18
Na afloop van het kort geding op 29 juni j.l. legde de rechter (vierde van links) in gezelschap van advocaten, huurder en krakers een bezoek af aan het ADM-terrein | Hans Foto

De gekraakte vrijplaats ADM in Amsterdam wordt niet ontruimd, zo heeft de rechtbank vandaag bekend gemaakt. Volgens de voorzieningenrechter is er geen sprake van een spoedeisend belang.

Eigenaar Chidda BV van het in 1997 gekraakte ADM-terrein aan de Hornweg in het Amsterdamse Westelijk Havengebied had twee weken geleden bij de rechtbank een ontruimingsprocedure met spoedeisend karakter aangespannen. Er is sprake van een huurder, Koole Maritiem BV, die een gedeelte van het terrein zou willen benutten als werf voor het ‘repareren, bouwen en demonteren van schepen, machines en werktuigen’. Deze huurovereenkomst van vijf jaar gaat in op 1 augustus 2015.

De voorzieningenrechter wees vandaag de vordering af omdat Chidda BV ‘onvoldoende concreet inzichtelijk’ heeft gemaakt dat de verhuurde kavels op korte termijn kunnen worden verhuurd en in gebruik kunnen worden genomen. ‘Ontruiming van dit deel van het ADM-terrein is om deze reden prematuur’, zo oordeelde de rechter. Dat er sprake is van een schijnovereenkomst tussen Chidda en Koole, zoals de krakers beweren, wijst de rechter van de hand ‘gelet op de toelichting ter zitting van de financieel directeur van Koole’.

Chidda BV krijgt echter wél toegang tot het ADM-terrein om voorbereidende werkzaamheden uit te voeren op de verhuurde kavels, maar enkel in nauw overleg met de krakers. Daartoe zal Chidda minimaal 24 uur van tevoren per e-mail een aankondiging moeten verzenden aan de krakers met daarin het tijdstip en de namen van de bezoekers. Vanwege de aanwezigheid van door de Flora- en faunawet beschermde rugstreeppadden en vleermuizen op het ADM-terrein zal de eigenaar ‘derhalve onderzoek moeten laten doen naar de aanwezige natuurwaarden op het ADM-terrein en, indien nodig, een ontheffing moeten aanvragen.’

Het bevreemdt de voorzieningenrechter eveneens dat Chidda in verband met de verhuurplannen nog geen contact heeft opgenomen met de gemeente. Op 3 juli 2013 heeft de Amsterdamse gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Amerikahaven’ vastgesteld. Het ADM-terrein heeft daarbij de bestemming scheepshaven, reparatiebedrijven en scheepssloperijen gekregen. ‘Gelet op de vergaande strekking van de plannen van Koole en de vertraging die kan ontstaan indien de gemeente geen groen licht geeft […] is niet voldoende duidelijk dat de plannen op korte termijn daadwerkelijk uitvoerbaar zullen zijn.’

Naast het kort geding is Chidda in april een bodemprocedure gestart om een ontruimingsvonnis te bewerkstelligen. De krakers die inmiddels achttien jaar wonen en creatief werk verrichten in de havenloods van de voormalige scheepswerf Amsterdamsche Droogdok Maatschappij (ADM) noemen hun vrijplaats ‘de laatste grote culturele vrijhaven in Amsterdam, Nederland en misschien wel Europa.’ Liefhebbers van buitenissige kunst en cultuur kennen de 43 hectare grote locatie vooral vanwege de memorabele Robodock-festivals.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
knarfist
8 jaren geleden

Allemaal leuk en aardig maar ik wil mn rugstreeppadden wel heel terug!