36

Middels het democratische middel referendum kunnen Rotterdammers en Arnhem zich woensdag uitspreken voor of tegen de door hun stadsbestuur geplande omstreden bouwprojecten.

Het huidige Rotterdamse college (LR, D66 en CDA) heeft het plan opgevat om het aantal sociale huurwoningen in de havenstad met 20.000 te verminderen. Daarnaast moeten er 35.000 woningen worden opgeknapt of gesloopt en herbouwd. De Rotterdamse wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Ronald Schneider (LR), houdt hiermee vast aan zijn eind vorig jaar gepresenteerde Woonvisie.

Met minder sociale huurwoningen en een grondige aanpak van de particuliere woningmarkt willen burgemeester en wethouders de stad in balans brengen en vooral aantrekkelijker maken voor gezinnen en hoger opgeleiden. Schneider wil fors slopen als het gaat om de goedkope voorraad huurwoningen en bouwen voor het middensegment. De voorraad sociale huurwoningen zou volgens de wethouder thans veel groter dan het aantal huishoudens dat daarvoor in aanmerking komt.

De drastische plannen stuiten op verzet. Op initiatief van de in 2014 opgerichte huurdersvereniging Feijenoord in Rotterdam-Zuid vindt woensdag een raadgevend referendum plaats. De verwachting is dat een overgrote meerderheid tegen de Woonvisie van het stadsbestuur zal stemmen. Wel is het van belang dat het opkomstpercentage 30 procent (135.406 van de 451.354 stemgerechtigde inwoners) moet zijn. Bij een meerderheid van tegenstemmers wordt de Woonvisie aangepast. De gemeenteraad beslist op 15 december.

Ook inwoners van Arnhem zoeken woensdag het stemlokaal op. Hierbij liggen de nieuwbouwplannen in het uiterwaardengebied Stadsblokken-Meinerswijk onder vuur. Een projectontwikkelaar wil in dit groene hart ruim 300 woningen bouwen. Dit terwijl voor het gebied na inspraak van vele Arnhemmers in 2012 een gebiedsvisie is vastgesteld met het accent op recreatie, cultuur en natuur. ‘Stem met je hart’ is het motto van de tegenstanders van de bouw. De uitslag van het raadgevend referendum is hoe dan ook geldig. De gemeente Arnhem kent geen opkomstdrempel en 19 december neemt de raad een besluit.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties