11

De omstreden verhuurdersheffing moet onmiddellijk worden afgeschaft. Dit stellen Aedes (de vereniging van woningcorporaties), de Woonbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Ze roepen het al veel langer, maar vandaag is er extra reden toe. Ook uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) blijkt dat de verhuurdersheffing negatieve gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van sociale huurwoningen en voor huishoudens met lagere inkomens. Het aantal ‘goedkope’ corporatiewoningen is namelijk sinds 2010 maar liefst met een derde gedaald. Het kabinet echter blijft pal achter de nieuwe belastingmaatregel staan.

Sinds 2013 vraagt het kabinet een financiële bijdrage van verhuurders voor het verminderen van de nationale schuld. Dit heet de verhuurdersheffing die deel uitmaakt van de maatregelen in het Woonakkoord. Deze maatregelen moeten de woningmarkt beter laten functioneren. De belastingheffing bracht volgens het onderzoek van de RUG in 2014 1,2 miljard op en dat wordt 1,7 miljard in 2017. Dit geld verdwijnt vooral in de staatskas.

Aedes, Woonbond en VNG zeggen dat het geld juist nodig is voor meer sociale huurwoningen voor verschillende groepen woningzoekenden. Ook moeten huren betaalbaar blijven. Omdat het aantal goedkope corporatiewoningen flink is gedaald, willen de corporaties hier graag snel mee aan de slag. Maar iedere euro die corporaties afdragen, gaat volgens hen ten koste van het bouwen van nieuwe woningen.

De verhuurdersheffing ontmoedigt volgens het onderzoek verhuurders ook nieuwe sociale huurwoningen te bouwen of om bestaande woningen te renoveren omdat dan hun belastingaanslag stijgt. Het is voordeliger om huren zo te verhogen dat woningen niet meer onder de heffing vallen, om sociale huurwoningen te verkopen aan bewoners en om vrijesectorwoningen te bouwen. Die worden immers niet belast.

De onderzoekers concluderen dat het beter is de heffing te verbreden tot alle woningen, dus ook reguliere huurwoningen en koopwoningen. ,,We hebben altijd gezegd dat de heffing in feite een huurdersbelasting is en dat huurders onevenredig meebetalen aan het oplossen van de crisis”, zegt Ronald Paping, directeur van de Woonbond. ,,Er zijn meer betaalbare huurwoningen nodig en de heffing frustreert dit.”

VVD en PvdA willen niets weten van afschaffing van de verhuurdersheffing in de huidige vorm. We is het kabinet van mening dat er snel meer goedkope sociale huurwoningen moeten komen. ,,We hebben afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat de huurverhogingen beperkt blijven. Nu de beschikbaarheid nog. Ik ga ervan uit dat we dat voor de zomer nog kunnen regelen”, aldus een optimistische De Vries (PvdA). Minister Blok komt waarschijnlijk volgende week met een evaluatie.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties