04

Ten onrechte wordt politicus Geert Wilders door het Openbaar Ministerie verweten dat zijn ‘Minder Marokkanen’ uitspraak strafbaar is. Er is in het Nederlandse recht geen wettelijke bepaling te vinden die dit verbiedt en sanctioneert.

     door Paul Cliteur

De juridische vraag die in het Wilders-proces II voorligt is of in het Nederlandse recht een wet te vinden is die het strafbaar maakt dat iemand publiekelijk uitspreekt dat hij minder, minder, minder mensen van een bepaalde nationaliteit in Nederland of in Den Haag wenst. Stel dat iemand zegt: ‘Ik vraag aan jullie, willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Amerikanen?’ Of meer of minder Syriërs? Of meer of minder Fransen? Of meer of minder Ghanezen?

Naar mijn overtuiging is in het Nederlandse recht geen wettelijke bepaling te vinden die dit verbiedt en sanctioneert. Artikelen die in dit verband vaak worden genoemd, naar mijn smaak ten onrechte, zijn de artikelen over groepsbelediging (art. 137c Sr.) en over aanzetten tot haat (art. 137d Sr.). Maar ik kan niet inzien dat dit een valide grond oplevert iemand te bestraffen die mensen van een bepaalde nationaliteit uit Nederland of Den Haag zou willen weren.

  Extensieve interpretatie

De reden voor het standpunt dat ik hier inneem, is dat de genoemde artikelen een uitdrukkelijke beperking opvoeren voor hun toepasbaarheid. Ze zijn namelijk alleen toepasbaar wanneer de uitspraken iets te maken hebben met één van de volgende vijf punten:

1. Ras
2. Godsdienst
3. Seksuele voorkeur
4. Handicap
5. Geslacht (alleen voor art. 137d Sr.)

Nationaliteit wordt hierbij niet genoemd. En daaruit moeten we afleiden dat de Nederlandse wetgever ervoor gekozen heeft opmerkingen over nationaliteit niet strafbaar te maken (in tegenstelling tot de Franse wetgever bijvoorbeeld, die opmerkingen over nationaliteit wél strafbaar heeft verklaard).

De enige reden die kan worden aangevoerd om de opmerkingen van Wilders die verwijzen naar een nationaliteit wél onder de genoemde strafwettelijke bepalingen te laten vallen, is één van de vijf genoemde punten zodanig extensief (‘breder’) te interpreteren dat daarbij ook nationaliteit wordt ondergebracht. En dan zal weer duidelijk zijn dat de meest gerede categorie is ‘ras’. Men zal dus moeten betogen dat Marokkanen een ‘ras’ vormen.

Er zijn vele argumenten die zich tegen een dergelijke extensieve interpretatie verzetten. Het meest voor de hand liggende argument is dat de aard van de werkelijkheid zich daartegen verzet: een nationaliteit is geen ras. Maar afgezien daarvan, er zijn ook meer morele en politieke argumenten tegen aan te voeren. Laat ik er vier noemen.

  Verstandige racismebestrijding

De eerste is dat het geheel tegengesteld is aan de het ideaal van een verstandige bestrijding van racisme. Verstandige racismebestrijding houdt in dat alleen ‘echt racisme’ moet worden bestreden onder die noemer. Wie zegt dat hij minder Amerikanen in Nederland wil is wellicht anti-Amerikaans, maar geen racist. En wat voor Amerikanen geldt, geldt ook voor Marokkanen, Fransen, Polen en Syriërs. Wie de welvaart van Europa niet wil delen met Syrische vluchtelingen is misschien hardvochtig of niet solidair, maar men is geen racist.

Een tweede reden om de strafwet niet naar analogie te gaan toepassen op iets dat daar strikt genomen niet onder valt, is dat de strafwet dient te functioneren onder het legaliteitsbeginsel. Burgers mogen verwachten dat zij niet worden gestraft door de overheid, tenzij die overheid kan duidelijk maken dat er een bepaling is die dat rechtvaardigt. Dit mag je ook het ‘beginsel van de rechtsstaat’ noemen, of het ‘beginsel van de rechtszekerheid’.

Een derde problematisch punt is hier dat het de vervolging van een politicus betreft. En dat is een hele bijzondere situatie, want in een democratie moeten politici een grote vrijheid hebben om beleidsalternatieven af te wegen. Zij moeten nadrukkelijk ook kwesties aan de orde kunnen stellen die te maken hebben met selectiecriteria voor een beperking van de migratie.

Als vierde en laatste punt zou ik willen wijzen op de grote betekenis van de vrijheid van expressie. Die vrijheid omvat volgens het Europese Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg niet alleen de vrijheid om opvattingen te huldigen waar iedereen het mee eens is, maar ook – en ik zou willen toevoegen: vooral – meningen die offend, shock or disturb, zoals het Hof aangaf in de Handyside-zaak uit 1976.

In het bijzonder in een tijd, waarin die vrijheid van expressie tot voorwerp is geworden van wat ik noem ‘theoterroristische aanslagen’ (ik verwijs naar de moord op Theo van Gogh in 2004, naar de moord op de redactie van Charlie Hebdo uit 2015, naar de dreiging jegens dhr. Wilders zelf), is die vrijheid van expressie een cultuurgoed dat we moeten koesteren.

Betoog dat getuige-deskundige Paul Cliteur op 3 november hield in het kader van het politieke proces tegen Geert Wilders. Cliteur is schrijver van Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders dat op 14 november verschijnt. Hierin vergelijkt hij de processen tegen Brigitte Bardot, Oriana Fallaci, Michel Houellebecq en Geert Wilders op basis van vreemdelingenvrees.

 

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

18 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Sandra Westrenen
7 jaren geleden

We zullen mannetje Cliteur helpen zijn kokervisie te doorbreken.
Het weg zetten van mensen van 1 bepaalde nationaliteit is nu eenmaal racistisch.
mannetje Cliteur rommelt maar wat – in 1 bepaalde richting – met woord-f*cken. Ook vermengt hij zijn politieke voorkeur met deskundigheid/autoritiet/wetenschappelijkheid.
Mag hopen dat de magistratuur in ons land enig niveau heeft. En mannetje Cliteur kritisch tegen het licht houdt. En zeker niet langer podium biedt voor propaganda voor zijn geblondeerde idool.
mannetje Cliteur bedenkt in zijn pleidooi? een woord dat ie zelf heeft geconstrueerd, niet in de Van Dale staat, en zeker ook niet in het BW. Een woord in de categorie propaganda, een variatie op het in bepaalde kringen populaire woordspelsel ‘islamofascisme’.
Het aanvoeren van de Psyop in Parijs in 2015, en het die – zonder enig bewijs – in de schoenen schuiven van 1 religieuze stroming – komt niet alleen paranoïde over, maar tevens in een pleidooi niet over eind te houden.
Dit artikel doet verslag van uitgebreide Parlementaire Verhoren in de VS,
waarin onomstreden duidelijk is geworden, hetgeen dan ook uitvoerig is gedocumenteerd – en, sinds 2002, voor iedereen te raadplegen:
De zgn. ‘radicale islam’ is de doctrine die de CIA, het Pentagon en Witte Huis sindsdien volgen om de Amerikaanse hegemonie over de wereld te realiseren. Dat wordt gepromoot onder het label ‘Global War on Terror’

mannetje Cliteur kan zich – om kennelijke – redenen dan wel van de domme houden, maar ‘ik heb nichts gewusst’ – daarmee komt ie niet weg.

Guenevere
7 jaren geleden
Antwoord aan  Sandra Westrenen

Bent u soms zo’n ‘linksgekkie’ waar ze op blog GeenStijl zo vaak gekscherend over schrijven? U zou rechter moeten worden, perfect profiel!

Peter
7 jaren geleden
Antwoord aan  Sandra Westrenen

Rob,
Vreemde veroordeling. Ik vond de kreet “minder Marokkanen” juist zo positief klinken. Geert zal hiermee niet de Marokkaanse toeristen bedoelen en ook niet de Marokkaanse gastarbeiders die zo’n 40 jaar geleden naar ons land kwamen om het vuile werk te doen. Die groep is inmiddels gepensioneerd en hebben hun steentje bijgedragen aan ons land. Maar wie dan wel?
Je hebt in Nederland een grote groep mensen die zich ondanks hun Nederlandse staatsburgerschap “Marokkaan” noemen. Dat is natuurlijk eigenaardig, zeker als je hier geboren en getogen bent en je ouders ook. Deze groep Nederlanders voelt zich kennelijk niet thuis in Nederland, zij voelen zich anders. Het is in mijn ogen de plicht van alle politici en ook gewone Nederlanders om er naar te streven dat deze groep Nederlanders zich ook Nederlander gaan voelen. We moeten er dus naar streven dat minder Nederlanders zich “Marokkaan” voelen, maar zich Nederlander gaan voelen en er ook naar gaan handelen. Op die manier komen er “minder Marokkanen”, in mijn ogen een heel nobel streven die ook de verdere tweedeling in de maatschappij tegen zal gaan!!

Sandra Westrenen
7 jaren geleden
Sandra Westrenen
7 jaren geleden

Cliteur moet onderstaande eerst maar eens tot zich nemen; een startpunt voor het doorprikken van het racistische narratief van de gecontroleerde media:
http://aanirfan.blogspot.it/2015/01/charlie-hebdo-mossad-cia-nato-conspiracy.html
http://www.prisonplanet.com/charlie-hebdo.html

Antares
7 jaren geleden

Europese bevolkingen zijn al decennia aan het krimpen. Het zijn dus niet alleen Marokkanen waarvan we er minder willen hebben.

Hector Reban
7 jaren geleden

De omkeermethode is altijd handig in dit soort zaken.

Stel dat een stel fanatieke Indonesische nationalisten in 1945 zouden roepen: “Willen jullie meer Nederlanders of minder?” Minder, minder, minder…!!

Uiteraard zouden Cliteur, Wilders en de rest van de moral highground die nationalisten onmiddellijk hebben gefeliciteerd met hun vrije mening.

Empathie wil ook nog wel eens helpen. Stel je bent een weerloos individu dat toevallig de Marokkaanse nationaliteit heeft en je ziet een stel schuimbekkende patjepeeers roepen dat ze de groep waartoe je feitelijk behoort, wensen te decimeren. Dan is het misschien prettig te weten dat er nog steeds zoiets functioneert als een rechterlijke macht.

Het gaat hier natuurlijk of dit soort wansmakelijk, hyper-gevaarlijke en bloeddorstige uitspraken – of gaat Wilders vriendelijk vragen of de Marokkanen zich ajb vrijwillig willen verminderen? – ook strafrechterlijk vervolgd zouden moeten worden.

Hoewel ik de vrijheid van meningsuiting heel hoog heb zitten, is het een recht dat eigenlijk alleen waarde heeft in een sfeer van gelijkwaardigheid. Niemand zou Radio Rwanda waarin werd opgeroepen een minderheid als kakkerlakken te vernietigen, vrijheid van meningsuiting noemen, hoop ik.

In dit geval is daar geen sprake van en kan deze uitspraak met goede reden gezien worden als een dreigement tegen een minderheid die beoordeeld zou moeten worden op haatzaai gehalte. Dan is het vervolgens aan de rechter om te beslissen.

Dirk
7 jaren geleden
Antwoord aan  Hector Reban

De ironie is dat Sukarno c.s. dat inderdaad nastreefden en daarvoor de steun hadden van een aanzienlijk deel van de bevolking. Een goed voorbeeld zijn de onteigeningen in de jaren 1950 en de uitdrijving van mensen met de Nederlandse nationaliteit. Dat wordt volkomen ‘normaal’ gevonden door links en zelfs goedgepraat onder het mom van anti-kolonialisme (kijk ook maar naar de oorverdovende stilte van de anti-racisten rond het geweld tegen blanke boeren in Zimbabwe, Zuid-Afrika en Namibië). Het laat overigens ook zien dat het uitdrijven van nationaliteiten niet chique is, maar niet noodzakelijkerwijs hoeft te leiden naar Auschwitz.

Hector Reban
7 jaren geleden
Antwoord aan  Dirk

Geen ironie. Sukarno streefde zelfbeschikking na en rechts vond het verkeerd. Zo verkeerd dat de moordbrigades op af werden gestuurd, die 140.000 mensen het graf in joegen.

Het is de hypocrisie, het morele opportunisme van rechts dat hier bloot ligt. De hooligan-moraal, de moraal dat wat wij doen goed is, omdat wij het doen, en dat wat De Ander doet slecht is, omdat Zij het doen.

knarfist
7 jaren geleden
Antwoord aan  Hector Reban

De onderkruiper richt het woord tot het volk?

buccelollos
7 jaren geleden

Even ingaande op de complottheorieen van Mevr. Westrenen is dit een truc van de overheid om de aandacht van meer belangrijke zaken af te leiden. Geloof me; er zijn veel veel belangrijkere zaken dan dit flutproces.

zanna
7 jaren geleden
Antwoord aan  buccelollos

Nou, als het door het Openbaar Ministerie en de Arrondissementsrechtbank, bolwerken van PvdA/D66 leden, in gang gezette ‘flutproces’ in de aanloop van nieuwe verkiezingen de PVV ‘kalt’ willen stellen dan gaat het mijns inzien wel degelijk ergens over. Het toont eens en te meer aan dat de door links zo bejubelde rechtsstaat een extreem-rechtse staat blijkt te zijn waarin de economisch dominerende partijen het voor het zeggen hebben.

Dirk
7 jaren geleden

@Westrenen: U heeft wel een heel beperkte opvatting van islamitisch geweld. In Afrika zucht Nigeria al decennia onder Boko Haram, zuidelijk Thailand ook onder islamitische terreurgroepen, evenals de Filippijnen. Is dat allemaal ook opgezet door Amerika of het Westen???

Het is toch opmerkelijk dat de Islam de gemene deler is van zoveel geweld tegen zoveel verschillende groepen. Huntingdon zei terecht: “Islam has bloody borders.”

knarfist
7 jaren geleden
Antwoord aan  Dirk

Voor discussies verwijs ik een ieder gaarne door naar indymedia (onafhankeluk) of naar doorbraak EU met fascist harry/eric an t roer.
Succes!

Hector Reban
7 jaren geleden
Antwoord aan  Dirk

Kwalijke vorm van moreel relativisme. De VS en haar coalitie van roofstaten moordt er lustig op los – zeg twee miljoen in de laatste 15 jaar : TWEE MILJOEN – en bombardeert in 5-7 verschillende landen kinderen naar de andere wereld. En jij komt met de intense slechtheid van een marginale groep die enkele honderden moorden op het geweten heeft? Wat is er in godsnaam mis met je?

Jos Sebastiaan van Maarseveen
7 jaren geleden

Het is wel een beetje raar dat zulk soort uitlatingen die zeker onder de delictsomschrijving van art. 137d WvSr vallen ineens vrijheid van meningsuiting zijn terwijl juridisch gezien de vrijheid van meningsuiting ophoud zodra wat je zegt valt onder een delictsomschrijving van het WvSr.
In de tijd dat het oude systeem (de afspraak voor het conservatieve liberalisme) in afschaffing was tussen 1970 en 1989 zorgde de kamer voorzitter van de Tweede Kamer er al voor dat wanneer Jan Maat art. 1 Grw. overtrad hij direct weer moest gaan zitten en zijn mond houden.
We zien dat de rechtstaat nauwelijks wordt gehonoreerd als het oude systeem niet in afschaffing is.
Dat is de reden dat fascisten in deze tijd weer zo sterk zijn geworden hetgeen nooit kan als het oude systeem in afschaffing is!
Het is zo dat die afspraak voor het conservatieve liberalisme contractbreuk is m.b.t. het maatschappelijk verdrag en extreem rechtse politieke sociologie is ook al zijn veel studenten links.
De studenten van nu worden min of meer gedwongen tot deze afspraak door middel van introductie bij een studentenvereniging aan het begin van hun studie hetgeen door de regering wordt opgelegd.
Ze weten helaas voor 90% niet dat die afspraak tot de rechtse politieke sociologie behoord.
Het is zelfs zo dat die afspraak ervoor zorgt dat elke student die geen introductie doet wordt uitgesloten alsof ze alvast sociaal seksuele discriminatie trainen.
Het is nogal duidelijk dat als voornoemde oude afspraak het fascisme aan de macht brengtt en ook toen heeft gebracht de meeste kennelijk al voorbereid zijn om een seksueel sanctie systeem uit te voeren tegen iedereen die de vijand is van de toekomstige fascistische dictatuur in Nederland
En dan als nog in opstand komen is uiteraard te laat (zie WO2).
Je moet om het fascisme te voorkomen zorgen dat bijna geen enkele student die afspraak maakt te beginnen met de linkse studenten.
Die oude afspraak voor het conservatieve liberalisme is ook de reden dat het maatschappelijk verzet tegen de contract breuk van de regering zo marginaal is met alle gevolgen voor ons en de toekomst.
Wordt wakker!

knarfist
7 jaren geleden

Jullie wetten niet de onze!

nayakosadashi2020
3 jaren geleden

Het punt is een beetje.

Of het nou strafbaar is, of niet, wat Wilders zegt. Dat doet mij niet zoveel. Wat de rechter zegt is irrelevant. Of Wilders hiervoor nou een lintje krijgt, of een boete, is irrelevant.

Wel is Wilders zijn uitspraak van het ‘minder’ wel walgelijk natuurlijk. Minder Marokkanen ? En dan ? Wat wil je doen dan ? Ze op een trein zetten ? Mensen op hun etniciteit controleren en ze dan oppakken ? Een soort racisa’s ? Hoe onrechtvaardig zou dat zijn ? het zou een soort burgeroorlog kunnen triggeren, als hij dat in praktijk zou brengen. In ieder geval een rassenoorlog.

We moeten ( naja, niets moet ) ons allemaal verzetten tegen Wilders. Of hij nou legaal of illegaal handelt. Hoe we ons verzetten, daar gaan jij en ik zelf over.