27

Woensdag verwierp het Europees Parlement een voorstel om het omstreden arbitragehof ICS, dat onderdeel uitmaakt van het handelsverdrag tussen de EU en Canada, te laten toetsen door het Europees Hof van Justitie.

Het Europees Parlement (EP) is er alles aangelegen om het handelsverdrag CETA er zo snel mogelijk doorheen te jassen. Vorige maand werd de dwars liggende regering van Wallonië het mes op de keel werd gezet, onder meer door emotionele chantage, waarna de Walen alsnog rap door de knieën gingen. Hiermee schaarde ook België als laatste EU-land zich achter de officiële ratificatie van CETA in de tweede week van december.

Nogal wat fracties binnen het EP vinden echter dat de haast om CETA te ratificeren een zorgvuldige parlementaire procedure ernstig in de weg staat. Tegenstanders zijn de mening toegedaan dat de commissies Sociale Zaken en Milieu zich eerst moeten buigen over de uitwerking van het handelsverdrag. Maar de christendemocraten en de sociaaldemocraten, de twee grootste fracties in het Europees Parlement, blokkeren dat.

Op initiatief van de Groene fractie werd woensdag gestemd over een resolutie van 89 Europarlementariërs om het omstreden arbitragehof ICS uit het handelsverdrag door het Europees Hof van Justitie te laten toetsen. Men wil weten of ICS niet in strijd is met Europese verdragen. CETA voorziet in de oprichting van zo’n rechtscollege om conflicten over investeringen te beslechten. Het EP verwierp het voorstel met als argument dat het tot vertraging van de ratificatie zal leiden.

De planning is dat de handelscommissie van het EP op 5 december over het verdrag stemt, waarna het voltallige parlement CETA een week later kan ratificeren. Het handelsdeel van het verdrag kan dan snel voorlopig in werking treden. Onder meer het arbitragehof wordt pas van kracht als alle (regionale) parlementen in de EU hun goedkeuring hebben gegeven. De juridische dienst van het EP heeft geoordeeld dat ICS verenigbaar is met de Europese verdragen.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties