19

AMSTERDAM – In toenemende mate krijgen mensen zonder verblijfsvergunning geen medicijnen van de apotheek omdat ze de verplichte eigen bijdrage niet kunnen betalen.

Sinds begin dit jaar heeft minister Schippers op verzoek van Zorginstituut Nederland (voorheen College voor Zorgverzekeringen) een verscherpte regeling ingesteld waardoor onverzekerbare patiënten een eigen bijdrage van 5 euro per medicijnregel moeten betalen. Sommige apotheken geven medicatie niet langer mee zodra patiënten geen geld hebben, zo constateren de Amsterdamse vluchtelingenorganisaties ASKV/Steunpunt Vluchtelingen en het Wereldhuis.

De gevolgen voor zieke mensen zonder verblijfsvergunning en inkomen laten zich raden. Ze stellen het apotheekbezoek uit of gaan zelf ‘dokteren’. ASKV/Steunpunt Vluchtelingen en het Wereldhuis, draaiende gehouden door donateurs, zien zich gedwongen financieel bij te springen en te bemiddelen, maar houden dit niet langer vol. Ze hebben in de periode januari tot en met april 2014 in totaal 2.895,- euro aan medicatie vergoed. Bovendien onderhouden lang niet alle ongedocumenteerden contact met een steunorganisatie waardoor ze buiten de boot vallen.

Het onthouden van de medicatie levert met name voor chronisch zieke mensen een serieus gevaar op voor hun gezondheid, aldus ASKV/Steunpunt Vluchtelingen en het Wereldhuis. Volgens de vluchtelingenorganisaties blijkt bovendien uit de praktijk dat apothekers vaak niet op de hoogte zijn van het feit dat de zogenaamde Baxter-verpakking (gesorteerde medicijnen in weekverpakking) uitgesloten is van de eigen bijdrage of dat medicatie ook voor een periode van drie maanden uitgeschreven kan worden.

Al eerder trok GGD Nederland aan de bel nadat het signalen had binnengekregen over ongedocumenteerden die hun medicijnen niet ophalen vanwege de eigen bijdrage. GGD Nederland stelt dat dit, bijvoorbeeld in geval van tuberculose, een gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Voor apothekers levert de maatregel een extra last op. In antwoord op Kamervragen schreef minister Schippers dat iedere apotheker zijn of haar ‘professionele verantwoordelijkheid’ moet nemen.

ASKV/Steunpunt Vluchtelingen en het Wereldhuis achten het medisch-ethisch niet verantwoord dat (een beperkte groep) ernstig zieke patiënten vanwege het ontbreken van financiële middelen, hun medicatie niet of te laat krijgen. De vluchtelingenorganisaties vinden een onafhankelijke monitoring van de aangescherpte apotheekmaatregel dan ook noodzakelijk. Op woensdag 28 mei overleggen de commissies van Veiligheid en Justitie en VWS over de medische zorg voor vreemdelingen.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties