13

Het Amerikaans-Europese handelsverdrag TTIP mag mens en milieu niet schaden en dient vooraf goed te worden onderzocht, adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER).

De SER is tot een unaniem advies gekomen over een aantal uitgangspunten voor het TTIP-verdrag, maar spreekt geen oordeel uit over het omstreden handelsverdrag omdat de onderhandelingen tussen de VS en EU nog gaande zijn. De SER vindt dat TTIP geen aanleiding mag vormen voor verandering van niveaus van bescherming van mens en milieu. ‘Europa moet zijn hoge beschermingsniveau in wet- en regelgeving kunnen handhaven en zo nodig verder verhogen.’

‘De EU en de VS moeten streven naar duurzame welvaartsgroei in het globaliseringsproces waar ook opkomende economieën en ontwikkelingslanden in meegroeien’, aldus het SER-advies. ‘Een multilateraal (wereldwijd) akkoord blijft de voorkeur houden. In dat licht is het van belang dat TTIP zo wordt vormgegeven dat ook derde landen er per saldo van kunnen profiteren en dat het geen belemmering vormt voor deelname van andere landen en voor een nieuw wereldwijd handelsakkoord.’

SER-voorzitter Mariëtte Hamer onderstreept het belang van dit advies. ,,Het is goed dat wij gezamenlijk tot een beoordelingsmaatstaf voor TTIP zijn gekomen. In het maatschappelijk debat komen veel zorgen over onder meer publieke belangen naar voren. Deze moeten worden gewaarborgd. Dit advies bespreekt hoe dat kan. Het unanieme advies kan nu een belangrijke rol gaan spelen in een goed geïnformeerd debat over TTIP.”

Tegenstanders van het TTIP menen dat het SER-advies in de praktijk een duidelijk nee betekent tegen het verdrag. ‘De eisen die de polder aan duurzame handelsverdragen stelt kunnen nog wel ambitieuzer, maar ook aan de kaders van de SER voldoet TTIP niet’, aldus Milieudefensie, TNI, SOMO en Greenpeace in een gezamenlijke verklaring. Verder vinden de vier ngo’s het goed dat de SER stelling neemt tegen de claimcultuur. ‘De arbitragehoven moeten uit deze handelsverdragen.’

Eerder deze week spraken de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en LTO Varkenshouderij zich uit tegen TTIP. De Nederlandse varkenshouderij zou bij vrije handel met de VS en Canada ernstig worden benadeeld omdat er in die landen veel lagere standaarden gelden op het gebied van dierenwelzijn en milieu. Op 26 april is er in de Tweede Kamer in Den Haag een algemeen overleg van de Handelsraad over TTIP. Op internet is een petitie gestart waarin wordt gepleit voor een referendum over TTIP.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
M Foppen
8 jaren geleden

Het “Handels verdrag” TTIP ,kan de burger niet goed inschatten.
Vertrouwen,is vaak misbruikt.
Petitie is een goede zaak.