buyuk_122298705053746bb41934a

Geestelijken in Turkije probeerden de nabestaanden van de mijnramp in Soma in opdracht van premier Erdoğan – dit om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen – wijs te maken dat de overleden ‘broeders’ ‘door God ontvangen’ zouden zijn en ‘naar het paradijs begeleid’ zullen worden.

Het ontwikkelingsland Turkije toont zich maar niet in staat om zich te ontdoen van haar naam als rampenland voor arbeiders. De slechte arbeidsvoorwaarden en de minstens even slechte arbeidsomstandigheden liggen daar van oudsher in belangrijke mate aan ten grondslag. Die behoren dan ook tot de belangrijkste feiten die kenmerkend zijn voor de sociale realiteit van Turkije, hetgeen veel zegt over de eveneens traditioneel scheve arbeidsverhoudingen in het land. Verhoudingen waarvan de scheefheid direct te zien is aan de feitelijke en formele rechteloosheid op het punt van vakbondsorganisatie en vakbondsactiviteit, arbeidsvoorwaardenvorming en medezeggenschap, arbeidsstaking en maatschappelijke actie.

Niet alleen op het gebied van arbeid is er sprake van systematische schending van humanitaire en democratische rechten, ook op de overige terreinen is dat sinds jaar en dag structureel het geval. De teugelloze en provocatieve aard van het geweld dat alleen al gedurende het afgelopen jaar tegen stakende arbeiders, demonstrerende jongeren, vrouwen, alevieten en Koerden werd gebruikt, spreekt boekdelen. Dát geweld, waar doorgaans ook doden bij vallen, toont aan hoe de regering over humanitaire en democratische rechten denkt, hoe belangrijk zij de levens van de eigen onderdanen vindt en wat hun opvatting is over ‘goed bestuur’.

Mijnramp Soma ondanks waarschuwingen

Dat alles bleek ook vóór en ná de mijnramp, die op 13 mei 2014 in het district Soma van de provincie Manisa in West-Turkije plaatsvond. De ramp, waarbij honderden mensenlevens verloren zijn gegaan, heeft veel ellende met zich meegebracht: ontwrichte gezinnen, gebroken harten en dromen die in duigen zijn gevallen. Maar het verlies heeft niet alleen verdriet, maar ook verontwaardiging met zich meegebracht. Niet alleen in Soma maar in het hele land en ver daarbuiten. Onder de slachtoffers bevonden zich overigens niet alleen mensen uit het district Soma, maar uit alle delen van het land. Een deel van hen had ook familie in het buitenland wonen.

Soma_foto_877028844Meer dan 300 arbeiders verloren zo maar hun leven door deze ramp die voorkomen had kunnen worden als de mijnbazen voldoende geïnvesteerd zouden hebben in betere arbeidsomstandigheden en zij tijdig de nodige voorzorgsmaatregelen genomen zouden hebben.

Jaren, maanden, weken, zelfs dagen voordat de ramp plaatsvond hadden ingenieurs en relevante technici uit tal van organisaties, kritische vakbondsmensen en progressieve politici er al herhaaldelijk op gewezen. Zij hadden gewezen op de onaanvaardbare risico’s en gevaren die direct gerelateerd waren met de zeer slechte arbeidsomstandigheden en met het systeem van onderaanneming in de mijnbouw, zowel in geheel Turkije als in het bijzonder in Soma.

Dezelfde kritische vakbondsmensen, progressieve politici en andere betrokken deskundigen wezen daarbij op de verwerpelijkheid van privatisering, uitlening of verhuur van de mijnen. Zij hadden er luid en duidelijk voor gewaarschuwd dat privatisering, uitlening of verhuur, zeker in de omstandigheden van Turkije, een voortdurende aanslag op de levens van arbeiders zou betekenen. Telkens is vastgesteld dat die waarschuwingen op realistische gronden berustten. Niet voor niets staat Turkije in de wereld op de derde en in Europa de eerste plaats als het gaat om de aantallen arbeidsongelukken.

Verlies voor arbeiders, winst voor machthebbers

Desondanks schoven de AKP-regering en premier Erdoğan alle oprechte aandrang en waarschuwingen terzijde en voerden zij hun privatiseringspolitiek fanatiek door. Privatiseringspolitiek met de bijbehorende praktijken is door de jaren heen de core business van de AKP-regering en haar voorman Erdoğan gebleken. Statistieken tonen aan dat het aantal privatiseringen die deze regering op haar naam heeft staan enkele malen hoger is dan het totaal aantal privatiseringen van voorgaande regeringen samen sinds 1980. Het geld dat door de privatiseringen werd opgebracht ging grotendeels naar familie, vrienden en aanhangers van Erdoğan en zijn partij.

Om gewone burgers aan te trekken door hen om te kopen liet Erdoğan tonnen steenkool en macaroni uitdelen. Zijn gedachte daarachter was: Maak de mensen eerst zo arm dat zij afhankelijk van je worden en geef hen vervolgens wat macaroni en kolen als ‘aalmoes’, zodat zij je als tegenprestatie zullen steunen en je bovendien zullen prijzen om je islamitische vroomheid vanwege het ‘geven van een aalmoes aan de armen’.

Zo heeft Erdoğan zijn dictatoriale dynastie opgebouwd en heeft hij staatsbezittingen, geld en privileges ‘weggegeven’ om er aanhang, macht en invloed voor terug te krijgen. Zo heeft hij een eigen kring van trouwe financiers en industriëlen om zich heen gecreëerd, zoals hij ook een kring om zich heen wist te verzamelen van trouwe journalisten, kunstenaars, schrijvers, academici en advocaten. Mensen van de een of andere sector die weigerden tot zijn trouwe aanhang te behoren werden bedreigd, gechanteerd of ‘kapot gemaakt’. Het land wordt onder Erdoğan geregeerd op basis van het principe: Ben je aanhanger van Erdoğan dan ben je een goede burger, ben je geen aanhanger van Erdoğan dan ben je een slechte burger. ‘Slechte’ burgers die geen aanhanger van Erdoğan zijn, worden systematisch gediscrimineerd en op verschillende manieren benadeeld.

Een burger die geen aanhanger is van Erdoğan zal ook niet zo snel aan een baan komen. Dat gold ook voor de mijnwerkers in Soma. Om in de mijnen te mogen werken moest een ieder van hen zich tot aanhanger van de Turkse premier verklaren, moest hij lid worden van de AKP, de partij van Erdoğan, en moest hij tijdens verkiezingen op deze partij stemmen. De arbeiders die de ramp hadden overleefd geven dat te kennen.

Privatisering moordend voor mijnwerkers

De privatisering bracht grote rijkdom, aanhang en macht voor Erdoğan en de zijnen met zich mee. Daar bleef het niet bij, privatisering bleek een instrument te zijn voor de maximalisering van de winsten van mijnbazen. Bazen die de mijnen in privébezit kregen hoefden zich aan weinig regels te houden en hadden nagenoeg vrij spel. Bovendien werden zij door de regering en de daaraan verbonden arbeidsinspectie op allerlei gebied ontzien. Dat gold ook voor de mijnbazen in Soma.

Die hadden tot aan de dag van de ramp relatief primitieve productiemethoden en -technieken in gebruik. In de achterliggende jaren had men namelijk geweigerd te investeren in moderne productiemethoden en -technieken en de arbeidsomstandigheden te verbeteren in het belang van de gezondheid en veiligheid van de mijnwerkers. Al die jaren stonden de bazen voor de keuze meer winst maken of de mijnwerkers aan hun ‘lot’ over laten tot hun dood er op volgt. Door niet de productiemethoden en -technieken te moderniseren en niet de arbeidsomstandigheden te verbeteren kozen zij voor winst ten nadele van de mensen. Als de bazen anders beweren dan zijn dat leugens.

Behoren daarmee alleen de mijnbazen tot de moordenaars? Zeer zeker niet! Tot de moordenaars behoort allereerst de huidige regering met inbegrip van de desbetreffende ministers en de arbeidsinspecteurs in het bijzonder, de regeringsvoorman Erdoğan als bepalende factor in het geheel. De neoliberale politiek en privatiseringspraktijken van deze regering en het systeem van onderaanneming dat door deze regering in stand gehouden wordt.

‘Erdoğan moordenaar treed af!’

De arbeiders van de bruinkoolmijnen in Soma waren er zich sinds jaren bewust van het gevaar dat hen boven het hoofd hing, maar omwille van het behoud van hun baan en inkomen zwegen zij. Want zeker in het Turkije van vandaag, dat geen werkloosheidsuitkering kent, geldt: Geen screen-shot-2014-05-14-at-10.36.51-am.20140514105617werk geen geld, geen geld geen eten! Ook niet als je een gezin hebt met opgroeiende kinderen. En geen vader wil dat zijn vrouw en kinderen honger lijden. Dus je houd je mond en je werkt door, zo goed of zo kwaad als het kan. Natuurlijk weet je ook dat het een keer mis zal gaan, daar kilometers onder de grond. Toch probeer je daar niet aan te denken.

Maar na de ramp maakte het voor de mijnwerkers in Soma niet veel meer uit. Ze waren niet bang meer, alleen nog verdrietig. Zij hebben immers tientallen en honderden van hun collega’s dood zien gaan of begraven zien worden. Vele overlevenden hebben hun overleden collega’s zelf naar het graf gedragen. Al dat verdriet veranderde met het verstrijken van de uren in woede. De woede die tot ontploffing kwam toen Erdoğan Soma bezocht in zijn zwaar gepantserde dienstauto onder begeleiding van zo’n 150 lijfwachten. Zijn auto die door de menigte reed had het zwaar te verduren. De menigte schopte en sloeg er massaal tegenaan. Ondertussen werden leuzen gescandeerd, waarmee de mensen het onmiddellijke aftreden van Erdoğan en zijn regering eisten. Enkele gescandeerde leuzen: ‘Erdoğan moordenaar!’ en ‘Regering treed af!’.

“De dood zit in de natuur van de mijnarbeid”

Alsof het verlies en het verdriet van de mensen niet genoeg was, heeft Erdoğan in de dagen na de mijnramp diverse verklaringen afgelegd die niet nieuw waren en die hij in het verleden naar aanleiding van andere mijnrampen ook al had afgelegd. De kern van de boodschap in zijn verklaring is dat de dood nu eenmaal in de natuur van de mijnarbeid zit en dat de mens daar niet veel tegen kan doen. Volgens Erdoğan is de dood van iedere mijnwerker bovendien het onvermijdelijke resultaat van het lot, zoals dat door God is bepaald en voorgeschreven.

Na deze verklaringen stuurde de regering een batterij geestelijken naar Soma met de opdracht de arbeiders die de ramp hebben overleefd en de nabestaanden van de overleden arbeiders uit te leggen dat de boodschap van Erdoğan juist is en dat zij in het lot en in Gods wil zouden moeten berusten. Ook hebben de geestelijken de nabestaanden proberen wijs te maken dat de overleden ‘broeders’ ‘door God ontvangen’ zouden zijn en ‘naar het paradijs begeleid’ zullen worden.

Is dat alles om te lachen of juist om te huilen? In ieder geval staat vast dat de regering de geestelijken naar Soma stuurde, omdat ze de verantwoordelijkheid voor de ramp niet op zich wil nemen, en die door te schuiven naar de verantwoordelijkheid van God. De geestelijken moesten zo de nabestaanden ervan weerhouden de regering verantwoordelijk te stellen voor de dood van hun geliefden en schadevergoeding van de regering te eisen.

Strijd mijnwerkers gaat verder

Daar zijn ze echter niet in geslaagd. De bevolking van Soma is onder leiding van de mijnwerkers zowel tegen de gewelddadig optredende politiemacht als tegen de liegende en bedriegende geestelijken in opstand gekomen en eist schadevergoeding en verantwoording van de regering, mijnbazen en vakbondsbobo’s.

Inmiddels hebben de mijnwerkers, die op de steun van de bewoners van Soma kunnen rekenen, het regionaal bestuur van de bij vakcentrale Türk-İş aangesloten vakbond Maden-İş tot aftreden gedwongen, omdat dit bestuur de arbeiders had verraden door met de mijnbazen en de regering te heulen. De strijd van de mijnwerkers ontwikkelt zich momenteel en er kan vastgesteld worden dat de strijd op groeiende steun en solidariteit uit het hele land en uit het buitenland kan rekenen.

Meriç Esin

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

8 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Serdar
10 jaren geleden

Lieg vooral de boel aan elkaar. Ook geen bronnen, feiten bijstoppen. Laat ook wat jou niet uitkomt eruit. Ik heb de uitleg op Turkse tv gevolgd. De reden ervoor is helemaal niet van dat ze ‘naar het paradijs begeleid’ zullen worden. Door de Regeling van Erdogan krijgen de familieleden van de slachtoffers de zelfde rechten en uitkering als een soldaat die gestorven is in een gevecht. Wat veel meer is dan ze normaal zouden krijgen.

Dat er nog veel verbeterd kan worden aan de veiligheid, dat klopt zeker. En dacht chp eerder Kamervragen over stelde , dat kreeg ik ook mee van de Turkse tv. Je zou eens moeten weten wat mhp, chp bdp allemaal hebben verzonnen de afgelopen jaren en hem van beschuldigt. Grote kans dat ze niet serieus zijn genomen. Niet dat dat een reden is om de mijnen niet nogmaals te checken. Turkije zal zeker nog 10 a 20 jaar nodig hebben om alles shit van vroeger om te ruimen. Land is 17 keer groter dan Nederland, vergeet dat niet

Vraag aan de schrijver. Waarom verwacht jij dat de akp in 12 jaar de puinhopen van 80 jaar chp mhp en soortgelijke moet oplossen in paar jaar?

Hoe lang heeft rechts in Nederland over 8 jaar paars lopen janken? En hoe lang dat wel niet zou duren om het op te ruimen?

Of het de oorlog tegen de pkk terroristen gaat. Mensenrechten wat dan ook. Valt men Turkije aan alsof zij de laatste land in de wereld zijn waar alles nog niet perfect is. Vraag me af waarom die haat. Ook gezien bij gezi park rellen. Turkije dit politie dat. Waarom was de media niet zo heftig over hoe usa, engeland, duitsland frankrijk de rellen hebben aangepakt? Of keur jij het ook goed dat je agenten mag bekogelen met benzine, bakstenen en van bruggen mag afgooien?

Jeugd van me moeder in Turkije onder chp mhp etc

5 jaar wachten op een telefoon aansluiting. Geen olie om mee te koken,kolen, schoon drinkwater, lucht, geen infrastructuur. Geen ziekenhuizen, medicijnen die vergoed werden, mocht je alsnog zelf importeren uit het buitenland. Leger die constant ingreep. Doodeskaders die voor de regering werkten die iedereen vermoordde die het niet eens was met hun. Inflatie van de ene op de andere dag van honderden %. Bericht gemist zeker van de auto ongeluk waar een lid van de geheimendienst, maffia en de regering in gestorven zijn?

Nee , we zijn niet blind, doof of achterlijk. We zien ook wel de fouten van apk en vertrouwen Erdogan niet voor de volle 100%. Wat ik jou probeer duidelijk te maken is, dat het een miljard keer erger was onder de nu huidige oppositie. Mij best dat je de westerse bevolking probeert te beïnvloeden. Alleen zal je dat echt niet lukken bij de Turken zelf. Hoe erg jij en andere westerse mensen huidige Turkije ook vinden,wij zijn er hard van geworden.

Hoe geloofwaardig is een Nederlander tegenwoordig ook ? Moet de eerste priester nog de gevangenis in zien gaan. Hier gaat alles lekker de doofpot in, daar vechten ze het nog uit tenminste.

muco
10 jaren geleden

Serdar ulan erkek adamsin be helal olsun

alper
10 jaren geleden

Serdar

Je hebt gelijk. Deze aasgieren liegen alles bij elkaar om Turkije zo zwart mogelijk te maken. Het westen trapt hierin. Wij turken weten wel beter.

Meriç Esin
10 jaren geleden

Aan Serdar en de zijnen,

Uit je reactie blijkt dat je gereageerd hebt om maar gereageerd te hebben. Er gaat een enorme straal van paniek uit van jouw reactie. De bekende paniek die ook bij jouw geliefde dictator Erdogan toeslaat zodra er enige kritiek op hem wordt uitgeoefend. Maar dat is logisch. Dictators, en vooral fascistische dictators zoals Erdogan, kunnen nu eenmaal van nature niet tegen kritiek. En dan raken ze in paniek. De paniek slaat om in woede. Woede in agressie. Agressie in (fascistisch) geweld. En dan zie je dat er mensen worden vermoord, dat de ogen van mensen eruit worden geschoten met traangasgranaten, dat mensen op andere manieren gewond raken enz. enz.

En bij de trouwe aanhangers van Erdogan slaat die paniek om in een verdedigingsreflex. Omdat de trouwe aanhangers van Erdogan vaak erg dogmatisch, slaafs, niet onderzoekend en blind zijn (en omdat zij kunnen rekenen op een regelmatige gift in de vorm van een zak kolen en wat macaroni), wordt hij door deze aanhangers in alle gevallen verdedigd. Ook nadat met keiharde bewijzen bijvoorbeeld is gebleken dat Erdogan en het grootste deel van zijn kabinet zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie, grootschalige zelfverrijking, verkiezingsfraude en andere misdaden tegen de volkeren van Turkije. En die verdediging gebeurt echt niet alleen maar in de vorm van het opsommen van een reeks leugens en demagogiën op facebook en allerlei websites, maar ook in de vorm van geweld. De AK-Partij van Erdogan en zijn regering zetten naast de politiemacht die zij ter beschikking hebben ook civiele knokploegen in tegen stakende arbeiders en demonstrerende groepen. Dat was zichtbaar tijdens het Taksim-Gezi-verzet van juni 2013 en ook daarna en tot op de dag van vandaag. Die civiele knokploegen bestaan in meerderheid overigens uit aanhangers van Erdogan en zijn regerende AK-Partij. Deze knokploegen zouden ook ‘militie-macht van de AK-Partij’ genoemd kunnen worden.

Erdogan, zijn AK-Partij, zijn regering, zijn kaders, zijn politieapparaat en zijn militiemacht hebben schijt aan iets als humanitaire en democratische waarden, normen, rechten of vrijheden. Zij hebben geen respect voor de gewone staatsburgers van de Republiek van Turkije. Zij kennen geen fatsoen, enkel brutaliteit. Erdogan kan het zich blijkbaar permitteren om op een avond een redacteur op te bellen en hem te gebieden de op dat moment live uitgezonden programma stop te laten zetten (uiteraard op straffe van sancties). Erdogan is zo fatsoensloos dat hij laatst een in Soma protesterende burger heeft geslagen. Klik s.v.p. op de navolgende link, of kopieer en plak: http://odatv.com/vid_video.php?id=8D241

Er zijn zo veel voorvallen en gebeurtenissen waaruit het fascistisch-dictatoriale en arrogante karakter van Erdogan en zijn regering blijkt. Maar het zijn er te veel om op te noemen. Journalisten, advocaten, vakbondswerker, mensenrechten-activisten en vele anderen die vaak zonder een voorafgaand proces gevangen zijn gezet en gevangen worden gehouden… Kinderen die zo maar door de politie doodgeschoten worden… Gedetineerde Koerdische kinderen die door gevangenispersoneel verkracht worden en waarbij het gevangenispersoneel op toedoen van de regering niet vervolgd wordt… Welke en hoeveel andere misdaden van het Erdogan-regime tegen de menselijkheid zou je verder als voorbeeld moeten opvoeren om ultra-nationalistische slaven als jullie ook maar een klein beetje zelfstandig aan het denken te zetten? Jullie woorden dragen niets anders dan haat. Jullie opmerkingen zijn verre van kritisch. Ze lijken meer op granaatbommen die jullie werpen in de richting van iedereen met ook maar een klein beetje zinnige kritiek. Maar dat is geen wonder want jullie haatzaaiende leider Erdogan had het al eerder ook al een ettelijke aantal malen openlijk gezegd: “Dindar ve kindar yeni bir nesil yetistirecegim!”. Naar het Nederlands vertaald: “Ik zal een religieuze en haatdragende nieuwe generatie opleiden!”. Deze generatie zal opgeleid worden om Erdogan, de zijnen en hun smerige belangen te dienen. Als het moet, dan ook door meer dan tot nu toe geweld te gebruiken tegen iedereen die z’n humanitaire en democratische basisrechten opeist. Oftewel tegen de tegenstanders van Erdogan en de zijnen. Kan een regeringsleider nog duidelijker zijn eigen racistische, fascistische en dictatoriale karakter aangeven? Als jullie denken dat jullie op deze manier de eeuwige heerschappij voor jullie zelf en jullie leider kunnen garanderen, dan verkeren jullie tot over je oren in een vieze vergissing.

Uit je reactie valt op te maken dat je helemaal geen verstand hebt van zaken als neoliberalisme, privatisering, het system van de onderaanneming en de relatie van die zaken met de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, het belang van vernieuwing van de productiemethoden en -technieken en de controle op de naleving van nationale en internationale wetgeving met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op de werkvloer. Met andere woorden: jouw verdediging steunt op onwetendheid en domheid. En dan kan ik jou niets kwalijk nemen. Want jij weet niet wat je zegt. Stop eens een keer met het jezelf alleen maar baseren op wat je op de televisie ziet of hoort. Televisie die veelal van de staat is of die aanhanger is van de regering onder leiding van Erdogan. Neem het heft zelf in handen, trek je hersenen uit de klauwen van Erdogan en zijn systeem vandaan en ga zelf uit op onderzoek. Kijk zelf naar de maatschappelijke realiteit, beleef, lees en bestudeer, herbeleef, vergelijk, vraag, discussieer in plaats van te schelden en te beledigen, en verifieer! Kom zelf tot syntheses en trek je eigen conclusies, in plaats van als een papegaai alles te herhalen wat Erdogan door zijn media jou laat wijs maken. Kijk in de spiegel. Je bent geen schaap maar een mens! Neem je hersenen terug van het Erdogan-regime en beschik zelf over je hersenen..!

Het is al lang geen nieuws meer dat de levens, de veiligheid en de gezondheid van de arbeiders eigenlijk onbelangrijk zijn voor zowel de voormalige als de huidige Turkse regeringen. Het is dan ook geen wonder dat de arbeiders en hun vakbonden steeds weer de regering van Erdogan oproepen deze houding te veranderen. De blinde aanhangers van Erdogan en de AK-Partij-regering verdedigen hun leider en zijn regering steeds weer met leugenachtige, huichelachtige schijn-argumenten. Dan zeggen zij: “Waarom het nu nog steeds slecht gaat met Turkije komt door het feit dat de voorgaande regeringen zo veel problemen hebben veroorzaakt. Het oplossen van zo veel problemen is niet mogelijk binnen 12 jaar (dat is duur dat de AK-Partij van Erdogan nu in haar eentje aan de macht is).”.

In werkelijkheid was de AK-partij van Erdogan sinds 12 jaar bijna alleen maar bezig met de oplossing van de problemen van de grote bedrijven. Dat is waarom het beleid van deze regering en deze premier er vanaf het begin voornamelijk op gericht is alle neoliberale maatregelen te implementeren. Zodat de bedrijven en ook de buitenlandse bedrijven nog gemakkelijker hun uitbuitingspraktijken konden uitvoeren en hun winsten konden maximaliseren. Terwijl de problemen van de tientallen miljoenen mensen aan de onder kant, de onderdrukten, de armen alleen maar groter werden. Exponentiële groei van de werkloosheid, schrijnende armoede, honger (ja honger!), prostitutie, suïcidaliteit, vertrekdrift/emigratiedrang en zo meer, waren en zijn daar de kenmerken van. En om deze mensen de mogelijkheid uit handen te nemen zich tegen deze slavernij te verzetten heeft deze regering net als de voorgaande regeringen de multi-frontale aanval ingezet tegen het recht op meningsuiting, organisatie en vereniging, tegen de vakbeweging, het stakingsrecht etc. (zie verder mijn artikel). Het is deze repressie die geleid heeft tot ‘sociale explosies’ die nu sinds een jaar bijna achtereen aan de orde van de dag zijn. Het begon met het Taksim/Gezi-verzet en we zitten nu bij het Soma-verzet. En ook al springt Erdogan nog zo hoog of laag, dit verzet dat eenmaal begonnen is en nu dus sinds een jaar voortduurt, zal niet door Erdogan stopgezet kunnen worden. Sterker nog: dit verzet zal gaandeweg steeds grotere massa’s van onderdrukten aantrekken en deelgenoot maken van de strijd tegen het neoliberaal beleid, tegen het fascistisch bestuur en tegen de ideologische en demagogische terreur van deze regering en zijn premier c.q. eventueel toekomstige president.

Het is dat besef dat Erdogan doodsangst inboezemt en hem razender, onbeschofter en gewelddadiger maakt.

Zo zit de sociale realiteit in Turkije zo’n beetje in elkaar en het overige is valse propaganda, bedoeld om Erdogan en de zijnen nog wat langer in het zadel te houden, totdat deze malafide machthebbers door het volk naar de grond geslagen zullen worden.

Jij schrijft in jouw reactie het volgende:

“ Mij best dat je de westerse bevolking probeert te beïnvloeden. Alleen zal je dat echt niet lukken bij de Turken zelf. Hoe erg jij en andere westerse mensen huidige Turkije ook vinden, wij zijn er hard van geworden. Hoe geloofwaardig is een Nederlander tegenwoordig ook? “.

Daar wil ik het volgende op zeggen:

Wie ben jij om, zij het indirect, mijn vrijheid van meningsuiting ook maar ter discussie te stellen en die neer te zetten als een poging tot ‘het beïnvloeden’ van ‘de westerse bevolking’? Als jij enig respect zou hebben voor basale democratische rechten dan zou je daar met geen woord over reppen. Ik bespeur bij jou een voortzetting van de fascistische propaganda van Erdogan en zijn regime. Zo beschouwt Erdogan bijvoorbeeld de artikels van kritische journalisten als een poging tot de ondermijning van de staat. En dat is precies de reden waarom juist die journalisten nu nog steeds in de gevangenissen zitten of zijn ontslagen en onder druk en bedreiging staan. Kranten die niet bereid zijn om te buigen voor de druk van Erdogan om bepaalde journalisten te ontslaan, worden gesloten of krijgen zij een boete opgelegd die deze kranten tot faillissement dwingt. Moet ik dat ook bewijzen? Ik zou zeggen, kijk maar even op google. De bewijzen bulken er van uit.

En nog wat: Wie of wat geeft jou het recht om zo oneerbiedig de westerse bevolking ter sprake te stellen? Denk je dat de westerse mensen allemaal domme schapen zijn en helemaal niets af weten van Turkije? Denk je dat zij afhankelijk zijn van mijn achtergrond- en opiniestukken? Wist jij niet dat veel Nederlanders vaak meer over Turkije af weten dan de meeste Turken zelf over Turkije weten? En wist jij niet dat dezelfde Nederlanders meer over Turkije af weten dan de meeste Turken over Nederland? Wie of wat heeft jou geleerd om zo op de westerse bevolking neer te kijken en deze bevolking te onderschatten? Wie of wat dat ook moge zijn. Ik weet zeker dat vooral de chauvinistische en Turkistische elementen binnen de Erdogan-‘doctrine’ daar onderdeel van vormt.

Je hebt het erover dat het mij ‘niet zal lukken om de Turken te beïnvloeden’. Wat of wie geeft jou het recht om namens “de Turken” te spreken en voor hen te beslissen dat zij geen boodschap aan de informatie in mijn stukken zullen hebben? Dat is ook des Erdogans, want hij spreekt vaak ook over “zijn natie” terwijl meer dan de helft van zijn natie hem helemaal niet meer wil!

Nogmaals: Je bent geen schaap maar een mens! Neem je hersenen terug van het Erdogan-regime en beschik zelf over je hersenen..!

En vertel jezelf en je vrienden om op te houden met allerlei beledigingen. Stop ermee om andere mensen als “ganzen” en “aasgieren” te bestempelen. Daar ontmasker je alleen maar jezelf mee. Daarmee toon je aan hoe laag en leeg jij bent en hoe onbeschoft en walgelijk ook jouw goedpraters zijn. Op het moment dat je mensen beledigt, geef je zelf die mensen het recht om jou te beledigen en dan heb je geen recht meer van spreken, want jij was begonnen. Dus hou op smerig te zijn en leer een beetje respect en eerbied voor mensen te hebben.

10 jaren geleden

Beste meric esin,

Jeetje zeg denk je nou echt dat mensen jouw extreem lange reactie zullen lezen??

Dit zegt natuurlijk ook wel wat over jezelf. Een leek zoals ik en vele andere lezers zijn niet zo ‘extreem politiek’ gericht.

Ik en wrs vele anderen praten wat ze zien. Onder erdogan is turkije 100% vooruit gegaan ondanks mogelijke fouten die zij begaan hebben.

En Meric vooroordeel AKP aanhangers niet van domne schaap etc omdat jij zogenaamd beter NL kan spreken en schrijven wil niet zeggen dat jij ook slimmer bent. Ik weet zeker dat je max hbo scholier bent

Meriç Esin
10 jaren geleden

Beste Adem. Het is gemakkelijk en net zo ongeloofwaardig om slechts te beweren dat “Onder erdogan is turkije 100% vooruit gegaan”. Dan heb jij mijn reactie niet gelezen en je gaat er ook niet op in. Maar dat kan ook niet als je het niet hebt gelezen. En, je beweert maar wat, maar je onderbouwt jouw bewering helemaal niet. Ja, dan kan ik jouw reactie niet serieus nemen. Het is een blinde reactie om de reactie.

Als “leken zoals jij” niet zo grondig politiek gericht zijn en zij daardoor mijn reactie niet zullen lezen omdat die te lang zou zijn, dan zegt dat heel veel over “die leken”. Dat betekent namelijk dat de beweringen van “die leken” niet gebaseerd zijn op eigen onderzoek, studie en eigen beschouwing. Maar dat betekent dan dat zij zo maar wat roepen omdat zij iets op de Turkse zenders hebben gezien of gehoord. En zo wat de hele wereld weet inmiddels dat bijna alle tv-zenders (overigens net als de meeste radio-zenders en de meeste kranten) direct of indirect gecontroleerd worden door Erdogan en zijn politieke en economische kliek/elite. Het is deze eenzijdig en ondemocratisch gecontroleerde media die de mensen vertelt dat zij moeten vinden dat “Onder erdogan is turkije 100% vooruit gegaan”. Maar het is dan ook onmogelijk om daar waarde aan te hechten.

Ik heb in mijn reactie de formulering ‘domme schaap’ niet gebruikt. Ik heb het woord ‘schaap’ gebruikt. Maar ik heb dat gebruikt in een contekst. Als jij eerlijk en oprecht zou zijn dan zou je mijn opmerkingen niet uit hun verband gerukt hebben. Maar dat doe je wel in jouw reactie. Als je echt eerlijk zou zijn en niet papegaai-achtig de ondemocratisch gecontroleerde media zou na-apen en als je er echt op uit zou zijn om achter een redelijke waarheid te komen die in belangrijke mate de werkelijkheid nadert, dan zou je er geen behoefte aan hebben om mijn opmerkingen uit hun verband te rukken.

Je maakt een opmerking met de strekking “En Meric vooroordeel AKP aanhangers niet van domne schaap etc omdat jij zogenaamd beter NL kan spreken en schrijven wil niet zeggen dat jij ook slimmer bent.”.

Dat is een provocatieve en demagogische opmerking die niet op de werkelijkheid is gebaseerd en dus ook onwaar is. Uit welke zin in mijn reactie meen jij te kunnen opmaken dat ik mezelf beter vind, omdat ik een stuk heb geschreven. In mijn reactie leg ik uit dat het juist Erdogan is die de bevolking als slaven behandeld en voor schapen aanziet. Ik roep in mijn reactie de mensen juist op om zich los te rukken van de invloeden van Erdogan en zelf te gaan nadenken omdat zij geen schapen zijn maar mensen. Hoe kun je dan nog steeds beweren dat ik alle AK-Partij-aanhangers als domme schapen zou zien omdat ik “mezelf slimmer zou vinden doordat ik beter NL kan spreken en schrijven”?

Ik hoop dat deze onterechte, onzinnige en provocatieve redenering van jouw kant onschuldig en onbewust is. Mocht onverhoopt het tegendeel het geval zijn, dan behoor ook jij naar mijn mening helaas tot degenen met moedwillig slechte bedoelingen. Ja, en dan is het logisch dat je alles uit het verband rukt om je leugens en provocaties samen te stellen. Neem alvast een ding van mij aan als je wil: Eerlijkheid en oprechtheid zijn het moeilijkst en duren het langst!

Als jij eerlijk en oprecht wil zijn, neem dan binnenkort de tijd en de rust en lees mijn artikel en de bijbehorende reacties op de reacties een keer geheel en aandachtig door, zonder te denken aan de boodschappen van de Turkse televisie-zenders. Want het is alleen maar vals om een artikel of een reactie niet goed door te lezen en daar toch op te reageren. Zo neemt niemand jouw serieus.

Tenslotte: Ja, ik denk echt dat mensen mijn artikel en reacties lezen. Natuurlijk weet ik niet hoeveel mensen dat er zijn. Maar dat weet jij ook niet. Dus waar heb jij het eigenlijk over? Waar ben je op uit? Kijk in de spiegel beste Adem. En zie dat je een mens bent en geen schaap!

10 jaren geleden

Wat is het alternatief? Op wie moet men stemmen? Is er op dit moment een veel betere optie? En waarom respecteer jij andersgelovige (akp sympathisanten) niet? Mischien willen wij wel gehoorzamen schapen zijn?

Zijn westerse media geloofwaardig? Is NOS onpartijdig? ( alle turks sprekende journalisten die voor europese media werken zijn anti-turk(ije/ ex-politiek vluchtelingen of extreem links anti islam georienteerd.)

Waar haal jij je betrouwbare bronnen vandaan?

Artikel begint met ontwikkelingsland Turkije..en schets het meest negatieve beeld die je kan schetsen gebaseerd op welke bronnen? Bronnen van de oppositie? gebaseerd op haat op turkije?
Ik hoor nergens over europese landen die het slechter hebben zoals roemenie, bulgarije..

Als je in nederland (ieder ander europees land zal hetzelde zijn) als turk zijnde anti turks, anti islamtisch en goed gebekt bent kan je hogerop komen in de politiek.
Grijp je kans zou ik zeggen

Meriç Esin
10 jaren geleden

Wat je weer doet is het opsommen van een aantal vooronderstellingen en vooroordelen die nergens op gebaseerd zijn. Je gaat niet concreet in op de inhoud van mijn artikel en mijn reacties.

Als ik schrijf dat de desinteresse, machtsdrang en winstbejag van regering en ondernemers alsmede het neoliberaal beleid en het systeem van onderaanneming samen hebben geleid tot de dood van honderden mijnarbeiders in Soma, dan betekent dat niet automatisch dat ik anti-Turks, anti-Turkije, anti-moslim, ex-politieke vluchteling of “extreem links” ben.

Als ik schrijf dat het overgrote deel van de Turkse media ondemocratisch en eenzijdig wordt gecontroleerd door Erdogan en zijn kliek, dan heb ik daarmee niet automatisch beweerd dat de westerse media geloofwaardig is en de NOS onpartijdig.

Als ik kritisch ben over Turkije of de realiteit van Turkije enigszins probeer weer te geven, dan is dat niet om bij Nederlanders of wie dan ook populair te worden of in de smaak te vallen. En is dat ook niet om hogerop in de politiek of waar dan ook te komen. Ik ben niet te koop en ik ben niet omkoopbaar! Ik ben kritisch omdat ik een overtuiging heb, waar ik achter sta. En mijn overtuiging is geen handelswaar die je kan kopen en verkopen. Omkoop- en corruptiepraktijken zijn juist binnen de AK-Partij en binnen de regering van Erdogan schering en inslag. En daar zijn heel veel bewijzen van.

Als ik kritiek heb op de leiders en kaders van de AK-Partij dan voel jij je als AK-Partij-sympathisant aangesproken en word ik door jou zo maar ervan beschuldigd andersgelovigen niet te respecteren. Ik kan jou vertellen en verzekeren dat juist Erdogan en zijn AK-Partij andersgelovige mensen discrimineert, beledigt en benadeelt.

Dat is het typische reflex van ook de huidige conformisten in Turkije. Een reflex dat ontstaat in een toegeslagen paniekaanval. De machthebbers en hun kaders reageren met paniek, agressie en geweld op de kritiek vanuit burgers. Kritiek wordt door de machthebbers vaak beantwoord met anti-kritiek. Anti-kritiek die iedere democratische discussie uitsluit. Anti-kritiek blijkt zo een onderdrukkingsinstrument van dictator Erdogan en zijn kaders te zijn.

Erdogan zegt zelf ook altijd dat stakende arbeiders, protesterende studenten, actievoerende vrouwen en andere strijdende onderdrukten gefinancierd en gestuurd worden door duistere buitenlandse krachten die Turkije de grond in willen boren. En vervolgens stuurt hij dan zijn gemotoriseerde politiemacht en civiele AK-Partij-milities (AK-Partij-knokploegen) af op de arbeiders, jongeren, vrouwen en andere bevolkingsgroepen die opkomen voor een menswaardig bestaan in het eigen land. Da’s ook weer zoiets typisch. Ook hier worden democratische pogingen (staking, demonstratie, ludieke acties enz.) beantwoord met bruut staatsgeweld.

Zet je paniek aan de kant en wees redelijk…