mijn mond staat
open schreeuw zonder
geluid als tranen over
mijn wangen stromen
het is ijzig stil wil
hard rennen maar
kom nauwelijks vooruit

voel mij opengereten
mijn hart eruit gerukt
als voer aan hongerige
honden gegeven
in deze erbarmelijke
toestand is mijn lot
bezegeld ik moet leven

door duisternis omgeven
smeek ik om genezing
dat de poorten van de hel
zich sluiten de hemel
mij in helend licht met
engelengefluister
zal omsluiten

dan zal ik rusten gelijk
een pasgeboren baby
omringd door goddelijke
liefde en mij in vrede
de ogen sluiten

 

 

tekst Marina Verte | foto Jan Kees Helms

Door ravage