19

Zijn wij in staat om ons zelfs maar een beetje voor te kunnen stellen dat we geocide aan het plegen zijn? Een nietsontziende aanval op de natuur waarvan wij zelf deel uitmaken, met totale ontkenning van mensenrechten.

     door Susan George

Het Internationaal Centrum voor de Bevordering van de Rechten van de Mens (CIPDH) heeft mij de eer gegund om dit seminar af te sluiten. Deze bijeenkomst kunnen we beschouwen als een moderne bedevaart, als een fase in een moeilijke reis waar wij uiteindelijk rijkelijk voor zullen worden beloond. We delen het ideaal dat deze weg in de richting zal gaan van waar we allemaal op hopen: een stabiele, duurzame wereld, geschikt voor mensen om te bewonen.

We hopen dat deze pelgrimstocht op zijn minst zal leiden tot een succes van COP22 [bijeenkomst van het voornaamste besluitvormende orgaan binnen het VN-klimaatverdrag dat dit jaar van 7/18 november wordt gehouden in Marrakech, Marokko -red.] tot we ons doel bereikt hebben: het tot staan brengen van klimaatverandering. We weten dat de aarde en haar talloze levensvormen op land en in zee waarschijnlijk geen temperatuurstijging van meer dan 2 graden kunnen weerstaan. We hebben momenteel meer dan één graad boven het historische gemiddelde bereikt en we bevinden ons dus op de rand van de afgrond. Het is nu van cruciaal belang dat we doorgaan met het verkleinen van die stijging terug naar dat gemiddelde, of op zijn minst zo te houden.

Ik wil niet spreken over ‘het redden van de planeet’. Wat de mens ook doet, de planeet zal rustig doorgaan met het om zijn as draaien, haar banen om de zon blijven maken zoals het al meer dan vier en een half miljard jaar doet. Maar ‘planeet Aarde’ die wij graag verbinden met het persoonlijk voornaamwoord ‘ons’, is niet van ons. Zonder probleem kan ze, wel of niet aangetast door onze beïnvloeding van het milieu, heel goed haar weg in de ruimte vervolgen zonder ons. Inderdaad, men kan beargumenteren, zoals de zogenoemde deep ecologists doen, dat de planeet beter af zou zijn zonder ons. Wij mensen zijn namelijk de meest roofzuchtige, verkwistende, destructieve soort die ooit op aarde geleefd heeft in die vier en half miljard jaar.

Maar ik ben hier niet om de visie van de deep ecology te promoten maar om te definiëren wat ik zie als een nieuw fenomeen in de geschiedenis van de mensheid. Ik noem het geocide. Geocide is de collectieve actie van een enkele soort, te midden van miljoenen andere soorten, dat bezig is de planeet Aarde onherstelbaar te veranderen zodat het ongeschikt zal worden voor leven. Een soort die zo’n beetje alle onderdelen van de natuur kapot aan het maken is, van microscopisch kleine organismen, planten, dieren, tot aan homo sapiens toe, de mensheid zelf.

Soorten verdwijnen massaal, omdat ze zich niet snel genoeg kunnen aanpassen aan de snel veranderende omstandigheden. Sommige soorten, waaronder de mens, kunnen zich weliswaar aanpassen aan verschillende omgevingen met uiteenlopende temperaturen, zoals Siberië en Groenland tot Pakistan of de Sahel, maar geen soort is in staat zich oneindig aan te passen. Alle soorten hebben hun grenzen.

Niemand, misschien op een paar excentriekelingen na, ontkent dat de mens in staat is om genocide te plegen. In deze tijd zijn we immers dagelijks getuige (geweest) van afschuwelijke massamoorden en omdat we dit erkennen zijn we in staat om er mee om te gaan. Zo’n beetje alle taalgenootschappen in de wereld voelden zich verplicht om dit verschrikkelijk woord, genocide, aan de woordenschat toe te voegen.

Zijn we in staat om ons zelfs maar een beetje voor te kunnen stellen dat we geocide aan het plegen zijn? De term gaat veel verder dan ecocide dat beperkt blijft tot een specifieke geografische locatie, bijvoorbeeld wanneer ergens in de wereld een bos met de grond gelijk gemaakt wordt, vervuiling van een stuk land of een milieuramp zoals in de Golf van Mexico.

Geocide is een graad ernstiger: het is een nietsontziende aanval tegen de natuur waarvan wij zelf deel uitmaken, het is een aanval op de schepping als zodanig met totale ontkenning van mensenrechten. Ik stel vast dat deze daad van vernietiging momenteel volop aan de gang is en dat we er nu een naam aan kunnen geven. Want zonder naam hebben we geen concept en zonder concept kunnen we het probleem immers niet bestrijden. Daarom zocht ik naar een woord als geocide om deze ramp te benoemen.

In 2015 werd wederom een record neergezet van temperaturen, stijging van de zeespiegel en extreme weersomstandigheden. Net als 2014 was 2015 het warmste jaar, maar 2016 zal dat record waarschijnlijk gaan breken. De oceanen kunnen namelijk niet alle broeikasgassen die we produceren meer absorberen en ze zijn snel opgewarmd. Vorig jaar was de oostelijke Stille Oceaan twee graden warmer geworden, de noordelijke IJszee bereikte zelfs de acht graden wat meer is dan het historische gemiddelde. De ijslaag was op het laagste niveau sinds satellieten 37 jaar geleden zijn begonnen met meten.

De opwarming van de Oceaan veroorzaakt een enorme uitbreiding van giftige algen in de Pacific Northwest. Voor de kust van Australië leidt dat tot de dood van koralen, vissen, vogels en zoogdieren. Wetenschappers en journalisten hebben voor dit fenomeen de term ‘oceanische hittegolven’ [marine-heathwaves] bedacht. Allerlei levensvormen in het poolgebied hebben grote moeite zich aan te passen aan enorme migraties ‘concurrenten’ die worden aangetrokken door de warmere wateren en het beperkt voorhanden zijnde voedsel opeten. Vorig jaar bleek de ijskap van Groenland voor meer dan de helft gesmolten. Een volledig gesmolten ijskap betekent dat het zeepeil zeven meter hoger wordt.

Als gevolg hiervan moeten we ons voorbereiden op meer natuurrampen als overstromingen, droogtes, bosbranden, hevige stormen met een veelvoud aan slachtoffers, ontheemden en ‘klimaatvluchtelingen’ op zoek naar een beter leefomgeving. Voedsel- en watertekorten, met name voor de tientallen miljoenen mensen die voor watervoorziening afhankelijk zijn van gletsjers, zullen vaker voor komen.

Minder besproken, maar zeer aanwezig in het denken van militaire strategen van bijvoorbeeld het Pentagon, zijn de toename van politieke instabiliteit in de wereld, vijandelijkheden, zogenoemde failed states, met oorlog als gevolg. Om een voorbeeld te geven: experts erkennen nu dat de oorlog in Syrië deels werd veroorzaakt door de lange droogte in het gebied.

Het echte probleem is dat we worden geconfronteerd met vastberaden, goed georganiseerde tegenstanders die zich niet bekommeren om mensenrechten of klimaatverandering. Een tegenstander die waarschijnlijk zal lachen om de term geocide. Ze willen maar één ding: business as usual, in een wereld met eindeloze geldstromen door beschikbare (natuurlijke) bronnen te benutten, ongeacht de gevolgen voor de natuur en het menselijk leven. We dienen deze realiteit onder ogen te zien om deze nietsontziende tegenstanders het hoofd te kunnen bieden, evenals de publieke en private organisaties die zij dienen. Zo niet dan ben ik bang dat we geocide niet kunnen voorkomen.

Deze vijanden zullen niet veranderen door rationele argumenten, vermaningen, gebeden of een moreel voorbeeld. De confrontatie met hen aangaan is moeilijk omdat ze prestigieuze, machtige posities bezetten. Degenen die ze proberen te stoppen, zullen op zijn minst door hen worden geïntimideerd. Hier kunnen de woorden van de 19e eeuwse Britse lord Acton van nut zijn: ‘Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut’, en hij voegt toe: ‘grote mannen zijn bijna altijd slechte mannen…’

Macht corrumpeert omdat het mogelijk maakt personen, instellingen of overheden hun wil op te leggen en om de wereld zo vorm te geven dat die past bij hun belangen. In het verleden werd dit vaak uitgevoerd door middel van oorlog, dat naadloos past in de opvatting van een tijdgenoot van lord Acton, de militaire strateeg Karl von Clausewitz. Die definieert oorlog als ‘een daad van geweld om de tegenstander te dwingen onze wil op te leggen’.

Verkorte versie van de toespraak van Susan George die begin september in Buenos Aires, Argentinië, het seminar bezocht van het Internationaal Centrum ter Bevordering van de Rechten van de Mens (CIPDH) van de Unesco met de titel Interreligious and inter cultural dialogue: consciences and climate change.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

6 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Anoniem
7 jaren geleden

Is toch gewoon een natuurlijk proces. Tijdeens de hele geschiedenis van de aarde vonden klimaatsveranderingen plaats en stierven diersoorten uit. We hadden in Nederland zowel een tropisch klimaat als een arctisch klimaat.

Sandra Westrenen
7 jaren geleden

Niet klakkeloos vertalen wat uit de (gif-)koker van de Verenigde Nazi’s komt.
Weet de werkelijke doelstelling van de VN!. Het is gehandvest op het Communistisch Manifesto.

De Klimaatleugen, duurzaamheid en diversiteit is codetaal voor hun Stalinistische VN-Heilstaat. Die codetaal is gebaseerd op massale pseudo-wetenschap (wetenschapsfraude).
Iedere wetenschapper moet theses toetsen – niet klakkeloos aannemen, laat staan overnemen!

Ik zal voor de onnozele ‘progressievelingen’ enkele hints terzake hier bij zoeken. Zoek het dan zelf maar verder uit.

VN-Verdrag inzake biodiversiteit diversiteit ” Ze zijn bereid tot een koerswijziging zodat het voedsel in de wereld zal verminderen met de helft, of meer,
zoals zij heel goed weten, zal dit heel veel mensen doden.” -Michael Coffman
“Eigendomsrechten worden zinloos.
Op de top van Rio De Janeiro werd besloten dat de Global Environmental Facility de bewaarder van alle eigendomsrechten zou worden.” – Michael Coffman
Het Earth Charter is niet geratificeerd.
Maak echter niet de fout van de veronderstelling dat het niet is verweven in onze samenleving! Het wordt onderwezen in onze scholen
Codex Alimentarius gaat hand in hand met Agenda 21 en het Kyoto-verdrag.
De deadline om zowel Agenda 21 en het Kyoto-verdrag is 2012. “(Rima Laibow) Zodra een land CA-compatibel is, kan de CA nooit worden ingetrokken.
Het lidmaatschap van de WTO berooft het lid zijn van alle soevereiniteit. Duitsland is nu al CA-compatibel.
Op Women’s World-conferentie Peking 1977; zei het hoofd van het VN-Voedsel Programma:
“We zullen voedsel gebruiken als een wapen tegen het volk.”
Het verstrekte voedsel zal genetisch gemodificeerd worden en voedingsstoffen-arm.
Agenda 21 kwam voort uit de top van Rio 1992.

The UN Global Compact, described below, represents another international step in the direction of business self-regulation. http://www.global.ucsb.edu/bellagio/about.html

“The task before UNESCO… is to help the emergence of a single world culture with its own philosophy and background of ideas and with its own broad purpose.” [1] Julian Huxley, the first head of UNESCO, 1947.
The Global Roots of “Common Core” Education
Parents beware! A New World Order is rising. It has no tolerance for Christianity, traditional values, or historical facts that expose its lies.
COMMON CORE –
The Delphi Technique – Psychological Weapon – Silent Weapons Quiet Wars
1966 1968 2010 Youtube
Biometric “Mood” Bracelets To Be Used In Chicago Classrooms . .
posted on StopTheCrime.net (Common Core Curriculum)

De VN is bezig om globaal verplichte medicatie op te leggen.
De woorden vrijheid, privacy, mensenrechten zijn geschrapt.
http://www.rockefellerfoundation.org/blog/delivering-universal-health-coverage/

http://www.globalwarming.org/2014/01/14/uns-top-climate-diplomat-communism-is-key-to-doing-it-right-on-global-warming/

Denk maar na; terwijl de VN propaganda maakt voor de Carbon-hysterie, promoot de VN toch averechtse zaken als gmo’s, kernenergie, en legalisering van ecocide middels MONSTERverdragen onder de bedriegerlijke codetaal van ‘vrijhandel’, wat synoniem is met fascisme. Legalisering van teerzandwinning, fracking, factory farms, etc.

oTTo
7 jaren geleden
Antwoord aan  Sandra Westrenen

Goede motivatie, neemt niet weg dat deze waarheden voor veel mensen moeilijk zijn te vinden.
Veel alternatief nieuws wordt als onzin beschouwd, of alien news. Je bent trouwens de Rothshild`s vergeten!!
En besluit van Kennedy Civil Right Act 1964 behoorlijke mijlpaal in wat er nu gaande is!

Sandra Westrenen
7 jaren geleden

Ik heb nog ff wat van mw. Susanne nagetrokken. Erg ontluisterend!
Zo schrijft zij: “We hope this pilgrimage will lead to the success of the COP22 in Marrakech and then continue well beyond, until we reach that far-off goal of halting, then reversing climate change.”

Dan wordt het wel ff tijd om de ware bedoelingen met COP – de scam van de klimaathysterie – te verduidelijken; interne stukken van COP en persconferenties zijn daar gewoon duidelijk over. Kijk maar:

“At a news conference last week in Brussels, Christiana Figueres, executive secretary of U.N.’s Framework Convention on Climate Change, admitted that the goal of environmental activists is not to save the world from ecological calamity
but to destroy capitalism.

The corporatist cartel that runs the international economy plays a tune of global governance.
Their music requires worldwide obedience.
Unable to validate their phony science methods and claiming deceitful and contrived conclusions is not enough to get all-inclusive acceptance.
The Paris Global Warming Summit will not usher in a brotherhood of man.
The ‘Liberté, Égalité, Fraternité’ of Climate Change will only produce a global Rothschild empire that would put Napoleon to shame.
https://www.intellihub.com/bottom-line-from-the-paris-global-warming-summit/

** Figueres is no stranger to controversial statements when it comes to climate change. The UN official previously described the goal of the UNFCC as “a complete transformation of the economic structure of the world.”
She has also repeatedly said that a Chinese style communist dictatorship is better suited than the U.S. constitutional system to fight “global warming.”

Figueres told Bloomberg News last year that the Chinese government (which continues to enforce forced abortions, infanticide and compulsory sterilization) is “doing it right” when it comes to climate change,
even though China is by far the biggest emitter of greenhouse gasses

CFR Pushes End to Sovereignty at UN’s Doha Climate Summit –
Promotes Global Warming/Climate Change Hoax as Hammer Tuesday, 04 December 2012 http://chemtrailsplanet.net/2012/12/07/council-on-foreign-relations-runs-us-policy-and-pushes-end-to-sovereignty/

**agenda 21 and global carbon tax.
Thus since then the administration signed an executive order to take over all climate change legislation.
the Monsanto/Climate Corporation merger group
http://www.geoengineeringwatch.org/2014/11/

En hier spreekt de nep-activiste haar volle steun voor uit! redactie Ravage ook dan?

knarfist
7 jaren geleden

Sandra je blijft op deze manier de oorlog tegen vluchtelingen steunen.

otto
7 jaren geleden

Vindt het een goede stelling. Is wel een feit dat iedere mens dat kan. Zeker ook nu sociale media ineens als krachtpatser wordt ingezet, zie je juist narcistische invloeden en grootspraak. Maar het is ook zo oud als de mens is. Feit dat internet momenteel als datagenerator (vorm van Geocide) wordt gebruikt om mensen maar een stempel te geven vindt ik al eng genoeg, collecteren wat er maar te collecteren valt. Maar de manier hoe een mening wordt gevormd is nogal eng gezien sommige bedrijven 20000 of 60000 medewerkers hebben is het niet te controleren of het een Geocide mening is waar machtige bedrijven voor de internet feed zorgen. Het zijn tevens dezelfde mensen waar wij en andere ooit mee in de klas hebben gezeten. Waar is het mis gegaan. Omdat uit wellicht Aardse omstandigheden of juist door toedoen van de mens een miljarden business is ontstaan maakt alles behoorlijk discutabel. Elke onderzoek heeft een tegenonderzoek en als je wilt koop je de beste uitkomst. Maar dat is niet van gisteren.
Zelfs in onze politiek is het een dagelijkse gang van zaken dat een tegenvallend onderzoek met een ander onderzoek ineens positief wordt en het in de EU zelfs als waarheid wordt aangenomen. Neem bijvoorbeeld malafide kwestie Glysofaat/roundup/Monsanto nu Bayer. Bayer werkt met ingrediënten zie vele coatings en bestrijdingsmiddelen waar in de TDS actieve stoffen via CAS registraties worden vermeld en waarvan de einddatum vaak nog maar een jaar of paar maanden geldt. Dit zijn stoffen die vaak op de grens zijn goedgekeurd en per 2 of 4 jaar herziend worden. Daar kun je letterlijk een een hele fabriek op draaien omdat de markt de goedkoopste vaak meest schadelijke oplossing kiest. Geocide., bekijk technische data sheets van verschillende producten en halffabricaten van Bayer, Merck, DOW, Clariant etc etc. Je staat te kijken hoe veel Geocide met deze producten wordt gepleegd op de uitloop van toelaatbaarheid. Om nog niks te zeggen over zeer reactieve dioxides zoals TIO2/SIO2 de gemiddelde buitenverf wordt tegenwoordig al volgepompt met deze op nanoschaal gefabriceerde alu en tita (slimme coatings/fotokatalisten. Bij twijfel niet doen (risico volksgezondheid) EU denkt neeh we wachten het onderzoek van Bayer af die heeft in tussentijd Monsanto overgenomen (slimme Geocide)
Moet toch zeggen dat documentaire Seeblind een goede verduidelijking geeft van verkeerde globalisatie. Het gaat altijd om de centen en niet om het effect. Neem bijvoorbeeld de verwarde man die bestond 10 jaar gelden niet. Neem als voorbeeld staat van beleg (soort NL Marshall Law) ieder recht van de mens conventie 4 Geneve ben je dan kwijt. Je bent niks waard als de overheid staat van beleg afkondigt. Dit is in NL sinds de jaren negentig enorm vaak toegepast vergelekenj met voor die periode en onze (voorgangers) gingen toen echt vaker de straten op. Zelfs de overheid kan zoveel macht krijgen dat je dus geen rechten meer hebt. Anders denkende of kritisch denkende kunnen zonder pardon de gevangenis in, helemaal als je dus in verwarde toestand bent (nieuwe stigmatisering). Geocide/stigmatiseren begint vaak bij overheden die het gros aan mensen voor zich weet te winnen en dus teveel macht krijgt. Overheden worden kleiner maar krijgen steeds meer macht en juist mogelijkheden zoals staat van beleg geven flinke zwakte aan democratie, die heb je namelijk meestal nodig als het niet goed gaat. Hier is het nog niet zover maar kijk waar het heen gaat en waar men mee bezig is. Stadswachters lopen tegenwoordig al op leger kisten rond om zogenaamd dreigender over te komen “waarom”.
Voorbeeld IJsland blijf ik fantastisch vinden, de mensen maken daar het land, te machtige overheden breken het land dat pikken ze daar niet. Een heel mooi voorbeeld van beperken van mensenrechten gebeurt in een land welke velen als voorbeeld zien. De VS, er waren eens 7 constitutionele rechten voor de mens waarvan er nog maar 3 of 4 over zijn. Gaan wij dit ook nadoen. Geocide is overal en er zijn teveel triggers die het (onbewust) in gang zetten(veiligheid en klimaat terrorrisme. Je moet toch iemand geloven daarom is er voor iedereen evenveel ja en nee info te vinden. Waar kies je voor. Laatst nog een doc gezien waar men de lijst van klimaatspecialisten en zogenaamde onderzoekers had verzameld die momenteel deel uit maken van de algemeen bepalende nieuwsvoorziening Global environment (staat van Aarde) de naam Donald Duck oid. stond erbij en nog honderden andere vage namen/onderzoekers die geen enkele klimatologisch opleiding hebben genoten. Dat is Geocide pur sang er wordt serieus naar deze resultaten gehandeld…………..Citaat: George Carlin The planet is fine – The people are fucked
https://plus.google.com/+JenniferBailey/posts/BUGMui7surA tekstversie van de oh zo goede (oude) stand up film van helaas overleden George Carlin. Hij wist 30 jaar gelden op een leuke manier te vertellen dat we toen al niet spoorde. Goede standup inzake Geocide