13

WASHINGTON – Een meerderheid van de Amerikaanse bevolking is voorstander van de aanleg van Keystone XL, een pijpleiding die olie uit de Canadese teerzanden door de VS moet transporteren.

Uit recente onderzoeken uitgevoerd door de United Technologies/National Journal Congressional Connection Poll en het Pew-onderzoekscentrum blijkt dat tweederde van de Amerikanen voorstander is van de omstreden oliepijpleiding Keystone XL, een bovengrondse 2753 kilometer lange pijpleiding die teerzandolie transporteert van Canada naar de olieraffinaderijen in het zuiden van de VS.

Zowel onder Democraten (54 procent) als Republikeinen (82 procent) is een meerderheid voor de aanleg. Uit eerder onderzoek van Pew bleek dat zeven op de tien Amerikanen geloven dat de planeet de laatste decennia aanzienlijk is opgewarmd. Maar over de oorzaken bestaat minder eensgezindheid. Slechts vier op de tien Amerikanen wijten de klimaatverandering aan menselijke activiteit. Vooral aan Republikeinse zijde is de scepsis over de klimaatverandering groot.

Het project Keystone XL is zeer omstreden omdat het winnen van olie uit teerzand veel water en energie kost en ook meer broeikasgassen uitstoot dan gewone oliewinning. Begin dit jaar stelde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een rapport vast dat Keystone XL geen grote impact op het klimaat heeft. Milieuorganisaties en klimaatwetenschappers waren niet te spreken over de kwaliteit van dat rapport.

Milieuactivisten in de VS en in Canada waarschuwen al geruime tijd voor de schadelijke gevolgen van de ontginning van de teerzanden in Alberta. De winning van olie uit teerzand is extreem vervuilend: grote landoppervlakten worden ervoor ontgonnen, oerbossen gekapt, risico op meren vol giftig afval, een verhoogd waterverbruik en de exploitatie veroorzaakt een verhoogde emissie van broeikasgassen en verspreiding van giftige stoffen.

Voor de winning van een vat ruwe olie is 0,5 – 0,65 vat olie nodig. De uitstoot van broeikasgas is voor een effectief gewonnen vat olie dus ruim 1,5 maal zo groot. In 2008 wordt er voor elk vat olie dat wordt geproduceerd circa 80 kg broeikasgas uitgestoten. Voor de winning van een vat olie is daarnaast nog 300 tot 600 liter water nodig. Gebrek aan voldoende water en arbeidskrachten vormen belangrijke logistieke problemen.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties