01

Oekraïne zet een offensief in en zorgt voor problemen voor onze bergers. Om dat probleem op te lossen, voeren we sancties tegen Rusland in. En dat is nog maar één van de vele raadsels in het MH17-dossier.

     door Hector Reban

Wanneer de berging van de laatste naar schatting honderd slachtoffers van rampvlucht MH17 plaats zal vinden, dient open gelaten te worden aan het lot. De veiligheid van bergers en onderzoekers kan niet gegarandeerd worden, nadat Oekraïne de afspraak schond een no-war zone te handhaven rondom de rampplek. De counter-insurgency troepen hebben deze week een nieuw offensief ingezet tegen de anti-Kiev rebellen in de betreffende regio waarin de rampplek is gelegen. Daarmee frustreren zij feitelijk een snelle afwikkeling van berging en onderzoek.

De Nederlanders werden ondertussen zoet gehouden met de belofte van de Oekraïners dat het offensief zou gaan om de rampplek veilig te stellen, maar zelfs premier Rutte en minister Timmermans hechtten weinig geloof aan deze doorzichtige uitleg. De Tweede Kamer uitte zijn zorg, want “de goodwill van de wereld die ze nu hebben, dreigt Oekraïne zo te verliezen” (Servaes, PvdA).

Rutte belde met de Oekraïense president Porosjenko. Vriendelijk werd de chocoladekoning verzocht medewerking te verlenen aan bergers en onderzoekers conform de eerder gemaakte afspraken, maar het antwoord bracht kennelijk weinig zekerheden met zich mee. Timmermans, verantwoording afleggend aan de Kamer, hield liever “tien slagen om de arm, omdat het nu eenmaal oorlogsgebied is” in plaats van bijvoorbeeld Oekraïne keiharde sancties in het vooruitzicht te stellen.

   Bad guys

We moeten de beloftebrekers niet als bad guys gaan zien, vond Timmermans. Bad guys is gereserveerd voor de officiële vijand, een partij die juist wél alle afspraken nakwam en er voor verantwoordelijk was dat we nog tweehonderd lichamen terug konden brengen. Waar blijven nu de zware woorden en aanklachten van pers en ons leiderschap? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Timmermans en zijn volgzame pers tonen namelijk vreemd genoeg nogal wat begrip voor de Oekraïense positie. NOS journaal verslaggever David-Jan Godfroid en anderen vinden bijvoorbeeld dat de Oekraïners wel tot offensief over móeten gaan, vanwege die strategisch zo belangrijke weg van Donetsk naar Rusland. In een tv-recensie in de Volkskrant steekt Haro Kraak een pluim in de bips van het actualiteitenprogramma Altijd Wat, dat een puike toevoeging leverde aan ons inzicht: ‘Opeens leek het niet meer zo gek dat Oekraïense troepen separatisten bevochten in het rampgebied en zodoende het werk van onderzoekers onmogelijk maakten.’

Timmermans zelf houdt het in zijn verantwoording voor de Kamer op “de Russische troepenopbouw aan de grens” – informatie die de VS eerder die week in de media brachten – die de Oekraïense aanval onvermijdelijk maakt. Merkwaardigerwijs liggen de bergingszaken nu moeilijk vanwege omstandigheden die buiten de verantwoordelijke partij liggen. Moeilijkheden zijn te wijten aan de oorlog en alles wat daar bij komt kijken aan onveiligheid, excuses die nooit golden toen de anti-Kiev rebellen nog van kwaadwilligheid konden worden beschuldigd.

Eigenlijk is, zoals Timmermans suggereert, de destabilisering van de no-war zone rondom de rampplek gewoon weer te wijten aan de Russen. Oekraïne zorgt voor problemen, dus we sanctioneren Rusland. De gebruikte logica is geestverruimend als je erover na gaat denken.

   In wiens belang?

Kiev rekende waarschijnlijk al op hun Amerikaanse beschermingsparaplu van immuniteit op het moment dat in weerwil van afspraken een offensief werd gestart. Door een coup maakten de usurpatoren een fuck you-gebaar naar de oostelijke gebieden, nu doen ze dat naar de Nederlandse regering en bevolking. De enige realistische mogelijkheid voor een adequate afwikkeling van de ramp – als eigenlijk ook voor een vreedzame oplossing van de crisis – zou in eerste instantie zijn Obama op te roepen diens Oekraïense proxy forces terug te roepen.

Dat is op zichzelf een realistisch plan, als de politieke wil er tenminste zou zijn. Timmermans heeft misschien geen macht over Porosjenko, maar zijn grote krachtige bondgenoot Obama heeft dat wel. De VS heeft namelijk onmiskenbaar controle over de Oekraïense regering, onder andere vanwege hun miljardendonaties en via hun beslissende stem bij het management van de enorme IMF-leningen die Oekraïne heeft gekregen. Het zou vanwege het krachtsverschil waarschijnlijk meer gewicht in de schaal leggen dan de Russen verbieden de rebellen te steunen.

Zonder de zware militaire druk van Kiev zou in ieder geval de rampplek gestabiliseerd kunnen worden – en wellicht het hele land. Maar de woorden van de Amerikaanse neoconservatieve ondersecretaris van Buitenlandse Zaken, Victoria Nuland, belast met regime change in Oekraïne, staan ons nog helder voor de geest als het om andermans belangen gaat. Fuck the EU! De VS kiest kennelijk liever voor een keiharde militaire oplossing van de crisis en nieuwe sancties tegen de Russen, dan hun kleine, maar trouwe bondgenoot te helpen zijn doden te repatriëren.

Staten, zeker de machtigen, functioneren in de internationale politiek zoals de maffia haar territorium regeert. Elke uitdaging aan de macht, hoe klein ook, moet de kop in worden gedrukt. Geen spoortje weerstand mag de ‘geloofwaardigheid’ van het geweldsmonopolie van de maffiabaas aantasten. Oekraïne is van ons, de ‘separatisten’ moeten inbinden en de Russen, als getolereerde kleine regionale machthebber, moeten hun grote mond houden en doen wat de grote baas van hen wenst: zich ‘verantwoordelijk’ opstellen.

02

De VS wil blijkbaar zonder toe te geven aan de wensen van andere partijen Oekraïne als eenheidsstaat binnen haar invloedssfeer zien te trekken, ten koste van de lokale bevolking in de oostelijke gebieden (er zijn volgens de VN al meer dan 1129 doden gevallen). Maar ook ten koste van de slachtoffers van vlucht MH17. Vanuit het standpunt van de VS is dat allemaal nog te verklaren, ook al beroept men zich zelf op hoogwaardigere motieven. Het raadsel dat opdoemt is gelegen in de vraag waarom de regering Rutte/Timmermans op deze voor Nederland belangrijke kwestie liever de Amerikaanse agenda volgt dan een strikt Nederlandse.

Wie in oplossingen is geïnteresseerd, zou Obama namelijk oproepen zijn cliënten in Kiev terug te roepen van hun bloederige offensief, dat veroorzaakt dat de bergers en onderzoekers nu niet kunnen werken. We zouden het regime in Oekraïne kunnen kapittelen voor het feit dat men berging en onderzoek frustreert. We zouden ze kunnen dreigen met sancties. De regering Rutte/Timmermans reageert in exact tegenovergestelde modus, in lijn met de positie die de VS inneemt bij politiek gebruik van deze toestand. De Oekraïners maken het ons moeilijk, maar we kapittelen en sanctioneren Rusland en geven VS lieveling Porosjenko nog eens een aai van begrip over de bol.

   Complottheorieën…

Er zijn meer zaken die verbazing wekken. Het discutabele bewijs dat de VS en Oekraïense veiligheidsdienst binnen luttele uren na de ramp afleverden, en eigenlijk verder niet is aangevuld, heeft feitelijk de status van ‘aanwijzing’ nooit overstegen. Evengoed zijn de suggesties inmiddels gepromoveerd tot werkelijkheid en breed gedragen door zowel onze volksvertegenwoordigers als de media. Heerlijk heldere herhaling. Wat maar vaak geroepen wordt, wordt vanzelf waar.

Andere scenario’s worden verdacht gemaakt. Ze komen van leugenaars en propagandisten, of behoren tot een categorie verhalen die een negatieve connotatie opgeplakt krijgen en zo worden geneutraliseerd, de complottheorieën.

De officiële versie van de waarheid luidt nu dat eigenlijk de volgzame, kwaadaardige, maar oerstomme kaboutertjes van de enge grote tovenaar Poetin het per vergissing gedaan hebben. Zonder commando- en radarwagen, maar met een BUK-raketinstallatie ter hand, besloten een paar aangeschoten hooligans een raketje van pak ‘m beet 50.000 euro naar tien kilometer hoogte te jagen, en dan maar te kijken wat er naar beneden komt vallen.

Zij wisten kennelijk niet dat Oekraïense vrachtvliegtuigen ter hoogte van de Russische grens waarschijnlijk niet op tien kilometer hoogte vliegen. Zij hadden ook geen benul van het bestaan van burgerluchtvaart op die hoogte, ook al vloog nog driekwart van de vliegmaatschappijen over het oorlogsgebied heen. Ook Poetin en zijn generaals hadden niet voorzien dat die dronken gekken zonder adequate randapparatuur, maar met de juiste technische training om een raket af te vuren, ook daadwerkelijk zo’n dodelijke lading de lucht in zouden schieten. Of misschien wisten zij dat wel, maar ook dat kan eenvoudig in het verhaal worden ingepast.

Wat vindt u eigenlijk van deze complottheorie?

   …en andere verbazingwekkende zaken

Die is heel geloofwaardig, vindt ook de Volkskrant Ombudsvrouw, die reageert op klachten van lezers. Zij kwam tot één van de meest angstaanjagende rechtvaardigingen van beeldmanipulatie die de laatste decennia de kolommen van de media hebben gehaald. Aanleiding was de knuffel van een slachtoffertje in de handen van een ‘triomfantelijke separatist’, volgens de bijschriften, een beeld dat uit een video was geknipt. Het vervolg van die video liet iets heel anders zien: een onbeholpen lompe man, die op de rampplek een knuffel heeft opgepakt, zijn gevoelens niet goed kan tonen en dan maar een kruisje slaat voor het slachtoffertje.

Toch vindt de ombudsvrouw “[…] het publiceren van deze foto wel gerechtvaardigd, omdat die welhaast iconische waarde heeft. Een representant van de vermeende daders én het liefste bezit van een onschuldig slachtoffer verenigd in één beeld.” Dit is manipulatieve beeldvorming in de allerzuiverste vorm, oorlogspropaganda zoals het oorspronkelijk bedoeld is.

Een suggestieve relatie over vijand en schuld wordt via stereotypering en gevoels- en betekenisvolle symboliek rond het eigen slachtofferschap als onwrikbaar, ‘iconisch’ beeld in de hersenen van de beeldconsumenten geprent. Deze suggestie toont volgens de PR-dame van de hoofdredactie van de Volkskrant dus ‘nieuwswaarde’, een idee dat veel zegt over ons soort media, maar evengoed de verbazing in elk kritisch hoofd tot ongewenst niveau triggert.

Maar wacht even, er is meer. Wie goed kijkt en luistert, ziet en hoort dingen die een mens van redelijkheid en rede in staat van blinde paniek kunnen brengen. In hetzelfde NOS journaal als waarin Timmermans begrip toont voor de frustrerende Oekraïners, meldt verslaggever Ron Frezer namelijk een lichtpuntje. De onderzoekers (niet: de bergers) zouden eigenlijk niet eens meer naar de rampplek toe hoeven. Zij zouden inmiddels al zoveel bewijs hebben – kennelijk uit andere bronnen dan de rampplek? – dat zij ‘toch binnenkort tot een afgewogen conclusie zouden kunnen komen.’ Het rapport is eigenlijk toch al zo goed als klaar, lezen we tussen de regels door. Ron Frezer neemt het voor kennisgeving aan en brieft het zonder blikken of blozen aan het publiek door.

   Regeren is puzzels leggen

De raadselachtigheden in ons politieke universum stapelen zich op. Er was al die vreemde slip-of-the-tongue van Rutte, die het zomaar had over het “zwartste scenario” dat door de vliegramp “zou zijn bewaarheid”. Welke scenario’s bestaan er? Waar draaien die scenario’s om? Niemand die het kan verklaren.

In de nasleep blijken Rutte en Timmermans namens Nederland feitelijk een stappenplan te ondersteunen dat niet in de eerste plaats in het belang is van de slachtoffers en nabestaanden, maar in het belang van de VS. In dat kader wordt Rusland gesanctioneerd, omdat Oekraïne onze bergingswerkzaamheden dwars zit. Logisch voor de agenda van de VS, niet zo logisch voor de Nederlandse.

Vervolgens worden de nabestaanden en de bevolking getrakteerd op een heel vreemd scenario over de oorzaak van de ramp, namelijk het verhaal van de ‘fatale vergissing’, waarbij hoogwaardige propaganda door een zogenaamde kwaliteitskrant voorgesteld wordt als nieuwswaardig. En dan blijkt onderzoek op de rampplek ook helemaal niet meer nodig, omdat er zonder plaatselijk onderzoek al voldoende bewijs zou zijn om tot een afgewogen conclusie te komen.

Natuurlijk, wij weten niet alles. Wij brengen onze eigen bagage mee, politiek en anderszins. Ook wij speculeren er maar een eindje op los, op basis van de weinig echt beschikbare en betrouwbare kennis. Maar de ongerijmdheden in het raadselachtige universum van Rutte en Timmermans beginnen zo langzamerhand op te tellen tot een psychologische puzzel van formaat. Eén ding is zeker: om die puzzel op te lossen moet men afzien van de rede.

Abonneer
Laat het weten als er

*

13 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Dirk
9 jaren geleden

Het is ook maar de vraag in hoeverre Poroshenko c.s. hun strijdkrachten in Oost-Oekraïne kunnen controleren. Het is een mengeling van politieke knokploegen (rechtse sector), milities van oligarchen en het officiële Oekraïense leger. Wie bepaalt wat daar gebeurt? Ik weet het niet. Ik zag op Globalresearch wel een zeer verontrustend filmpje van Oekraïense oorlogsmisdaden tegenover de burgerbevolking. Al die honderden doden, hoor je daar nog iets over??

9 jaren geleden

Goed stuk. Ik was dinsdag in den haag, kort bij het debat voordat ik eruit gekinkeld werd… timmermans is op zijn hypocriets als hij zegt “slachtoffers mh17 zijn slachtoffer van een conflict waarin ze geen speler zijn” als burger van nl, eu, nato, imf, steunt elke burger dus het kievse regime.

9 jaren geleden

Nee Dirk, daar hoor je niets over en gaat ook niet gebeuren, de Eredivisie begint al bijna…; Poroshenko heeft carte blanche om oorlog te voeren zo vuil als hij wil; alle imf geld dient hij direct de oorlog en het geweld in te injecteren. Natuurlijk kan Poroshenko (lees de machthebbers achter de schermen van usa/gb) het geweld, in ieder geval voor een groot deel, stoppen; als hij zijn leger terugroept; kan best zijn dat er nog wat blijft hangen, maar daar kunnen de verzetsstrijders dan wel mee dealen.

Ellen B
9 jaren geleden

Tegenwoordig geloof ik het tegenovergestelde van wat de regering en de media me proberen aan te smeren.
Ik voel me net als Allice in Wonderland, alleen is dit alles behalve een sprookje.
Heb jaren geleden al de rode pil geslikt, maar dat de Matrix zo zichtbaar zou worden, had ik niet verwacht.

Yerune
9 jaren geleden

Goed geschreven stuk dat eigenlijk al een paar weken op de voorpagina van elke krant had moeten staan. Ik begrijp niet hoe ‘kranten’ op deze manier het nieuws mogen manipuleren en daar niet verantwoordelijk geteld voor kunnen worden.

Obama heeft Rutte ondertussen goed klem: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/obama-wil-einde-aan-belastingontduiking-nederland

Zodra Nederland te hard gaat piepen wordt de belastingsparadijs-kaart getrokken, dan binden we wel weer snel in.

Ellen B
9 jaren geleden
Antwoord aan  Yerune

Ik dacht laatst precies hetzelfde. Kunnen we de media niet aanklagen voor al hun misinformatie c.q propaganda ?
Dacht toch echt dat ze zich aan een code moesten houden.
Er zijn nog steeds tal van mensen die klakkeloos aannemen wat ze voorgespiegeld wordt.
Het begint hier steeds meer op de (vroegere) Sovjet Unie te lijken.
Kunnen we dit niet de kop indrukken, voor het nog erger wordt ?
Iemand een idee ?

Hector Reban
9 jaren geleden

Nog zo”n “complotdenker”, de prijswinnende Brits-Australische journalist John Pilger over Oekraïne, Gaza en de media

https://www.youtube.com/watch?v=41YTAZHIWN8

Hector Reban
9 jaren geleden

U bent een Kremlin betaalde troll, propagandist of desinformatie verspreider en anders behorend tot een kleine groep die zich laaft aan complottheorieën, aldus de Ombudsvrouw van de Volkskrant.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/12064/Ombudsvrouw/article/detail/3708622/2014/08/02/Zijn-de-pro-Kremlintrollen-ook-actief-op-de-site-van-de-Volkskrant.dhtml

NASSA
9 jaren geleden

Ukrainian regime is conducting the last preparations to commit a horrendous crime against the civil population in towns under the rebels control. They plan on launching a multistage chemical attack disguised as a crime committed by Russia and/or the rebels leadership. Stage one includes the rocket attack on water treatment facilities of the cities Donetsk and Lugansk, that contain several tones of industrial chlorine. As the result the poisonous cloud is expected to cover a wide area, triggering a massive panic and resulting in several thousands of civilian casualties. Stage two would involve an attack on ammonia storage facility at the local “Stirol” plant and is planned to be launched within an hour after the first attack. The third stage will be launched within 20 hours after the first two attacks with military grade chemical weapons,either from vehicle-based rockets or short range missiles or artillery shells charged with chemicals. A day ago a US vice-President Joe Biden has started an informational umbrella for this crime – he accused Russia in bringing the missile launchers and heavy artillery at the border, within an accessible range from the planned areas of this attack. An ultimate goal of these attacks is to cause a massive public outcry in Russia and force its president to launch a military intervention into the disputed areas. This message is an attempt to derail the plans of Ukrainian government and its US puppeteers to commit this crime. This is NOT a joke or a propaganda of any kind – this is something that is being prepared right now by people that are determined to achieve their goals at any cost.

Hector Reban
9 jaren geleden
Hector Reban
9 jaren geleden

Inmiddels is ook vanuit de Oekraïense regering bewijs gevolgd dat Nederland de belangen van EU/VS altijd boven die van slachtoffers en nabestaanden heeft gesteld: Het was mogelijk geweest in te zetten op gesprekken met de ¨separatisten¨ om de rampplek veilig te stellen.

Nederland wenste echter geen officieel contact met de ¨separatisten¨ (bergers, onderzoekers), omdat die daar anders mee zouden worden erkend.

http://www.volkskrant.nl/dossier-rampvlucht-mh17/nederland-had-direct-rampplek-mh17-kunnen-bezoeken~a3778529/

[…] – Brekend: Er was nog ‘Distress call’ van piloot MH17 bij ‘snelle daling.’ [ravage-webzine.nl] – MH17: Het raadselachtige universum van Rutte en […]