42
Activisten van GroenFront! hangen het spandoek ‘Gas Doet Grunn Beven’ in een elektriciteitsmast langs de A28 in Groningen, oktober 2014

GRONINGEN – Naast de bouw van windmolens verzetten burgers en politici zich nu ook in toenemende mate tegen het boren naar gas op land. De aardschokken in het noorden van de provincie Groningen zijn daar debet aan.

Donderdag maakte het nieuwe provinciebestuur van Groningen bekend dat de lokale gaswinning per direct moet worden teruggebracht naar 27 miljard kuub per jaar en daarna zo snel mogelijk naar 12 miljard kuub. Volgens het college grijpen de aardbevingen diep in op het persoonlijke leven van de inwoners. Momenteel wordt er nog 42.4 kuub uit de grond geboord, maar verantwoordelijk minister Kamp van Economische Zaken wil de hoeveelheid verlagen naar slechts 39.4 miljard kuub per jaar.

De PvdA is door de aardbevingen ten onder gegaan bij de recente Statenverkiezingen in de noordelijke provincie. De nieuwe coalitie, bestaande uit SP, CDA, D66, CU en GL, wil dat alle schade door gaswinning onmiddellijk en volledig wordt hersteld, ook als het gaat om gebouwen buiten het contourengebied. Inwoners dienen bovendien een steviger positie ten opzichte van de NAM te krijgen. Dit moet onder meer worden vormgegeven door een omkering van de bewijslast bij schadegevallen, zoals ook de Tweede Kamer eist.

De mogelijkheden voor een uitkoopregeling waarbij door aardbevingen beschadigde woningen in een corporatie worden ondergebracht, wordt onderzocht, zo schrijft de coalitie. Verder wil het nieuwe Groningse provinciebestuur invloed kunnen uitoefenen op het gaswinningsbesluit, komt er meer aandacht voor het behoud van cultureel erfgoed en wordt het kabinet gevraagd de meerkosten voor de bescherming van de gas-infrastructuur voor zijn rekening te nemen.

Opvallend is tevens het standpunt dat Groningen geen nieuwe windmolens aan land wenst. Als er al windparken worden gebouwd, dan op acceptabele afstand van bewoond gebied. Desalniettemin hoopt Groningen met de inzet van duurzame bronnen de belangrijkste energieleverancier van Nederland te blijven. Kernenergie, schaliegas en nieuwe kolencentrales zijn uit den boze. Het coalitieakkoord wordt 29 april met Provinciale Staten besproken.

Op het eiland Terschelling heerst momenteel een soort van jubelstemming nadat gisteren duidelijk werd dat een meerderheid van de Tweede Kamer volgende week een motie van de PvdD zal steunen waarin gesteld wordt dat het voornemen van Tulip Oil om begin 2016 de eerste van vier gasputten op het eiland te boren, wordt verhinderd. De Kamer stelt dat het Waddengebied een uniek natuurgebied is met de status van Werelderfgoed en benadrukt dat de gemeenteraad van Terschelling zich unaniem tegen de gaswinning heeft gekeerd. De eilanders verzetten zich massaal tegen de boorplannen.

Ook in Woerden kunnen de inwoners voorlopig weer ademhalen. De geplande olie- en/of gasboringen zijn voorlopig van de baan, zo heeft Kamp dinsdag laten weten. De verleende boorvergunning aan het bedrijf Vermilion Energy uit 2009 zal eerst moeten worden geactualiseerd. Hoewel de boorinstallatie op Bodegravens grondgebied staat, bevinden de olie en gas zich grotendeels in de bodem onder Woerden. Buurgemeente Oudewater heeft geen last van de boringen, maar is tegen elke vorm van winning van fossiele brandstoffen en steunt het Woerdense verzet.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties