12

Als het gebruik van het middel imidacloprid in de glastuinbouw niet snel wordt teruggedrongen, gaat staatssecretaris Van Dam het middel verbieden. Het middel is schadelijk voor insecten en gevogelte.

Drastische maatregelen zijn volgens van Dam nodig omdat de risico’s van de omstreden insecticidi imidacloprid, door de milieubeweging bijengif genoemd, groot zijn. Volgens wetenschappelijke studies leidt imidacloprid tot sterfte onder veel meer insecten dan waar het voor bedoeld is. Ook bijen en vogels lijden eronder, onder meer doordat het gif in het oppervlaktewater terecht komt. De staatssecretaris geeft de telers nog tot eind maart de tijd om iets aan de normoverschrijdingen te doen, zo heeft hij de Tweede Kamer bericht.

Uit een rapport van het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden (CML) blijkt dat er kassenregio’s zijn waar sinds de invoering van de zuiveringsmaatregel per 1 mei 2014 geen sprake is van duidelijke verlaging van de gemiddelde maand- of jaarconcentraties. Het middel dat wordt ingezet tegen insectenplagen is vooralsnog toegestaan, maar onder de voorwaarde dat het afvalwater van een bedrijf eerst goed wordt gezuiverd. Telers mogen het gif alleen aanschaffen als ze een installatie hebben.

Maar de concentratie imidacloprid in het oppervlaktewater is in de onderzochte regio’s nog steeds te hoog om aan de normen te voldoen. Daarom heeft Van Dam het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) verzocht om de toelating van middelen op basis van imidacloprid te heroverwegen. Als het Ctgb niet kan ingrijpen op de toelating, zal Van Dam een gebruiksverbod van middelen op basis van imidacloprid in de glastuinbouw instellen.

Voorzitter Van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland reageert verbolgen op het voornemen van de staatssecretaris: “Een algeheel verbod op gebruik van deze gewasbeschermingsmiddelen zal zijn weerslag hebben op het akkoord dat de glastuinbouwsector heeft bereikt met het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de verplichte waterzuivering. Ook bedrijven die voor 50.000 euro hebben geïnvesteerd in waterzuivering, mede om verzekerd te blijven van de mogelijkheid om deze middelen te gebruiken, worden de dupe.”

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Zeddegijnemongoolofzo?
8 jaren geleden

Goed nieuws mag ook gemeld worden.
Top!