De Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel willen eerst een herindeling van het luchtruim alvorens Lelystop Airport uit te breiden. De Staten van Flevoland zien geen problemen.

‘Geen extra vluchten van en naar Lelystop Airport’, dat stellen de Provinciale Staten van Gelderland. De Staten willen eerst een herindeling van het luchtruim om de overlast voor Gelderland te beperken. Als dat betekent dat de opening van vliegveld Lelystad wordt uitgesteld, dan moet dat maar, menen de Staten. De bedoeling is dat Lelystop Airport in 2019 open gaat voor commerciële vluchten, waardoor er op Schiphol meer ruimte ontstaat.

Dat betekent dat er vanaf dat moment 10.000 vluchten over Gelderland zouden gaan. Dat aantal neemt in de jaren daarna toe tot zo’n 45.000 vluchten. Een van de problemen is dat vliegtuigen niet snel kunnen stijgen. Dat komt omdat de bovenste lagen van het luchtruim gereserveerd zijn voor Schiphol. Hoe lager de vliegtuigen blijven, hoe meer overlast. Om dat probleem te ondervangen had het ministerie al in 2009 beloofd het luchtruim opnieuw in te delen, maar dat is nooit gebeurd.

Ook de Provinciale Staten van Overijssel eisen van het Rijk dat eerst een herindeling van het luchtruim plaatsvindt, voordat extra vliegtuigen gebruik mogen maken van Lelystop Airport. De provinciale politiek volgt hiermee het advies dat eerder deze maand werd gegeven door tegenstanders om van Lelystop Airport om het vliegveld later te openen dan de nu voorgestelde datum van 1 april 2019.

Provinciale Staten van Flevoland daarentegen zijn tégen de uitstel van de opening van het vliegveld in hun provincie. Vertraging is volgens een meerderheid van de fracties onwenselijk, want voor Flevoland zijn de belangen bij de luchthaven te groot. Volgens CDA-fractievoorzitter Schotman staat de komst van 400 full-time banen bij vertraging op de tocht en is onzeker of die er later nog wel komen.

Op hun beurt zijn bezorgde recreatieondernemers uit Heerde bang dat ze schade zullen leiden door de uitbreiding van Lelystop Airport. Donderdagochtend is een brandbrief aangeboden aan de gemeente Heerde die is ondertekend door zo’n 30 ondernemers. In de brief schrijven de ondernemers dat ze verwachten dat de nieuwe lage vliegroutes dramatische gevolgen zullen hebben voor de recreatie-economie. Die moet het juist hebben van de stilte op de Veluwe.

Er is opnieuw een fout geconstateerd in de procedure rondom de uitbreiding van Lelystop Airport, constateert de stichting Red de Veluwe. Volgens de stichting heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zich niet gehouden aan een Europese richtlijn uit 2011. Die heeft betrekking op de milieueffectrapportages (MER’s) van openbare projecten. Zo’n MER is nodig om een vergunning te krijgen.

Bij Lelystop Airport werd de MER alleen opgesteld voor Flevoland, terwijl uitbreiding van de luchthaven effect heeft op een veel groter deel van Nederland. Daarnaast wordt in de Europese richtlijn gesteld dat het publiek de mogelijkheid moet krijgen zijn mening te geven voordat met een project van deze omvang wordt gestart. Dat is in deze niet gebeurd. Bewoners van verschillende dorpen in Flevoland, Gelderland en Red de Veluwe bereiden een juridische procedure voor in samenwerking met andere actiegroepen.

De Tweede Kamer debatteert dinsdagavond verder over het al dan niet uitstellen van heropening na uitbreiding. Wanneer een meerderheid van de fracties eerst herindeling van het luchtruim wenst, waar het inmiddels alle schijn van heeft, zal de eventuele heropening niet eerder dan in 2024 plaats vinden.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties