ik parkeer mijn oude bak op stuk gereden verdord gras
loop verder langs de eerste caravan over het door vele
voetstappen ontstane pad tussen bomen en struiken

woonwagens worden zichtbaar met verf afbladderende
deuren en ondoorzichtige stoffige vette ruiten
ik kan de geur van in de verte brandend houtvuur
ruiken en genoegzaam opsnuiven

vrolijke muziek, een accordeon vergezeld door trommels
onder luid gelach bereikt mijn gretig oor, de ontvangst is
hartelijk, ik voel mij welkom en ga op in een koor van druk
pratende schaterende lieden

neem plaats op een boomstronk en neem een slok uit een
nog halfvol flesje bier dat mij wordt aangereikt tijdens
dit luchtig samenzijn en aangenaam vertier

een oude hond met een doffe grijszwarte vacht
staart schrander voor zich uit, opent zo nu en dan de
bek, zijn hees enthousiast geblaf gaat op in het gebral
en muzikaal omgevingsgeluid

hier hoef ik niets, enkel te zijn
ik voel mij vrij en dat voelt fijn

 

 

 

tekst/foto Marina Verte

Door ravage