je ligt in bed samen met de kat
muziek speelt zacht
nog lang geen tijd om op te staan
al staat de zon hoog op de dag
in jouw beleving is het nacht

met een kussen op het hoofd soes
je weg in een droomloze slaap
niets doet er toe nergens heen te gaan
zelfs de wekker levensmoe is
vandaag niet afgegaan

als dan onverwachts een kabaal
losbarst zit je rechtop in je bed
ook de kat net nog spinnend aan
het voeteneind neemt geïrriteerd de
benen rent de trap af naar beneden

door het raam ziet hij een steiger
met daarop luidruchtige lieden in
overalls en werkschoenen staan
het getimmer en geboor doen de
ramen trillen in hun sponningen

jij inmiddels opgestaan ziet met
lede ogen door datzelfde raam
de verbouwing is begonnen

 

 

tekst Marina Verte | foto Noor Sickens de Wal

Door ravage