04

In het kader van de landelijke actiedag vond woensdag een drukbezochte algemene vergadering van Rethink UvA plaats in het Maagdenhuis. Rethink UvA is een platform van UvA-medewerkers dat, evenals een groeiende groep actievoerende studenten, hervormingen eist binnen de organisatie van onderwijs en onderzoek. Het platform presenteerde een voorstel tot democratisering en decentralisering van het UvA-bestuur met als doel een academische gemeenschap te creëren die in staat is om zichzelf te besturen.

Belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was het besluit om het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) expliciet op te roepen de eisen van Rethink UvA in te willigen. Het doorgeschoten rendementsdenken heeft ertoe geleid dat de kwaliteit van onderwijs en onderzoek niet langer gewaarborgd is. In onze universiteit moeten studenten en medewerkers zeggenschap hebben. Keuzes mogen niet alleen op basis van financieel rendement worden gemaakt, maar in de eerste plaats op basis van wetenschappelijk en maatschappelijk belang.

Tijdens de algemene vergadering hebben medewerkers een zestal eisen aangenomen en het CvB opgeroepen om die uiterlijk vrijdag 6 maart om 16.00 uur in te willigen en de langetermijndoelen actief te ondersteunen. In reactie op deze oproep heeft het CvB aangegeven het gesprek aan te willen gaan met Rethink UvA dat heeft voorgesteld om het gesprek donderdag om 16.00 uur in het Maagdenhuis plaats te laten vinden.

Eisen aan het College van Bestuur van de UvA

Een resolutie aangenomen tijdens de bijeenkomst van UvA-medewerkers in het Maagdenhuis

4 maart 2015

De UvA wordt momenteel gerund als een bedrijf. Dat betekent dat de beslissingen steeds meer genomen worden door managementlagen die voor hun beslissingen geen verantwoording afleggen. Hoewel we weten dat niet elk programma, departement, instituut of faculteit in een mal past, kunnen we wel een oproep doen tot democratisering en decentralisatie van het UvA-bestuur om zo de academische gemeenschap de kans te geven zichzelf oprecht en verantwoord besturen.

1. Per direct een voorlopige opschorting van herstructureringsprocessen, onderhandelingen over en verkoop van UvA-gebouwen, en fusies met andere onderwijsinstellingen.
2. Dat het CvB dient toe te zeggen een gedetailleerd voorstel te doen om de UvA te democratiseren en de vertrouwensrelatie met de academische gemeenschap, die zij ondermijnd heeft, te herstellen, of het CvB dient af te treden.
3. Het instellen van een onafhankelijke commissie die een grondig onderzoek doet naar de financiële situatie en het financiële beleid van de UvA.

Dit zijn de voorwaarden, en niet de uitkomsten, die door de universiteitsmedewerkers breed worden gedragen en die moeten leiden tot een bindend advies waarin de onderstaande punten geïmplementeerd worden:

4. Een verschuiving van een kwantitatief model van financiering dat alleen op output is gebaseerd naar een kwalitatief model, inclusief evaluaties door de academische gemeenschap.
5. Bouwen aan een werkelijk academische omgeving waarin onderwijs en onderzoek gecombineerd worden. En het keren van de huidige situatie om deze twee activiteiten als gescheiden paden te zien en onderzoekers te belonen ten koste van docenten.
6. Een rechtvaardige balans tussen onderwijs, onderzoek en bestuur en het creëren van duidelijke en toegankelijke carrièrepaden voor medewerkers in tijdelijke en vaste dienst.

We roepen het CvB op om onze eisen (nr. 1-3) per direct in te willigen en de lange termijn doelen van de universiteit (nr. 4-6) in expliciete termen te onderschrijven. Het CvB heeft hiervoor twee dagen, tot en met vrijdag 6 maart 16.00 uur. Indien de eisen niet ingewilligd worden, zal Rethink UvA tot verdere actie overgaan: walk-outs, teach-ins, petities, bezetting van de UvA-gebouwen en faciliteiten, performances, bijeenkomsten en stakingen.

Rethink UvA

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties