01

LONDEN – Door agressief te lobbyen bij Europese politici heeft Shell vorig jaar bereikt dat lidstaten niet verplicht zijn zich aan de doelstelling te houden om in 2030 aanzienlijk minder CO uit te stoten.

Dat grote bedrijven ten faveure van hun commerciële doelstellingen op grote schaal lobbywerk verrichten bij politici van het Europees Parlement is al langer bekend. Met een budget van ruim 4 miljoen voert Shell de top 10 aan van Nederlandse bedrijven en bedrijven die in Nederland vanwege het belastingklimaat gevestigd zijn. Maar over de wijze waarop hun lobbyisten te werk gaan en wat ze uiteindelijk ermee bereiken, is aanzienlijk minder bekend.

De EU-lidstaten hebben zich vorig jaar onder andere ten doel gesteld om in 2030 voor 40 procent minder CO uit te stoten. Toenmalig EU-voorzitter Barroso claimde dat de afspraken goed nieuws waren voor het gevecht tegen klimaatverandering, maar critici wezen erop dat de doelstellingen voor energie-efficiëntie en duurzame energie niet bindend zijn voor individuele lidstaten. Dat zou volgens The Guardian het resultaat zijn geweest van het lobbywerk van Shell.

Het Britse dagblad heeft met aanspraak op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) documenten in handen gekregen waaruit blijkt dat Shell de Europese doelstelling dat in 2030 alle lidstaten verplicht 40 procent minder CO  uitstoten, heeft ondermijnt. Al in 2011 zou het olieconcern op Barroso hebben ingepraat. Shell opperde dat een marktstrategie die gericht is op het uitbreiden van gas in Europa een besparing van 500 miljard euro op zou leveren.

‘Shell gelooft dat de EU zou moeten focussen op één klimaatdoelstelling na 2020: het terugdringen van broeikasgassen en het zou de markt moeten toestaan te identificeren wat de meest kostenefficiënte manier is om dat doel te bereiken’, schreef top-lobbyist Malcolm Brinded aan Barroso. ‘Daardoor wordt het concurrentievermogen van de industrie in stand gehouden, werkgelegenheid en koopkracht beschermd en economische groei gestimuleerd.’

Ondanks het ongevraagd advies van Shell aan Barroso om wat betreft energietechnologie geen winnaars te kiezen, beargumenteerde Shell dat een marktgeleide strategie om het aandeel van gas te vergroten in de transitie naar een koolstofarm energiesysteem, Europa 500 miljard euro zou besparen vergeleken met een aanpak die gefocust is op duurzame bronnen. ‘Gas is goed voor Europa en Europa is goed voor gas’, aldus Brinded.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties