27

LUXEMBURG – De rechter in Nederland moet bepalen of uw vingerafdruk mag worden bewaard bij de aanvraag van een paspoort, zo oordeelt het Europees Hof van Justitie. Privacy First reageert verbaasd, aangezien in de praktijk de rechter zich onbevoegd acht voor dergelijke toetsing.

Het Europees Hof van Justitie (EU-hof) heeft donderdag geoordeeld dat de opslag van vingerafdrukken in databanken buiten de werking van de Europese Paspoortverordening valt. Het laat de rechterlijke toetsing van dergelijke opslag daarmee over aan nationale rechters en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het EU-hof was door de Raad van State gevraagd juridische uitleg te geven over de EU-regels met betrekking tot de opslag van vingerafdrukken.

Bij Privacy First vinden ze de uitspraak van het EU-hof dat rechters de opslag van vingerafdrukken moeten toetsen vreemd. Immers, in meer dan een dozijn individuele zaken die tot nu toe in Nederland tegen de Paspoortwet aanhangig zijn gemaakt, heeft de bestuursrechter tot nu toe geoordeeld dat dergelijke toetsing buiten zijn bevoegdheid valt, aangezien de betreffende bepalingen van de Paspoortwet (nog) niet in werking zijn getreden. Het is nu aan de Raad van State om hierover te oordelen.

Tegelijkertijd buigt de Hoge Raad zich momenteel over het collectieve civielrechtelijke Paspoortproces van Privacy First en 19 mede-eisers waarin dergelijke toetsing reeds succesvol door het Gerechtshof Den Haag werd verricht en momenteel voor ligt bij de Hoge Raad. In februari 2014 oordeelde het Gerechtshof dat centrale opslag van vingerafdrukken in strijd is met het recht op privacy.

De zaak bij het EU-hof in Luxemburg werd aangekaart door vier burgers die weigerden om bij de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart vingerafdrukken af te staan. Voor hen is de plicht om biometrische gegevens af te geven en op te slaan, zonder ergens van verdacht te worden, een grove inbreuk op de lichamelijke integriteit en een beperking van het recht op de bescherming van privéleven. De personen vrezen tevens dat de opgeslagen gegevens ooit worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt.

De Raad van State wilde van het EU-hof dan ook weten of landen moeten waarborgen onder EU-recht dat de biometrische gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Het EU-hof erkent dat dit risico kan optreden, maar zegt dat Europa hier niet over gaat. Wel moeten de Europese regels voor de bescherming van persoonsgegevens, opgenomen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, worden gerespecteerd. Daar gaat het EU-hof in Luxemburg niet over, maar het Europees hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Privacy First ziet als enig lichtpuntje in de uitspraak van het EU-hof de bevestiging dat nationale identiteitskaarten niet onder de werking van de Europese Paspoortverordening vallen. Het komt erop neer dat de Nederlandse overheid als enig Europees land in de periode 2009-2014 illegaal vingerafdrukken heeft verzameld in ruil voor een id-kaart. Na een langdurige juridische strijd van Privacy First en diverse individuen schafte de overheid begin vorig jaar het verplicht afstaan van vingerafdrukken bij aanvraag id-kaart af.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties