De tijd lijkt mij rijp om ons af te vragen of het marktdenken wel te rijmen is met ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO). Daarbij neemt een bedrijf immers verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu!

Met andere woorden, bij MVO draait het primair niet om economische belangen, maar om de vraag welke wereld wij onze kinderen willen nalaten. De moeilijkheid is alleen dat dat collectieve doel nog in nevelen gehuld is, dus niet zicht- en tastbaar te maken is. Begrijpelijk, omdat de toekomst simpelweg niet gekapitaliseerd (dus hard gemaakt) kan worden. Vandaar dat daar nooit helderheid over kan ontstaan via een beleid dat zweert bij marktdenken.

Die helderheid moet echter te creëren zijn door ‘met elkaar’ de bezwering van dat dominante denken openlijk ter discussie te stellen. Niet alleen in ons eigen belang, maar in het bijzonder in dat van onze eerste zorg: ‘Ons nageslacht’. Een Brede Maatschappelijke Discussie (BMD) is daarvoor het meest geschikte middel. Het op poten zetten daarvan zie ik als een uitgelezen taak voor de Publieke Omroep.

Om richting te geven aan die broodnodige BMD, haak ik graag in op een uitspraak van de Engelse econome Barbara Ward. Zij zegt: “De belangrijkste verandering die een mens kan ondergaan, is een andere manier van naar de wereld kijken te ontwikkelen. Wanneer wij onze fundamentele invalshoek veranderen, verandert alles – onze prioriteiten, onze waarden, onze oordelen, ons streven. Keer op keer zie je in de geschiedenis dat deze opschudding in onze verbeelding het begin is geweest van een nieuw leven […] een ommekeer in het hart, een ‘metanoia’, waardoor wij met nieuwe ogen kijken en met nieuwe geesten begrijpen en onze energie gebruiken voor nieuwe manieren van leven.”

Wouter ter Heide

Foto: Corné van den Bosch

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties