14

EU ‘vredesproject’ weer bereid vuile handen te maken

De VS is er klaar voor het lastige Venezuela beslissende klappen toe te brengen. Het Europese ‘vredesproject’, de EU, biedt gewillig hand- en spandiensten aan om wederom een land van kleur te laten verschieten.

     door Hector Reban

Politicus Hans van Baalen, aangewezene voor de VVD in het Europees parlement, moet vergenoegd in zijn handen gewreven hebben. De motie die hij onder meer met een aantal post-franquistische Spaanse politici indiende om de chavistische regering Maduro van Venezuela politiek in de beklaagdenbank te zetten, werd 11 maart met grote meerderheid aangenomen (385 voor, 75 tegen, 45 abstenties).

Na zijn persoonlijke triomftocht op het Maidan plein in Kiev, voorafgaande aan de coup tegen voormalig president Janoekovitsj, werden de champagneflessen ook nu weer open getrokken op de burelen van de vrijheidsfractie. Het verderfelijke communisme was wederom een rake slag toegebracht. De timing was perfect. Men zou haast denken dat sprake was van een gecoördineerde actie in samenwerking met de Amerikaanse overheid, die Venezuela in dezelfde week keiharde economische strafmaatregelen in het vooruitzicht stelde.

  Een beproefd stappenplan

Dat Venezuela sinds 2013 na jaren van groei en spectaculaire armoedereductie economisch behoorlijke problemen kent, is een situatie die door de planners van het State Department optimaal uitgebuit kan worden. In het kader van een economische oorlogsvoering zijn de laatste maanden dan ook behoorlijk ingrijpende en verontrustende stappen gezet.

Er hangt bijvoorbeeld een sterke suggestie boven de markt dat de VS met hulp van bevriende autocratieën in de OPEC (=kartel van olie producerende landen) verantwoordelijk is geweest voor de sterk dalende olieprijs van de laatste tijd. Hoewel Venezuela tijdens de OPEC vergadering tegenstemde, drukte onder andere VS beschermeling Saudi Arabië een beleid door de productie niet af te vlakken (om de prijs enigszins te handhaven op een aanvaardbaar niveau), maar juist op te voeren. De grootste klappen vallen precies in die landen die in vroegere tijden zijn omgevormd tot nuttige leveranciers van koolwaterstoffen, maar momenteel de lastigste luizen in de pels van Empire zijn: Iran, Rusland, Venezuela.

Nu de toch al kwakkelende Venezolaanse economie extra lijdt onder een sterk verminderde instroom van dollars uit de verkoop van olie, acht het State Department de tijd gekomen met een stel zware economische sancties het leed nog eens beslissend te verzwaren. Vervolgens is kennelijk de steun van de Europese bondgenoten ingeroepen om de politieke druk via internationale instituties op te voeren. Er lijkt een sfeer rond Venezuela gecreëerd te worden van apocalyptisch verval in politieke zeden (‘socialisme’ schendt mensenrechten en is inherent dictatoriaal) en in bevrediging van praktische behoeften (‘socialisme’ werkt niet), die ingrijpen noodzakelijk zou maken. Het is een bekend scenario dat in diverse landen in de regio ongemakkelijke herinneringen zal oproepen.

De onoprechtheid waarmee de hele operatie gepaard gaat, werd uitstekend geïllustreerd met de lachwekkende rechtvaardiging die het State Department uitgaf, namelijk dat Venezuela inmiddels een bedreiging zou vormen voor de nationale veiligheid van de VS. Uiteraard zou het imperium niet uit zijn op direct ingrijpen, hoewel ongetwijfeld nog meer zware sancties zullen volgen. De VS zou zelfs, volgens een zegspersoon van de Amerikaanse overheid, traditiegetrouw een beleid volgen van non-interventie, een uitspraak die zelfs de correspondent van American Press in lachen deed uitbarsten.

  The Spanish connection

Het opzichtige gemanipuleer deed denken aan de Irakese minister van Informatie die beweerde dat Saddam de invasie in 2003 tot staan had gebracht, terwijl de Amerikaanse bommen achter hem insloegen. Ondanks het duidelijk waarneembare traineren en liegen van de Amerikanen doen de westerse massamedia ongestoord hun werk, met wat meer vrijheid in suggestie en geladen woordkeuzen dan politici kunnen aanwenden.

Met name de Spaanse media weten zich daarbij in negatieve zin te onderscheiden. Inmiddels hebben de landelijke kranten El País en El Mundo de campagne tegen Venezuela opgevoerd tot één of meerdere stukken per dag, zonder uitzondering geschreven binnen de vertrouwde, hierboven geschetste negatieve kaders. De indruk ontstaat dat Spanje in deze kwestie een belangrijke pijplijn is om de Amerikaanse agenda in het hart van de Europese politieke ruimte te brengen. Dat gevoel wordt versterkt doordat een opmerkelijk groot aantal initiatiefnemers van de Europese anti-Venezuela motie uit de hoek van de Spaanse partijen PP, UPyD en PSOE komen.

Overigens hebben deze partijen nog een ander groot voordeel bij de propagandacampagne tegen het Latijns-Amerikaanse land. Sommige topstukken van Podemos hebben ad-hoc adviseurschappen bekleed voor de Venezolaanse regering. Men kan via die connectie eenvoudig de gevaarlijke linkse uitdager meetrekken in suggestieve verdachtmakingen en beschuldigingen over dictatoriale neigingen en hang naar corruptie.

De rol die voormalig corps-fascist Van Baalen speelt in de strijd tegen de communistische boeman is overigens niet de enige overeenkomst met de Oekraïense kwestie. De methoden van de zogenoemde ‘vreedzame protesten’ lijken wel heel erg op een oude kaskraker die inmiddels tot vervelends toe is afgedraaid.

De eenzijdige financiële en organisatorische steun aan ‘de democratische oppositie’, de poging na verkiezingsnederlagen via de straat de regering af te zetten (La salida, het ‘vertrek’ van de regering als Leitmotiv van de protesten), de professionele en breed verspreide media-uitingen zoals de gelikte ‘SOS Venezuela’ propagandafilmpjes op Youtube, de openlijke steun van Spaanse politici aan de protestanten, zelfs de sluipschutters ontbreken niet. Het zijn herkenbare signalen die de hand van westerse inmenging in de protesten doen vermoeden.

  16

  De EU na Maidan

Met het goedkeuren van een motie op 11 maart jl. waarin het Europees Parlement zich stevig uitspreekt tegen het beleid van de regering Maduro, laat men zien dat loyaal wordt vastgehouden aan de lijn die het State Department uitzet. Het regime wordt vooral neergezet als een bende brute mensenrechtenschenders die zomaar ‘vreedzame demonstranten’ gevangen zetten en ‘oppositieleiders als politieke gevangenen vasthouden’ en daarmee ‘de vrijheid van meningsuiting blokkeren’.

Overigens waren twee belangrijke oppositieleiders, Leopoldo López en María Corina Machado, betrokken bij de coup van 2002 tegen Chávez, waarmee hun aanhankelijkheid aan democratische procedures wel zo´n beetje wordt verklaard. López riep tijdens de protesten in februari vorig jaar op tot La salida en spoorde zijn aanhangers aan ‘de woede naar de straat te brengen’, een daad die in deze omstandigheden onder elk zichzelf respecterend rechtssysteem als een vorm van gevaarlijke opruiing zou kunnen worden beoordeeld. In Nederland gaat men vanwege een naar het koninklijke gezag geworpen waxinelichtjeshouder al jaren voor de bijl.

Lachwekkend wordt het als de motie spreekt over ‘de plicht van een democratische staat de leden van de oppositie niet te criminaliseren’, een praktijk waaraan een hele beroepsgroep in het imperiale militair-journalistieke complex zijn werk te danken heeft. Van Mossadeq tot Lumumba, van Castro tot Milosevic, van Khadaffi tot Putin; telkens schijnt het weer te werken. Maduro uitmaken voor incompetente buschauffeur of borstkloppende baviaan, de klassistische en racistische labels die men vaak in de Amerikaanse en Spaanse media tegenkomt, behoort blijkbaar wél tot het domein van democratisch fatsoen.

De feiten zijn schokkend, niet in de laatste plaats omdat ze in vele gevallen vrij ver af staan van het beeld dat in de motie gecreëerd wordt. Men kan genoeg afdingen op het bewind en de stijl van de chavistas, maar weinig van de aanklachten uit de niet zo democratische krochten van de Europese politiek snijden serieus hout.

Het merendeel van de omgekomen mensen tijdens de protesten (‘guarimbas‘) van afgelopen jaar viel bijvoorbeeld aan de kant van de chavistas en burgers die probeerden barricades uit hun straten te verwijderen, die door opposanten waren opgeworpen. Sluipschutters schoten op tegendemonstranten. Een broer van een PSUV parlementslid werd vermoord. Een motorrijder werd onthoofd na advies van een gepensioneerde pro-oppositie generaal om bij de barricades metalen draden over de weg te spannen. Universiteiten die niet staakten en andere overheidsgebouwen gingen in vlammen op en medische buurtvoorzieningen werden vernield vanwege de aanwezigheid van Cubaans personeel.

Gewelddadige (extreem)rechtse groepen namen de straten en de protesten over. Het zou volgens de EU waarschijnlijk allemaal mogelijk moeten zijn, omdat het in Kiev ook zo adequaat uitpakte. Een straatrevolutie kan inderdaad legitiem zijn, maar deze was dat niet. Wanneer het Europees parlement in meerderheid spreekt over ‘vreedzame protesten’ tegen een zogenaamd dictatoriaal regime, dan staat de vraag open of we hier te maken hebben met mensen die het gewoon niet helder zien of met klinkklare leugenaars in de traditie van het State Department.

  Morele acrobatiek

Onlangs kwam een 14-jarige jongen, Kluivert Roa, om door een politiekogel, een triest voorval dat lezers van Amerikaans nieuws toch niet onbekend zal voor komen na de gewelddadige dood van teenager Michael Brown. De dood van de jongen is direct gebruikt in de Europese motie als voorbeeld van de manier van werken van het wrede antidemocratische bewind.

Maar in tegenstelling tot in de VS, waar de politie opmerkelijk vaak over de schreef maar toch vrijuit gaat, is de betrokken Venezolaanse veiligheidsagent direct in hechtenis genomen. In Ferguson, woonplaats van Brown, deed men er ondertussen nog een schepje bovenop door de Nationale Garde met militair materieel tegen de protestanten te laten uitrukken. Dat is zoals een democratie kennelijk wél behoort te functioneren, ook al spreekt het EU parlement in alle ernst schande van bewapende oproerpolitie en overmatig geweld tegen demonstranten zolang het Venezuela betreft.

Een opmerkelijk groot aantal punten dat de motie aanvoert, zou beter leesbaar zijn als ‘de VS’ zou worden ingevuld op de plaatsen waar ‘Venezuela’ staat. De Amerikaanse politie schiet honderden burgers per jaar af, met strafrechtelijke immuniteit. In de VS wordt politiek bedreven via het Hooggerechtshof, is de politie compleet gemilitariseerd, verdwijnen niet-militairen in militaire gevangenissen en zijn opposanten van de Occupy-beweging hinderlijk gevolgd door de geheime diensten.

In tegenstelling tot in Venezuela martelt men op grote schaal, bestaan geheime gevangenissen (inmiddels ook op eigen grondgebied) en doet men aan ‘bulk verzameling van persoonsgegevens’. Momenteel voert de VS ontwrichtende oorlogen in het Midden-Oosten zonder toestemming van het congres en van de VN, maar dan weer wel met instemming van de rechtschapenen onder ons, de Van Baalens en co. Internationaal recht en burgerrechten worden dus stelselmatig vertrapt, op grovere schaal dan het chavista regime ooit zou kunnen.

Als een politicus in de EU het al aangedurfd zou hebben de VS daarom ‘dictatoriaal’ te noemen, is het jammer genoeg aan de aandacht van de media en de rest van het narcistische Europese circus ontsnapt. Dat het Europese parlement – de democratische schaamlap van de EU technocratie – evengoed Venezuela kapittelt om haar democratische tekorten, brengt hen in een spagaat van morele corruptie. Saudi Arabië zou waarschijnlijk Zweden geloofwaardiger kunnen aanklagen vanwege een gebrek aan vrouwenrechten.

  Motie punt 8: delegitimatie vooraf

15De westerse media suggereren dat ‘dictator’ Maduro het hele parlement het komende half jaar buiten werking heeft gesteld (‘Maduro regeert half jaar per decreet’, De Volkskrant 12/03/15). Maduro heeft inderdaad presidentiële bevoegdheden, zoals elk presidentieel systeem per definitie toewijst. Maar de extra bevoegdheden die hij bij het parlement aanvraagt in dit soort tijden van dreiging, zijn herroepbaar en tijdelijk. Het parlement blijft normaal functioneren.

In de VS is dat nauwelijks anders. Daar kent men het ‘clear and present danger‘ criterium, waarbij de president in tijden van existentiële dreiging mag handelen buiten het congres om. De gemandateerde in het Oval Office heeft bovendien met o.a. de PATRIOT Act achter de hand bevoegdheden die de taken van Maduro ver te boven gaan. Misschien is het in het licht van toegenomen economische terreur en de gedachte aan de vorige coup niet zo gek dat Maduro clear and present danger voelt. De Europese parlementsleden ervaren dat vreemd genoeg niet, aangezien zij eventuele coupplannen en moordcomplotten tot ‘bizarre’ ideeën bestempelen.

Maar mankeert er dan wat aan het geheugen van die 385 parlementsleden met betrekking tot de coup uit 2002? Heeft men geen kennis van het inderdaad bizarre aantal complotten dat op het leven van Fidel Castro is gesmeed? Is er een gat in de grijze massa gevallen waar wetenschap zou kunnen rusten over andere regeringsleiders die de VS heeft omgebracht? Zijn de Latijns-Amerikaanse martelkamers uit het recente verleden alleen bekend uit de sprookjes van Grimm? De grijze kronkels van de afgevaardigden zijn ondoorgrondelijk.

Waarschijnlijk redeneren Van Baalen en zijn collega´s zoals Pinochet, Videla en Uribe hun daden vergoelijkten: ‘We deden wat we deden om het communistische gevaar en de dreigende anarchie van een burgeroorlog te stoppen’. Een ‘moderate repressive regime‘ is bij tijd en wijlen noodzakelijk en rechtvaardig en een goed geweten begint bij een slecht geheugen. Alles in het kader van vrijheid en democratie uiteraard.

Een belangrijk punt in de motie laat dan ook zien waar het werkelijk om draait, als het Europees parlement zijn bezorgdheid uitspreekt over ‘[…] both legitimacy and outcome of the electoral process’. Venezuela gaat dit jaar namelijk naar de stembus en al bij voorbaat wordt een eventuele gunstige uitslag voor Maduro ter discussie gesteld. Wint de ‘democratische oppositie’ dan zal een grote overwinning voor vrijheid en democratie worden gevierd en een veer in de eigen bips worden gestoken. Winnen de chavistas, voor de 19de keer op rij, dan zullen de bekende aanklachten over dictatoriaal gedrag, onvrije verkiezingen en fraude volgen, exact conform het scenario van de kleurenrevolutie. De EU helpt alvast mee met zaaien van wat straks geoogst moet worden.

  Vredesproject

Misschien kunnen we kijken naar bevriende landen om de successen te tellen van wat een ideale democratie dan wél zou behoren te zijn. We zouden kunnen beginnen in Latijns-Amerika. Daar behoren eigenlijk alleen Honduras (na de coup van 2009), Colombia, Mexico en Panama nog tot het kleine geïsoleerde clubje modelstaten, overigens landen met florerende doodseskaders, talloze verdwijningen, politieke moorden op journalisten, activisten en vakbondsmensen, gemankeerde verkiezingen en complete sociale ontwrichting. Of we beginnen buiten het continent, waar de nieuwe junta in Egypte en de wahabitische autocraten van Saudi-Arabië tot grote voorbeeldlanden kunnen worden gerekend aangezien zij volledige westerse support ontvangen.

Tenslotte kan de recente geschiedenis in Venezuela zelf als voorbeeld dienen van hoe de liefhebbers van democratie uit de VS en EU een modelland eigenlijk voor zich zien. Misschien zijn de ‘Caracazo’ van 1989, waarbij duizenden demonstranten tegen het neoliberale beleid door de regering werden vermoord, en de angstaanjagende ontwikkelingen rond de coup van 2002 voorbeelden van hoe een werkelijk rechtmatig regime zou behoren te functioneren. Deze lugubere zaken staan in ieder geval te pronken op het palmares van de ‘democratische oppositie’ die het vrije westen zo graag de regie in Venezuela ziet overnemen.

Venezuela is onder de chavistas zeker geen ideaalstaat. Maar het land kan, sinds zij aan de macht zijn, wel bogen op grote successen bij de bestrijding van armoede, gebrek aan medische zorg en ongeletterdheid. Men zou hen kunnen bijstaan bij de problemen die er nu zijn, zoals de rest van Latijns-Amerika op een paar Amerikaanse cliëntstaten na ook doet. Maar in plaats van serieuze hulp geeft de EU steun aan een ‘slow motion coup’ onder leiding van de VS, waarbij de regering van Venezuela langzaam in het nauw gedreven wordt tot de tijd voor een definitieve omwenteling rijp is.

De EU noemt zich een vredesproject, maar steunt de agressieve hegemonie door dik en dun. De EU was betrokken bij de gewelddadige opdeling van Joegoslavië, de bombardementen op Servië en de instigatie van een coup en burgeroorlog in Oekraïne. Nu is zij betrokken bij een ideologische oorlog tegen Venezuela, die inmiddels met alle middelen wordt gevoerd.

De geloofwaardigheid van het vredesproject is tot nul gereduceerd. Een kleurenrevolutie tegen deze hypocriete pseudo-democratie zou volkomen legitiem zijn. Heeft u van de protesten bij het nieuwe gebouw van de ECB vernomen? Dat waren uiteraard geen ‘relschoppers’, zoals ons staatsjournaal beweerde. Het was de ‘democratische oppositie’.

Eerdere artikelen over Venezuela:
Nuttige demonstranten, een vuistregel
Kan het ‘chávismo’ overleven?

 

Abonneer
Laat het weten als er

*

21 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hector
9 jaren geleden

Steun voor Venezuela vanuit Beweging van Ongebonden landen (120 stuks). Het lijkt erop alsof alleen het Angelsaksische kerngebied en de tier 2 vazallen van de EU nog achter de Hegemon staan.

http://venezuelanalysis.com/news/11279

Rietje
9 jaren geleden
Antwoord aan  Hector

Héctor wat ben jij een onwetend figuur. Hoe durf jij zo een artikel te plaatsen. Jij moet je eens beter informeren over de actuele situatie in Venezuela. Ik (en niet alleen ik maar miljoenen) krijg van jouw schrijven braakneigingen. Jij bent nog erger dan de buschauffeur MADURO. BAH!!!!!!!

Hector
9 jaren geleden
Antwoord aan  Rietje

Ik durf dit artikel te plaatsen vanwege de vrijheid van meningsuiting die hier bestaat, heb je soms iets tegen die vrijheid?

Ik ben zelfs overigens scherp voorstander van directe democratie, dus een vorm die puurder is dan de aristocratische versie die we nu kennen. Want in een democratie zou iedereen hetzelfde recht op zeggenschap hebben en dus ook in gelijke mate recht op passief kiesrecht moeten hebben (gekozen te worden als mandataris).

Dat betekent dat buschauffeurs evenveel recht hebben om een bepaalde functie te vervullen als een – laten we zeggen – een rijkeluiskind die een private school heeft doorlopen en aan de hand van familie en zakenbelangen in de politiek is geraakt (je weet over wie we het hebben).

Klassisme – het discrimineren op basis van klasse, sociaaleconomische afkomst of beroep – hoort niet in een democratische samenleving thuis. Maar ik zie dat jij daar, in navolging van de ¨democratische oppositie¨ in Vzla – heel anders over denkt.

Verder zou ik je graag uitnodigen aan te geven wat er niet klopt over wat ik geschreven heb over Venezuela. Heeft de Caracazo nooit plaats gevonden? Werd de coup van 2002 niet geïnstigeerd door een false flag operation waarbij eigen snipers met scherp schoten op aanhangers van de ¨democratische oppositie¨ en de media medeplichtig was om dat op konto van Chavez te schrijven? Zijn er tijdens de onlusten vorig jaar niet een mannetje of 20 tegenstanders van de protestanten omgekomen bij de barricades, vermoord door ¨vreedzame demonstranten¨? Zijn er geen SEBIN mensen vermoord door sluipschutters? Hebben de chavistas niet 18 verkiezingen op rij gewonnen, volgens de Carter Foundation in de meest eerlijke en vrije verkiezingen op deze aardkloot?

Vertel het maar, wat is er niet waar?

Euro-nee
9 jaren geleden
Antwoord aan  Rietje

Beste Rietje
Lees een paar dagen een andere krant dan de Westerse Media. Die eigendom zijn van het grootkapitaal.

http://www.presstv.com/

Hector
9 jaren geleden

Ecuadorean Foreign Minister: The United States is the Real Threat in the Americas, Not Venezuela

http://www.democracynow.org/2015/3/20/ecuadorean_foreign_minister_the_united_states

Hector Reban
9 jaren geleden
Antwoord aan  Hector

Costa Ricaanse ambassadeur in Venezuela door eigen regering gezuiverd vanwege te positieve uitlatingen over Venezuela:

http://venezuelanalysis.com/news/11299

Rietje
9 jaren geleden

braakneigingen krijg ik van jouw artikel.Bah!!

Jan Noordijk
9 jaren geleden

@Rietje,

ik neem het u absoluut niet kwalijk dat u de massamedia blijft geloven. Zo zijn er, helaas, zoals u zelf schrijft (en niet alleen ik maar miljoenen).
U schrijft; –Jij moet je eens beter informeren over de actuele situatie in Venezuela.– en nu ga ik, net als Hector vragen….Vertel het maar, wat is er niet waar?

U schijnt niet goed op de hoogte te zijn van de situatie in Zuid-Amerika en Venezuela in het bijzonder.

Het is mede dankzij Hugo Chavez dat de Verenigde Staten (VS), die Zuid-Amerika als hun achtertuin beschouwen, daar buiten gekegeld zijn.
Ze hadden het o.a. bij/door de Union of South American Nations (USAN) daar niet meer voor het zeggen. En dat lag/ligt zwaar op de maag bij deze “wereld overheerser”. Daar komt bij dat Venezuela op Saudi-Arabië na over de grootste oliereserve ter wereld beschikt.
http://www.alletop10lijstjes.nl/top-10-landen-met-de-grootste-oliereserves/
Waar de VS niet kan over beslissen en beschikken zo hij wil.
Venezuela regelt en handelt onafhankelijk van de VS.
Oops, dat is ook tegen het zere been!

Om bijvoorbeeld maagzuur te voorkomen kan men Maalox of Omeprazol gebruiken.
Om in uw geval braakneigingen te voorkomen adviseer ik u om wat meer achtergrond info tot u te nemen. Lezen en videootjes bekijken.
Indien u tijd hebt tussen de neigingen door natuurlijk.

In eerste instantie is het al de moeite om de link van Hector zelf te bekijken. Democracy NOW met Amy Goodman is de moeite om volgen. Hopelijk kunt u Engels.
http://www.democracynow.org/2015/3/20/ecuadorean_foreign_minister_the_united_states

In mijn opinie is een van de beste onderzoeks-journalisten John Pilger.
De Engelstalige link van een interview met Pilger:
http://johnpilger.com/articles/the-struggle-of-venezuela-against-a-common-enemy
In het Nederlands:
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/02/22/politiek-onafhankelijk-venezuela-onaanvaardbaar

John Pilger is journalist en documentaire maker uit het goede hout gesneden. Via deze link komt u bij zijn video’s: http://johnpilger.com/videos
Hier kunt u trials bekijken, om evt. te kopen, sommige kunt u volledig bekijken zoals deze video: http://johnpilger.com/videos/the-war-on-democracy over o.a. de mislukte staatsgreep met steun van de VS en andere smeerlapperij streken v/d VS in Zuid-Amerika. Hier hoort of leest men niets in de massamedia.

Om uw horizon te verrijken over Venezuela: http://venezuelanalysis.com/

Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Ik hoop dat u geen braakneigingen meer krijgt en mocht dit wel zo zijn het volgende blijft gelden…..Vertel het maar, wat is er niet waar?

Euro-nee
9 jaren geleden
Antwoord aan  Jan Noordijk

Beste Jan achter deze link zitten een paar links, niet geschreven door Westerse journalisten.
Tevens is een hoop informatie gegeven op Nu,jij.
Ik kan daar niet reageren omdat ik iets te openlijk ben.
http://www.presstv.com/Default/Section/10704

Jan Noordijk
9 jaren geleden
Antwoord aan  Euro-nee

Beste Euro-nee, bedankt voor de presstv link. Stond bij mij al wel bij de favo’s maar bezocht hem zelden. Ik heb hem maar op een ander plaatsje gehuisvest waar hij meer in het oog valt. Goede site overigens.

Wat nujij betreft, en dat je daar niet kan reageren, begrijp ik uit dat je gebanned wordt. Dat is niets nieuws naar het schijnt. Zij zijn bij mij ook gebanned omdat ik ze beschouw als ordinaire gestuurde mainstreammedia (MSM). Deze site is niet zo mijn bakkie thee. En er wordt veel gereageerd door mensen die gemakkelijk beïnvloedbaar zijn door MSM en….politieke propaganda. Ik maak mij alleen maar kwaad op dergelijke site’s niet begrijpende dat mensen zonder nadenken die MSM propaganda neer pennen zonder maar eventjes na te denken en eens een onderzoekje te doen. Hetzelfde zien we hier met Venezuela en bijv. ook met Oekraïne en vlucht MH17.

Een voorbeeld van een omgekochte en tot inkeer gekomen zijnde journalist:
http://www.zerohedge.com/news/2014-10-09/german-journalist-blows-whistle-how-cia-controls-media
How Politicians, Intelligence and High Finance Control Germany’s Mass Media.

deze zul je wel kennen denk ik:
MH17-docu over de invloed van media-Peter Vlemmix
https://www.youtube.com/watch?v=Y5kTf6EAMBA

Ik heb voor jou ook nog een link van een naar mijn bescheiden mening één van de beste onderzoeks-journalist van/uit België. Neemt geen blad voor de mond en noemt een man een man en een paard een paard.
Zijn naam, Willy Van Damme en zijn visie te lezen op zijn blog:

De visie achter deze blog is een tegendraadse, serieuze en persoonlijke kijk op het nieuws te geven, zowel buitenlands, nationaal als lokaal. Het nieuws zoals het nu veelal gebracht wordt is nieuws voorgekauwd door marketeers en PR-bureaus werkend voor vooral de Angelsaksische regeringen.
Het beeld dat wij zo over de wereld voorgeschoteld krijgen is dan ook een karikatuur van de realiteit. Dissidenten zijn er in China, niet in Rwanda. Deze blog wil dit beeld corrigeren.
Voor lokaal nieuws is het een kwestie van onderwerpen die onvoldoende in de media aan bod komen.
https://willyvandamme.wordpress.com/

Euro-nee
9 jaren geleden
Antwoord aan  Jan Noordijk

Beste Jan,

Presstv geeft inderdaad goede informatie, ook gewoon wat er gebeurt in andere EU staten. Wat Mainstream media niet willen schrijven omdat dan teveel negatieve berichten naar buiten komen.
De politiek, media, banken, grote bedrijven zijn allemaal in handen van het groot kapitaal. De Eu / Euro is gewoon een project van en voor het groot kapitaal.

Ik heb inderdaad een Ipban bij Nu.jij. Als je Pro-Euro ben of pro-Amerika kan je bij alles schrijven en bij iedere link plakken. Als je tegen de NWO strijdt wordt je monddood gemaakt zoals ook de alternatieve econoom Ewald van Engelen. Bij Nu, jij zitten volgens mij ook aardig wat Trollen of inderdaad zoals jij het omschrijft makkelijk te beïnvloeden door de Mainstream media. Maar jij, ik en vele anderen hebben een Ipban gekregen. Hou er trouwens rekening mee. Als je reageert op sites als deze of bijv. Presstv bekijkt. Dat Sanoma volgens mij dezelfde cookies gebruikt als FB en Google. Ik ben zelf redelijk actief via Youtube ( dat gaat weer via Google ) In het verleden veel storingen op Youtube. Tegenwoordig accepteer ik zo min mogelijk cookies van Sanoma en open ik Youtube in een tweede venster. ( dus explorer of een andere browser ) echt twee keer openen.

Het enigste goede van Nu.Jij is dat er nog mensen aanwezig zijn die ik ken uit andere tijden. Er zijn er een handje vol, die het nog steeds lukt om tegen de Trollen te vechten, de ergste zijn die. Die een relatie hebben met een Oost-blokker of zelf zijn gekomen uit het Oost-blok.
Ik ben ermee gestopt om kwaad te zijn op de Mainstream media, ik erger me weer aan de domme massa. Die om 18:00 even kijkt naar de Staatsomroep en om 20:00 naar RTL.

Ik kan begrijpen dat je de link kwijt was op een bepaald moment heb je te veel links voor alternatieve media. Laat ik het zo schrijven, iedere schrijver schrijft z’n eigen versie ( gekleurd ). Daarom lees ik over belangrijke zaken zoals inderdaad MH-17 meerdere verhalen. Het verhaal van afgelopen week van J. Akkermans wat met veel bombarie werd gebracht, stond eerder op een website in de Oekraïne. Dus niet echt neutraal. Toen was ik trouwens wel kwaad. Toen de volgende dag de Telegraaf kwam met het zelfde artikel heb ik de link naar de Oekraïense website maar even doorgestuurd, de volgende dag kwamen hun met de Oekraïense versie en het verzoek meerdere versies op te sturen. De versie van Peter Vlemmix ken ik inderdaad. Persoonlijk geloof ik ook nog wel. Het verhaal: ‘’gvd’’, we hebben de verkeerde. Alleen werd het vertelt door de troepen van Kiev. Rond dezelfde tijd vloog Dhr.Putin daar namelijk ook. Zie het verhaal van Joost Niemöller.
En https://youtu.be/5cdp_bkh1wE?list=PLK0XJGphYiH7iNfyl5yqb2sFKqSlKKm1I
https://youtu.be/23RubF-VRVc?list=PLK0XJGphYiH7iNfyl5yqb2sFKqSlKKm1I

Van Willy Van Damme heb ik wel eens wat gelezen. Ik ben die link kwijt geraakt. Dus bedankt voor de link. Het probleem is dat je teveel alternatieve media moet opzoeken, ik probeer er enkele te volgen. Maar een ieder heeft z’n eigen favoriete onderwerp. Bij de een is het economie, de ander USA, dan Rusland of de EU, enz. Zelfs bij bloggers zorg ik voor een ander verhaal indien ik zelf geen kennis heb over het onderwerp. Ik ben van mening dat mijn algemene kennis aardig op pijl is, dus vaak kan ik gelijk reageren.
Een blogger die ik veel volg of links op haar site is. Irma Schiffers.
https://irmaschiffers2014.wordpress.com/

De site waarop ik nu reageer kon ik nog niet. Doordat er steeds meer mensen wakker worden en zich verzetten tegen de Mainstream media groeit het aantal webloggers ook sterk. De site waar ik ook vaak reageer, zie hierboven. Geeft ook links naar collega alternatieve bronnen. Dat vind ik fijn van haar site. Persoonlijk vind ik dat er een alternatief dagblad zou moeten komen voor heel de EU.
Het is onmogelijk om ieder bericht te gaan vertalen, dat is het probleem van de EU. Zoveel landen, zoveel talen. Bijna niemand in het buitenland leest een Nederlandse site. Ik kan Engels en Duits, maar geen Grieks of Spaans of wat dan ook. Toch weet ik zeker dat er Griekse, Spaanse of wat dan ook weblogs zijn die over het zelfde onderwerp praten als wij. Ik heb veel contacten via Youtube. Zelden kan ik antwoorden in het Nederlands. Maar als iedere weblogger een korte omschrijving zou geven in het Engels. Wat de meeste wel kunnen lezen. De echte waarheid staat ook niet op de Mainstream media. Is het erg dat er bijv. 3 versies op staan over bijv. de economie of over MH-17. Laat iedereen zijn eigen versie opbouwen op feit van verschillende bronnen en de instructie, zoek uw eigen waarheid met bijv. Andere bronnen of Wikipedia, enz.

Als iemand 40 jaar geleden had geschreven we krijgen een munt door heel Europa, inclusief Polen. Zou hij of zij toen der tijd omschreven zijn als complotter. Nederland een provincie van Europa, mogelijk is het over een tijd zover. 40 jaar geleden werd je voor gek verklaard. Dus tijden zijn niet veranderd. Alleen nu worden steeds meer mensen wakker.
Onderstaande link geeft aan wat ik vind van de democratie. Sinds dat moment staat commentaar op Youtube uit.
https://youtu.be/VGsZM_aysjY?list=PLK0XJGphYiH7iNfyl5yqb2sFKqSlKKm1I

Ik reageer daar onder de naam Nederlands. Twee redenen, Nederlands verklaart mijn geboorteland. Spreekt meer aan op sommige kanalen. Andere reden is mijn commentaar is niet altijd geliefd bij NSA of AIVD. Dus ik werk onder verschillende namen en adressen.
De voorvader van onze koning hielp de SS. Nederland is niet bevrijdt in 1945, de Amerikanen zijn nooit weggegaan. We verbergen hun atoom bommen.
Zijn de Russen de vijand of de Elite. De elite bewapend de achterdeur om via de voordeur binnen te vallen. Zie Google of commentaar onder de link gisteren op Nu.jij. Over deze bron. In welke landen is de NATO , IMF. EU, VN aanwezig.

NATO of IMF is gewoon een speeltje van de Bilderberg clan. Ik hoop dat genoeg mensen en landen wakker worden voordat de hele wereld een dictatuur zijn van het groot kapitaal.
Helaas wordt deze mening niet gedeeld door Sanoma. Een versie gelijk aan Nu, jij is daar ook aanwezig. Moscow.times Waarom staat een bericht van dezelfde uitgever. In twee partijen die op een oorlog uit zijn. Dusdanig beschreven dat beide lezers kwaad worden.

Verdeel en heers. Geef het volk drank, voedsel en drugs. Iedereen volgt. Voedselbanken, een sociale gedachte of ??? Drugs beleid van gedoog beleid, naar een reguleringsbeleid ??? Meest stompzinnige progamma’s op TV. Spectaculaire uitzendingen wanneer er een aanval plaatst gaat vinden van de NATO. Gaat het mis is er geen ene partij meer in geïnteresseerd.
Vrede is niet belangrijk voor de NATO, alleen macht.
Is er vrede in Libië, Iran, Irak, Afghanistan, enz. Of dichter bij huis. 14 maanden geleden stonden er honderden web-cams aan volg het nieuws in Kiev. Nu geen een. De reguliere Mainstream media mag alleen het nieuws weer geven wanneer alles volgens plan gaat. Dan word het betaald om aanwezig te zijn.

Je mag alleen succes verhalen vertellen van de NATO, IMF. VN. Dan wordt je goed betaald en krijg je een ticket naar het volgende land wat zal worden over genomen door de NATO. Je krijgt zelfs een goed hotel vergoed. Alleen wanneer je echt de waarheid wil vertellen.
Dan ben je een complotter volgens de massa. De domme massa, hebben door de gehele geschiedenis. Leiders gesteund die achteraf de grootste fouten hebben gemaakt.
Jij, ik en vele webloggers komen uit voor hun idee. Net als Hector in dit artikel. Velen proberen de waarheid te vinden. Ik heb een andere mening over de moord op JFK, MJK en PF. Het zal altijd mijn idee, gedachte zijn. Ik heb simpel gewoon het geld niet om het tegendeel te bewijzen. Is het daarom een complot theorie ???? Ik weet bijna zeker, jij worstelt ook met deze kronkels . Ik denk dat, dat niet verkeerd is. Ik, jij en vele anderen zoeken naar de waarheid.

NATO, IMF, EU, enz. Hun enigste doel is. Om te doen wat de oude orde al honderden jaren doet, bezetten. Militair of economisch. Of zelfs via geloof. Zuid-Amerika is katholiek dank zij de kerk.
ISIS, IS, ISIL of wat dan ook zegt niet anders dan de Katholieke of Christenen honderden jaren geleden zeiden. Bekeer je tot ons geloof en je zal in een paradijs komen. Nee, ik ben niet van een of ander geloof. Ik accepteer slechts de 10 geboden. Een is accepteer uw naaste als eigen. Misschien ben ik simpel, maar ik begrijp. Dat ik een andere cultuur en claim op eigendom moet accepteren.

Simpel of wijs, dat laat ik over aan anderen. Volgens mij is het niet wijs, een ondernemer. Winst te laten maken, door de achterdeur onveilig te maken. Vervolgens te helpen de deur binnen te vallen door de voordeur. Volgens mij is dat precies wat de EU, NATO, USA doet. Indien ik het verkeerd heb kom dan met echt bewijs. Niet zoals Timmermans. Ik heb het bewijs gezien. Indien het echt bewijs is, heb je het lef. Het bewijs ook te laten zien.
Sorry Jan voor mijn gevoelige reactie, niet om jouw reactie. Wel om het probleem WW III is dichter bij dan ooit. Het zal wanneer het ligt aan de USA op ons continent uitgevochten worden. BRICS was wel een goed idee. Alleen de Zionistische bank had de regels moeten bepalen, niet China of Rusland. ( althans volgens de USA, NATO, IMF, enz. )

Maar ik vertouw Rusland meer als de USA. Kapitalisme moet overal aan banden worden gelegd. Banken, groot kapitaal, elite en politici mogen niet de dienst uitmaken. Dat maakt ons economische slaven of loonslaaf. Gezond kapitalisme kan geen kwaad, wel als je het gebruikt om de politiek te veranderen. Hoe ik denk over de EU, zie ook. EU-voorzitter wil een Europees leger. Een Ander artikel hier. Ik ben Nederlander, geen Europeaan. En ik sta zeker niet achter een NWO

Jan Noordijk
9 jaren geleden
Antwoord aan  Euro-nee

Beste Euro-nee,

Toen ik jou “lange reactie:-)” las viel het mij op dat ik er een deel zelf van had kunnen schrijven. Zou dat een zelfde golflengte kunnen zijn. Ik vond het wel leuk!

Ik heb een enorm respect voor Ewald Engelen. Die slaat de nagel op zijn kop. Alleen jammer dat hij vertrouwen had in journalisten (MSM) die zijn boek “De schaduwelite voor en na de crisis” en hemzelf volledig afgekraakt hebben. Hij zegt zelf “Ik ben in feite monddood gemaakt”.
Hij had dit niet verwacht en dat was een harde noot om te kraken.
Maar ik denk dat hij er strijdvaardiger dan ooit uit gekomen is.

Bij mij was het ook een continu gevecht met cookies maar ik denk dat ik de cookie battle goed doorstaan heb. Ik werk ook met vpn en met virtuele machines (Linux) via “Virtualbox” en ik gebruik ook redelijk veel de TorBrowserBundle waar ikzelf vertrouwde exit relays gebruik.
Wat NSA of AIVD of welke dienst dan ook betreft, als je willen vinden gaan ze je vinden. Ik probeer het ze wel zo moeilijk mogelijk te maken met de middelen die ik heb.

Ik verander meestal ook van forum naam.

Deze site lees ik al heel lang maar door de “braakneigingen” van Rietje moest ik wel reageren.

Irma Schiffers volg ik nog niet zo lang en ik kom er graag. En ik volg er ook jou reacties. Dus vermoedelijk zal ik daar bij leven en welzijn ook wel eens gaan reageren.
Ook ik heb meer vertrouwen in Rusland en de gevaarlijke situatie die is ontstaan met Oekraïne is veroorzaakt door het fascistisch neoliberalisme en imperialisme van de USA en mannen van de zelfde strekking als Verhofstad en van Baalen.
En wat de NWO betreft kan ik alleen maar op zijn Victoria Nulands reageren……”Fuck the NWO”.

Tot nog eens Euro-nee

Euro-nee
9 jaren geleden

De USA, EU, NATO, IMF zullen wel willen helpen. VN houden zich weer van de domme.

Net zoals ze hebben gedaan in Iraq, Iran. Lbie, Syrie, Oekraine enz.

Het rommelt er al weken, dat Brazilie zich heeft aangesloten bij BRICS en andere landen toenadering zoeken.
Zal ergens tot een groot conflict leiden. De EU is verdeelt over hoe en nu verder met de Oekraine, bovendien is er binnen de poppenregering in Kiev, neergezet door de USA. Onenigheid gekomen. Dus grote kans dat de Oekraine een mislukt proces is.

Venezuela is nog ver weg van Rusland en China. Maar zodra die daar militair gaan samenwerken is het voor de USA te laat om een marionetten kabinet neer te zetten.

Wij zitten er al jaren mee opgescheept.

Hector Reban
9 jaren geleden

VS Commissie Buitenlandse Zaken buigt zich over de vraag waarom Venezuela ook al weer een ernstige bedreiging voor de nationale veiligheid zou vormen. De usual suspects ontleed door het pro-chavista platform venezuelanalysis.com

http://venezuelanalysis.com/analysis/11289

Hector Reban
9 jaren geleden

“De Spaanse Connectie”:

Spain’s Podemos Just Latest Victim of Toxic Venezuela Monster!

http://venezuelanalysis.com/analysis/11296

Hector Reban
9 jaren geleden

Toevalligerwijze mengt ook Amnesty International zich dezer dagen aan het front met een rapport over de onlusten van het afgelopen jaar:

http://venezuelanalysis.com/analysis/11304

Jan Noordijk
9 jaren geleden

Op de top van de Organisatie van Amerikaanse Staten van 10-11 april in Panama City blokkeren US and Canada de Final Summit Declaration .
>>>>Towards the close of the summit, the US and Canada blocked the approval of a final declaration backed by the 33 other nations of the region, which was the result of four months of prior negotiations.

The final declaration requires approval by consensus and the two North American nations opposed several points in the draft document, including health as a human right, technology transfers to developing countries, an end to electronic espionage, and the repeal of Obama’s Executive Order.

The US-Canadian veto was criticized by Bolivian President Evo Morales.

“One point was important: health as a human right, and the U.S. government did not accept that health should be considered a human right […] President Obama did not accept the document,” explained Bolivia’s first indigenous president. <<<<<<

US en Canada verwerpen o.a. dat gezondheid(zorg) een mensenrecht is.
http://venezuelanalysis.com/news/11334

In mensentaal noemen wij zulk volk: KL..TZAKKEN!

Hector Reban
9 jaren geleden

“De Spaanse connectie”

Maduro slams Spain for interfering in domestic affairs
http://venezuelanalysis.com/news/11339

Hector Reban
7 jaren geleden
Antwoord aan  Hector Reban

De “DNC Leaks” mails, gepubliceerd door wikileaks juli 2016, maken duidelijk dat niet alleen de VS tot doel had/heeft de buitenlandse relaties van Venezuela te frustreren met een verdeel-en-heers politiek, maar ook dat Spanje tot de front staten behoort in de propaganda-oorlog tegen het Zuid-Amerikaanse land.

Buiten twijfel is de resolutie waarover in dit artikel wordt gesproken, een onderdeel van deze strategie. Het geeft aan dat Spanje zich inderdaad een trouwe vazal toont en bovendien, gezien de niet aflatende stroom negatieve berichtgeving in de belangrijkste Spaanse media waarover ik enkele keren geschreven heb, de media een directe connectie lijken te hebben met dit subversieve beleid.

http://www.telesurtv.net/english/news/Clinton-Emails-Reveal-Direct-US-Sabotage-of-Venezuela-20160726-0041.html

Hector Reban
9 jaren geleden

Het gedistingeerde Foreugn Policy met een artikel dat feitelijk de olie-oorlog van trouwe autocraat Saudi Arabië tegen Iran en Rusland (en Venezuela) bevestigt:

Saudi Arabia Takes Out Its Energy Weapon
Riyadh is pushing to keep the oil taps open at Friday’s OPEC meeting. That’s a direct challenge to enemies in Tehran and Moscow, not U.S. wildcatters.

http://iturl.nl/snHYIq

Hector Reban
5 jaren geleden

De gehackte Clinton emails bewijzen ook dat Spanje aan het front werd gezet in de ondermijning van Hugo Chavez.

https://venezuelanalysis.com/analysis/12104?fbclid=IwAR3SQmzxPSZXh_GdeNF_GRS9e_t2Fe07jDWjb8VBZ3tvJhn67JTzh4AGur0