Het ministerie van Defensie moet in het luchthavenbesluit beter aangeven hoe zij bij de uitbreiding van de militaire vliegbasis Gilze-Rijen de hinder van helikopters terug kan dringen.

Op dit moment gaat het om 20.000 ernstig gehinderden, na de uitbreiding om 45.000, meldt de commissie Milieu Effect Rapportage (MER). De omgeving van de luchthaven ondervindt veel meer overlast als de uitbreiding van het militaire vliegveld Gilze-Rijen doorgaat. Rond de thuisbasis voor Chinook-transporthelikopters, Apache-gevechtshelikopters en Cougars leiden trainings- en (oefen)vluchten nu al voor 110.000 omwonenden tot geluidoverlast.

‘Na de uitbreiding neemt dat toe tot 300.000’, schrijft de commissie in hun rapport. De beoogde uitbreiding maakt het mogelijk dat naast het huidige gebruik van de luchthaven ook helikopters van andere bases kunnen landen, de nieuwe JSF zes maanden per jaar van de basis gebruik kan maken en militaire drones welkom zijn. Verder worden de openingstijden verruimd voor militaire en burgerluchtvaart.

Tegen het concept luchthavenbesluit hebben provincie, gemeenten van Breda en Gilze en Rijen tot Tilburg, milieugroepen, bedrijven, burgergroepen en individuen ruim achthonderd zienswijzen in gediend. Die bezwaren zou Defensie in het rapport moeten verwerken. De MER-commissie is van mening dat Defensie nogal wat steken heeft laten vallen in haar beantwoording.

‘Veel informatie over de luchthaven is niet beschikbaar. Daardoor zijn conclusies over geluidshinder en veiligheid niet goed te toetsen. Bovendien is niet in te schatten in hoeverre activiteiten met minder hinder dan wel veiliger voor de omgeving uitgevoerd kunnen worden’, schrijft de commissie. Daarbij is nader onderzoek nodig naar onder meer gebruik van simulatoren en hoger vliegen.

Het ministerie heeft aangegeven dat zij het rapport zal aanpassen en opnieuw aan de commissie zal voorleggen. Dat betekent dat er nog heel wat huiswerk gedaan moet worden. Dan komt het goed uit dat staatssecretaris Visser de slotdatum voor luchthavenbesluiten per 1 november van dit jaar met drie jaar wil uitstellen. Toch lijkt Defensie november aan te willen houden.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties