Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) verleent al jaren forse subsidies aan de nucleaire sector zonder dat het departement zelf weet of het geld wel nuttig wordt besteed.

EZ stelt namelijk geen kennis in huis te hebben om te kunnen beoordelen of het geld dat bijvoorbeeld aan de Pallas-onderzoeksreactor in Petten wordt besteed wel te rechtvaardigen is. Desondanks zette EZ de provincie Noord-Holland in november 2015 nog onder druk om een nieuwe lening te treffen voor de voorbereiding van de nieuwe kernreactor. Dat blijkt uit stukken die zijn vrijgegeven na een Wob-verzoek van Stichting LAKA, dat de bouw van een nieuwe kernreactor overbodig en onwenselijk acht.

Vanwege de magere haalbaarheidsstudie voor een nieuwe kernreactor wilde de provincie Noord-Holland in oktober 2015 eigenlijk stoppen met de financiering ervan. Uit stukken die nu zijn vrijgegeven blijkt dat EZ toen al geen expertise in huis had en heeft om zich een goed beeld te vormen van de haalbaarheidsstudie. Desondanks zette VVD-minister Kamp de provincie Noord-Holland op 27 november 2015 onder druk om 14 miljoen euro aan Stichting Voorbereiding Pallas-reactor te verlenen. Eerder leende de provincie al 8,5 miljoen aan de Pallas-reactor.

Noord-Holland is bezorgd dat hoogwaardige werkgelegenheid in de kop van de provincie verdwijnt. Daarom staat de provincie in principe welwillend tegenover nieuwe initiatieven op het terrein van het nucleaire bedrijf NRG in Petten. Maar voor duurzame werkgelegenheid moeten de plannen van NRG, de toekomstige exploitant van de Pallas-reactor, wel levensvatbaar zijn. Voor een oordeel over de levensvatbaarheid is de provincie echter afhankelijk van het ministerie.

Stichting LAKA verzoekt de overheid te stoppen met nieuwe grootschalige nucleaire projecten zoals de Pallas-reactor en in plaats daarvan te focussen op internationale samenwerking op het gebied van stralingsbescherming. Dit voorjaar rapporteert het kabinet aan de Tweede Kamer welke nucleaire kennisinfrastructuur uit publiek oogpunt en voor de voorzieningszekerheid van medische isotopen van belang is. LAKA pleit voor investering in de ontwikkeling van deeltjesversnellers voor de productie van medische isotopen.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
7 jaren geleden

Oud-Pallas directeur adviseert EZ voor meer subsidie voor Pallas-reactor

Ministerie verlangt weinig professionele afstand bij de toekenning forse nucleaire subsidies

Het Ministerie van Economische Zaken reageerde op vragen van het Noordhollands Dagblad naar aanleiding van het bericht van Laka dat EZ eigenlijk geen idee of een nieuwe kernreactor in Petten wel nuttig is. Het ministerie stelt dat het subsidieverzoeken worden getoetst door een Externe Beoordelingscommissie (EBC) met nucleaire deskundigen die onafhankelijk zijn van NRG. In de EBC van NRG zit onder meer Paul de Jong, voormalige projectdirecteur van de Pallas-reactor. Verder bevestigt EZ dat in het najaar van 2015, dus toen Noord Holland eigenlijk al de stekker uit de reactor wilde trekken, er überhaupt geen extern advies is ingewonnen. Daarmee is de opsplitsing van de lening aan de Pallas-reactor in verschillende tranches in feite een farce.