35

DEN HAAG – De Amerikaanse kernwapens die in Nederland zijn opgeslagen, blijven voorlopig op hun plek. Minister Timmermans gaat met dit beleid voor de VS en Rusland door de knieën. What’s new?

Volgens minister Timmermans (PvdA) zit er geen vooruitgang in de ontwapeningsgesprekken met Rusland en tussen NAVO-bondgenoten onderling. Dat schrijft hij in een blabla-brief aan de Tweede Kamer over het kabinetsbeleid kernontwapening. Rusland zou niet duidelijk zijn over het aantal kernwapens dat het land heeft. Volgens Timmermans is het een veelvoud van het aantal dat de NAVO in Europa heeft opgeslagen.

Er zou ook binnen de NAVO verschil van mening zijn over het verwijderen, waardoor daadwerkelijke ontwapening stilligt. Diverse bondgenoten – welke landen, als er al sprake van zou zijn, noemt hij niet – zouden het volgens Timmermans juist goed vinden dat er Amerikaanse kernwapens in Europa liggen omdat deze de band met de VS versterken. Ook zien die landen Rusland als dreiging. Het kabinet wil eerst proberen binnen de NAVO op één lijn te komen en nu niet een zelfstandige Nederlandse koers varen.

Volgens vredesorganisatie IKV Pax Christi houdt Timmermans vast aan het idee dat de Koude Oorlog nog steeds gaande is. “Alles blijft zoals het was, Nederland wijst met de vinger naar de VS en Rusland om de wereld kernwapenvrij te maken. Het huidige NAVO-beleid, dat het gebruik van kernwapens niet uitsluit, blijft ongewijzigd. De logica van de Koude Oorlog verlamt nog steeds de politiek”, zegt directeur Jan Gruiters.

Timmermans gaat in zijn brief niet in op de recente bevestiging van de oud-premiers Lubbers en Van Agt dat op de vliegbasis Volkel Amerikaanse kernwapens liggen. Volgens Timmermans moet Nederland zich als bondgenoot aan de geheimhoudingsplicht houden: ‘Mede daarom antwoordt het kabinet telkenmale dat hierover op basis van bondgenootschappelijke verplichtingen geen mededelingen worden gedaan’.

“Timmermans negeert daarmee de zelfstandige Nederlandse verantwoordelijkheid voor het faciliteren van de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens in Europa”, aldus Gruiters. “Daarnaast ridiculiseert hij de wens van 125 VN-staten die deze week in New York een oproep deden om deze wapens onder geen enkele omstandigheid meer te gebruiken.”

Krista van Velzen, campaigner nucleaire ontwapening bij IKV Pax Christi: “Als Kamerlid was minister Timmermans ervan overtuigd dat de Amerikaanse kernwapens in Nederland nutteloos en gevaarlijk zijn en teruggezonden moeten worden naar de VS. Als minister zet hij deze woorden niet om in daden, blijft hij volharden in het zwijgen over de 20 kernwapens op Volkel en negeert de uitspraak van de Kamer dat deze wapens niet gemoderniseerd zouden moeten worden.”

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties