41

De uitvoering van het re-integratiebeleid in Rotterdam wordt door veel deelnemers als intimiderend, zinloos en onredelijk ervaren. Dat stelt de gemeentelijke ombudsman vast in een vandaag verschenen rapport.

De gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld beschrijft in een rapport de ervaringen van uitkeringsgerechtigden en de eigen observaties. Wie in Rotterdam een beroep doet op de bijstand komt al snel in aanraking met het traject WerkLoont. Onder het motto ‘voor wat, hoort wat’ moeten de aanvragers een trajectplan ondertekenen dat hen verplicht tot het verrichten van onbetaald werk.

Het werk in de eerste vijftien weken bestaat meestal uit straatvegen. Volgens de ombudsman gaat het om straten die door professionals al zijn schoongemaakt. In de fase daarna gaat het bijvoorbeeld om schoonmaakwerk of lopende band werk bij door de gemeente gecontracteerde re-integratiebedrijven. Deze bedrijven rapporteren aan de gemeente over de prestaties van de uitkeringsgerechtigden.

Wie niet aan de voorwaarden voldoet, loopt het risico om een maand lang een korting van minimaal 30 procent op zijn uitkering te krijgen. De mensen die dit werk doen, hebben niet dezelfde rechten als gewone werknemers. De ombudsman vraagt zich af wat de toegevoegde waarde is van de algemene verplichting om de straat te vegen. ‘Velen ervaren dit werk als vernederend en confronterend. Het draagt in hun beleving in ieder geval niet bij aan het vinden van betaald werk’, aldus Zwaneveld.

Ook bij het Meldpunt dat de ombudsman gedurende een maand heeft opengesteld, is kritiek op het WerkLoont traject en de arbeidsomstandigheden bij de re-integratiebedrijven binnengekomen. Uitkeringsgerechtigden durven daar niet openlijk voor uit te komen uit angst gestraft te worden met kortingen en boetes. Zwaneveld beveelt de gemeente aan om te zorgen voor maatwerk bij de invulling van WerkLoont en re-integratietrajecten, bezigheden die recht doen aan opleiding en ervaring van de uitkeringsgerechtigde.

Verder adviseert de ombudsman het college van burgemeester en wethouders onder meer om beter te communiceren met de uitkeringsgerechtigden, bijvoorbeeld door ze beter te informeren over hun rechten en plichten en sneller en volledig antwoord te geven op hun vragen. Ook pleit de ombudsman ervoor de re-integratiebedrijven een vertrouwenspersoon voor uitkeringsgerechtigden te laten aanstellen. Ook moeten de uitkeringsgerechtigden erop gewezen worden dat zij een klacht kunnen indienen bij de ombudsman.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties