30

De Huurdersvereniging Amsterdam en de Amsterdamse woningcorporaties hebben met grote zorg kennis genomen van de uitkomst van het door het kabinet onlangs gesloten woonakkoord. Zij menen dat het akkoord het vertrouwen in de woningmarkt niet terugbrengt en dat het niets toevoegt aan kwaliteit, haalbaarheid of draagvlak ten opzichte van het ondoordachte regeerakkoord.

De woningbouw zal (nog verder) stilvallen, de wijkaanpak komt in gevaar, de positie van starters wordt niet noemenswaardig verbeterd (zo is er al veel kritiek op de voorgestelde ‘Blok-hypotheek’) en de woningcorporaties worden door de extreme heffingen in grote problemen gebracht. De minister roept de corporaties op meer te verkopen, maar dat streven is door het voortduren van de crisis onhaalbaar. Nu al staan vele corporatiewoningen in de verkoop, extra aanbod maakt de verkoop nog problematischer.

Het woonakkoord heeft ook ingrijpende gevolgen voor de betaalbaarheid van het wonen. De koopmarkt blijft voor een hele grote groep mensen onbereikbaar. Daarnaast ontwikkelt zich een steeds groter wordende groep die aangewezen is op een huurwoning, als gevolg van een bevroren inkomen, verlies van baan, het geen hypotheek kunnen krijgen of flexibele arbeidscontracten. Deze groep ziet zich geconfronteerd met een slinkende voorraad betaalbare huurwoningen, terwijl investeringsmogelijkheden voor de corporaties sterk teruglopen.

Wij blijven ons ernstige zorgen maken over de betaalbaarheid voor lage inkomens en lagere middeninkomens. Er is weliswaar enige huurruimte onder sommige groepen huurders, maar corporaties worden als het ware gedwongen de inkomensafhankelijke huurverhogingen onverkort en maximaal toe te passen om de gevolgen van de verhuurdersheffing nog enigszins te kunnen compenseren.

Daarbij kunnen de extra huuropbrengsten niet worden gebruikt om te grote huurstijgingen voor specifieke doelgroepen te dempen of om te investeren in de stad, maar dienen zij slechts om de noden van de schatkist op te lossen. Daar is de woningmarkt niet voor. Huurders worden daarvan de dupe. Het is bizar dat zij moeten meebetalen aan de financiële problemen van de overheid en eigenaar-bewoners niet.

De huurtoeslag houdt ook geen gelijke tred met de extra huurverhogingen en mensen die nét buiten de huurtoeslag vallen, moeten de huurverhogingen helemaal zelf betalen. Indien dit huurbeleid wordt doorgezet, is het noodzakelijk om ruimere inkomensgrenzen voor de huurtoeslag te hanteren waarmee de betaalbaarheid nog enigszins mogelijk blijft.

Huurdersvereniging Amsterdam
Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties  

 

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties