49

Bestrijdingsmiddelen die neonicotinoïde bevatten moeten zo snel mogelijk worden verboden. Ze zijn dodelijk voor bijen, vogels, vlinders en insecten, zo stellen drie milieuorganisaties.

Een advocatenbureau  heeft dit verzoek namens Natuur & Milieu, Vogelbescherming en Greenpeace vandaag ingediend bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Ze dreigen begin november naar de rechter te stappen indien het Ctgb het eerder genomen besluit om 19 bestrijdingsmiddelen met neonicotinoïde toe te laten, niet snel ongedaan maakt. Uit Europees onderzoek blijkt dat de gewasbeschermingsmiddelen niet alleen insecten doden, maar ook bestuivers zoals vlinders, hommels, wilde bijen, zweefvliegen en weidevogels.

Als gevolg van toepassing van de bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw komen neonicotinoïden in het grond- en oppervlaktewater terecht. Maar liefst 85 procent van het oppervlaktewater van sloten in tuinbouwgebieden, zoals in het Westland, voldoet niet aan de eisen voor de bescherming van het waterleven. ‘Al met een halve theelepel imidacloprid vervuil je een sloot van een meter breed over een lengte van 200 kilometer’, zo stellen de milieuclubs. ‘Onder sommige omstandigheden kan deze stof maanden tot wel jaren aanwezig zijn.’

Staatssecretaris Dijksma (economie) en Mansveld (milieu) willen de glastuinbouw twee jaar uitstel geven voor de verplichting om hun afvalwater te zuiveren. Dit baart de milieu- en natuurorganisaties veel zorgen en is een extra reden om voor een verbod te pleiten. De zuiveringsplicht geldt eigenlijk vanaf 1 januari 2016, maar wordt nu uitgesteld tot 1 januari 2018, tenzij de Tweede Kamer ingrijpt. Tijdens het Algemeen Overleg landbouw komt dit punt morgen aan de orde.

Het Ctgb, een zelfstandig bestuursorgaan belast met de uitvoering van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, wil komende maand de gevolgen van de Europese studie in kaart brengen. De milieuclubs stellen dat die evaluatie maar tot één conclusie kan leiden, namelijk intrekking van de toelatingen. Onderzoekers van de Radboud Universiteit concludeerden vorig jaar dat neonicotinoïden de oorzaak zijn van de achteruitgang van insectenetende vogels als spreeuw, veldleeuwerik, boerenzwaluw en ringmus.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties