13

DEN HAAG – Er kan in Nederland op een veilige manier geboord worden naar schaliegas, vermeldt een nog geheim advies aan het kabinet. Tegenstanders reageren verbolgen.

De ministerraad heeft vrijdag over schaliegas gesproken, maar er is nog geen besluit genomen over de winning ervan. Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) verwacht dat hij alle informatie over schaliegaswinning in de loop van volgende week naar de Tweede Kamer kan sturen. Voor de zomer beloofde hij de Kamerleden dat hij dat voor het einde van het reces op 2 september zou doen.

Coalitiepartner PvdA speelt binnen het kabinet een cruciale rol in het debat over schaliegas. Eind april besloot de fractie akkoord te gaan met proefboringen, maar wel onder strenge voorwaarden. Een week later spraken de partijleden zich op een congres negatief uit over de kwestie, waarop partijleider Samsom de mededeling deed dat de PvdA tegen proefboringen zou stemmen in de Tweede Kamer, maar wel onder voorbehoud.

Samsom zei namelijk ook dat de partij nog terug zou kunnen komen op het besluit, mocht de techniek zich dusdanig ontwikkelen dat verantwoord boren mogelijk is. PvdA-leden zouden zich er dan opnieuw over moeten uitspreken. Aangezien in het nog geheime onderzoeksrapport aangaande de risico’s voor mens en milieu, opgesteld in opdracht van het Ministerie van EZ door het consortium Witteveen+Bos, Fugro en Arcadis, wordt gesteld dat de winning veilig kan geschieden, is het aannemelijk dat de PvdA alsnog voor zal stemmen.

Milieu-organisaties, waterbedrijven en bewoners van gemeenten waar mogelijk geboord gaat worden, zijn fel tegen. Schaliegas is een vorm van aardgas, maar dan moeilijker te winnen. Het zit kilometers diep onder de grond opgesloten in gesteente dat schalie heet. Om het gas vrij te laten komen, moet het gesteente ‘gekraakt’ worden. Dat gebeurt met een mengsel van zand, water en chemicaliën.

Gemeenten en burgers zijn bang voor enorme schade aan de bodem: overal waar schaliegas in de bodem zit, laaien al bij voorbaat de protesten op, zoals in Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder. Bovendien hebben 53 gemeenten en twee provincies zich inmiddels schaliegasvrij verklaard. Milieudefensie ondersteunt het verzet en richtte samen met bewoners en wetenschappers de Stichting Schaliegasvrij Nederland op.

Milieudefensie, gemeenten, provincies en bewonersorganisaties stapten eind juni uit de klankbordgroep die het nog geheime onderzoek begeleidt. Zij hadden geen vertrouwen meer in de onafhankelijkheid van de opstellers, de onderzoeksmethoden en omdat het conceptrapport tegen eerder gemaakte afspraken in geheim werd gehouden. De onderzoekers zouden de lokale milieurisico’s van schaliegas, zoals gevaren voor de volksgezondheid, grondwatervervuiling en risico’s op aardbevingen, bagatelliseren.

Volgens recent onderzoek in opdracht van het tv-programma EenVandaag is 55 procent van de 8500 ondervraagden tegen de winning van schaliegas, 32 procent is voorstander. Op de dag dat de Tweede Kamer over het kabinetsbesluit debatteert, organiseren Milieudefensie en de Stichting Schaliegasvrij Nederland een protestbijeenkomst in Den Haag. Tegenstanders kunnen tevens hun handtekening zetten onder de online-petitie ‘Stop Schaliegas’.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

[…] 13:51 UTC ‘Winning schaliegas veilig’ […]