01

De uitslag van het raadgevend referendum over de sloop van 20.000 sociale huurwoningen in Rotterdam is ongeldig verklaard. De opkomstdrempel werd bij lange na niet gehaald.

Het Rotterdamse woonreferendum is geëindigd in een flop, Rotterdam-Zuid gaat in de nabije toekomst gefaseerd op de schop. Met een opkomstpercentage van 16,9 procent van de kiesgerechtigden was de deelname nog nooit zo laag bij een stembusgang in de havenstad. Uiteindelijk stemde 72 procent tegen en 26 procent voor de Woonvisie 2030 van wethouder Schneider. In alle veertien stadskwartieren behaalden de tegenstanders een overwinning.

Wethouder Schneider (LR) zei na de uitslag dat hij door wil gaan met de plannen om duizenden goedkope sociale huurwoningen te slopen en er duurdere huizen voor in de plaats te bouwen. De stad moet zo aantrekkelijker worden voor mensen met een hoger inkomen. ,,Ik had het wel fijner gevonden voor de democratie als er een hoger opkomstpercentage zou zijn geweest”, aldus Schneider op Radio Rijnmond.

De initiatiefnemers van het referendum, een coalitie van huurders- en bewonersorganisaties, alsmede lokale politieke partijen, zijn eveneens teleurgesteld over het lage opkomstpercentage, maar houden de moed erin. ‘Gisteren is een duidelijk signaal afgegeven door 58.000 Rotterdammers: Rotterdam moet bouwen, niet slopen! Vanzelfsprekend geven we de strijd voor betaalbare woningen in Rotterdam niet op. Dit is pas het begin’, schrijft men op Facebook.

De komende maanden zal moeten worden geëvalueerd hoe het kan dat de opkomst in Rotterdam zo dramatisch laag is gebleven. Bij het Woonreferendum zullen ze ongetwijfeld attenderen op het gemeentebesluit van afgelopen zomer om de inzet van het referendum niet expliciet over de sloopplannen te laten gaan, maar de Woonvisie in het algemeen. Dit werkte bepaald niet bevorderlijk voor de helderheid van de vraagstelling en de gevoerde stadsdebatten.

Verder zal moeten worden bezien in hoeverre de sloopplannen voor Rotterdam-Zuid, in een nogal verpauperd stadskwartier, wel voldoende tot de verbeelding spreken voor inwoners van stadskwartieren waar de woonsituatie beter is. En op welke wijze is het referendum de afgelopen weken en maanden door lokale media onder de aandacht gebracht? In hoeverre is het gedoe in de reguliere media in de nasleep van het Oekraïne-referendum, over de zin en onzin van referenda, van invloed geweest?

Bij het raadgevend referendum in Arnhem heeft woensdag 64,7 procent gestemd vóór bebouwing van een deel van de polder Stadsblokken-Meinerswijk aan de oever van de Rijn. De opkomst was daar 24,1 procent, maar de gemeente had zich bij voorbaat uitgesproken geen kiesdrempel in te zullen stellen en, ondanks het raadgevende karakter van het referendum, de uitslag te aanvaarden als zijnde bindend. De burgercoalitie Stadsblokken-Meinerswijk is teleurgesteld maar vindt het tevens een duidelijk signaal dat gerespecteerd moet worden.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties