aardgas

De Raad van State behandelt op 1 april de spoedprocedure tegen het besluit over de gaswinning in Groningen van minister Kamp. De aanvragers willen dat de gaskraan dicht gaat.

Op woensdag 1 april behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een rechtszitting in Den Haag de spoedverzoeken van twee bezwaarmakers tegen de instemming van het kabinet met de gaswinning in de provincie Groningen. Stichting Vrienden van Groningen Centraal en de fracties van SP, CDA en GL in de provinciale staten van Groningen willen dat het instemmingsbesluit onmiddellijk van tafel gaat.

Het kabinet heeft december 2014 besloten de gaswinning in Groningen te verminderen. De totale gaswinning in het Groningerveld gedurende 2015 en 2016 wordt 39,4 miljard m³, voor de Loppersumclusters wordt dat 3 miljard m³, voor de clusters in de regio Zuid-West 9,9 miljard m³, voor het cluster Eemskanaal 2,0 miljard m³ en voor de regio Oost 24,5 miljard m³. Het instemmingsbesluit is genomen op grond van de Mijnbouwwet.

Door de gaswinning ontstaan aardschokken die de afgelopen jaren tot de nodige schade en angst hebben geleid in de noordelijke regio van de provincie Groningen. De politieke partijen willen dat de gaswinning onmiddellijk wordt gestaakt en stilgelegd. Op termijn willen ze dat de gaswinning veel verder omlaag gaat vanwege de veiligheid van de Groningers.

Henk Scheffer van Stichting Vrienden van Groningen Centraal, nauw verwant met de lokale partij Groningen Centraal, vindt dat ‘met de ellende die voortvloeit uit de gaswinning de mensenrechten van de Groningers worden geschonden. Met de aardbevingen die voortvloeien uit de gaswinning blijven overheid en NAM de inwoners schade berokkenen. Onomstotelijk is vast komen te staan dat tot 2013 niets is gedaan aan de veiligheid.’

Naast de spoedprocedure heeft de Afdeling bestuursrechtspraak ruim 40 beroepschriften ontvangen, waaronder die van het college van gedeputeerde staten van Groningen, diverse Groningse gemeenten, Veiligheidsregio Groningen en een aantal particulieren. De Afdeling bestuursrechtspraak zal deze beroepschriften later dit jaar op een rechtszitting behandelen.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties