23

Vakbond FNV sleept twee gemeenten voor de rechter die uitkeringsgerechtigden jarenlang lieten werken zonder ze te betalen. De bond vindt dat ze recht hebben op een minimumloon.

Circa 240 mensen in de bijstand afkomstig uit Aalten en Oude IJsselstreek vouwden sinds 2012 in fabriekshallen in Dinxperlo kunstbloemen die vervolgens goedkoop bij tuincentra werden aangeboden. Ook plakten ze enveloppen en rooiden ze bomen. Opdrachtgever Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen (ISWI) liet ze 32 uur per week verplicht werken zonder financiële compensatie. Volgens vakbond FNV was het werk ‘vernederend, onveilig en uitzichtloos.’

Inmiddels is de sociale dienst van de betrokken Gelderse gemeenten gestopt met het onbeperkt inzetten van uitkeringsgerechtigden. Sommige werkers hebben een arbeidscontract gekregen. FNV vindt de financiële compensatie die de gemeenten alsnog na lange onderhandelingen willen uitbetalen – maximaal 1000 euro per bijstandsgerechtigde – onvoldoende. Wat de vakbond betreft zouden de 240 mensen met terugwerkende kracht aanspraak moeten kunnen maken op een volwaardig minimumloon.

De FNV start nu een proefproces met Peter Dibbets als eiser, de uitkeringsgerechtigde die de zaak in april aan het rollen bracht. In totaal werkten 289 mensen langer dan een halfjaar in de fabriekshallen van het ISWI. Volgens staatssecretaris Klijnsma mogen gemeenten mensen in de bijstand niet langer dan een halfjaar laten werken in het kader van een leer-/werktraject op weg naar betaald werk. De FNV vindt dat langer dan een halfjaar onrechtmatig is.

De gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek verdienden jaarlijks ruim een half miljoen aan de inzet van werklozen. Burgemeester Berghoef van Aalten zei eerder dat de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek een grote fout hebben gemaakt. Berghoef zit in het dagelijks bestuur van ISWI en gaf de fout toe op een bijeenkomst van FNV in Varsseveld over verdringing op de arbeidsmarkt. ‘Wij erkennen dat het niet goed is gegaan. De vraag is hoe groot onze voorzieningen zijn om onze fouten te corrigeren’, aldus Berghoef.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

3 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
R.Th. Bominaar
8 jaren geleden

Burgemeester Berghoef van Aalten: ‘Wij erkennen dat het niet goed is gegaan. De vraag is hoe groot onze voorzieningen zijn om onze fouten te corrigeren’. Niet goed is gegaan??? Alsof het niet bedacht en jaren lang uitgevoerd is, maar pech als een omvallende boom of iets dergelijks. De zot hoort geen burgemeester te zijn! En gezien de winsten die zijn gemaakt lijkt het mij helemaal niet de vraag of de voorzieningen groot genoeg zijn, maar wanneer de betalingen worden uitgevoerd.

A.J.
8 jaren geleden
Antwoord aan  R.Th. Bominaar

Ja juist,nee zal wel uitgegeven zijn aan asielzoekers,daar is altijd geld voor

miranda
8 jaren geleden

Klijnsma zegt dat er niet langer dan een half jaar onbetaald werk verricht mag worden, maar ze vergeet 1 ding: ze overtreedt zelf haar participatie wet. Ik heb waar Klijnsma mee schermt gemaild naar de inspectie en die zegt dit:

Geachte mevrouw De With,

Hierbij ontvangt u een reactie op uw e-mail, waarin u onder meer schrijft dat de gemeente Drechtsteden bijstandsgerechtigden met behoud van uitkering laat werken in reguliere banen.

Werken met behoud van uitkering kan worden ingezet voor mensen die bijvoorbeeld over te weinig recente werkervaring beschikken. Het kan dienen als opstap naar een reguliere baan. Omdat er bij werken met behoud van uitkering geen sprake is van een dienstverband, bestaat er geen recht op het wettelijk minimumloon. Wel moet het gaan om zogenoemde additionele werkzaamheden. Dat betekent dat niet mag gaan om een gewone functie die binnen het bedrijf ook door een betaalde werknemer verricht zou kunnen worden. In plaats daarvan moet er Speciaal een baan worden gecreëerd. Het is aan de gemeente zelf om te bewaken dat het niet gaat om formele arbeidsplaatsen en regulier werk. De gemeenteraad heeft als taak erop toe te zien dat dit zorgvuldig gebeurt.

Om verdringing te voorkomen moet het bij werken met behoud van uitkering dus gaan om een speciaal gecreëerde functie óf een al bestaande functie die een bijstandsgerechtigde alleen met speciale begeleiding kan verrichten.

Het ministerie mag geen oordeel vormen over individuele situaties rond werken met behoud van uitkering. De Inspectie SZW houdt weliswaar toezicht op het stelsel van werk en inkomen, maar alle uitvoeringsinstanties (UWV, gemeenten en SVB) zijn zelf verantwoordelijk voor het nalevingsniveau van de betreffende regels en voor de behandeling van klachten over de uitvoering. Bijstandsgerechtigden kunnen in bezwaar en beroep gaan tegen een besluit om hen te laten werken met behoud van uitkering. Het is aan de rechter om te toetsen of aan de wettelijke kaders is voldaan.

Klachten over de dienstverlening of over bejegening kunnen bij de gemeente worden ingediend. De gemeente heeft hiervoor een speciale klachtenprocedure. Zie hiervoor: http://www.sddrechtsteden.nl/dienstverlening/klacht-indienen/klacht-indienen?swords=klachten. Als de gemeente niet naar tevredenheid op klachten reageert, dan kan de Nationale ombudsman om een onderzoek worden gevraagd (https://www.nationaleombudsman.nl/). De Nationale ombudsman is een onafhankelijke functionaris die klachten van burgers over onbehoorlijk overheidsoptreden behandelt.

Voor een advies kunt u ook contact opnemen met het Juridisch Loket, telefoon 0900-8020. Het advies is gratis. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

A. van der Drift
Afdeling Publiek & Informatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid