Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in 2008 bedrog gepleegd met geluidsnormen rond Schiphol. Hierdoor konden tienduizenden vliegbewegingen méér plaatsvinden dan wettelijk vastgelegd was.

Dat stellen omwonenden van de luchthaven in een procedure die inmiddels in hoger beroep dient bij de Raad van State. Een belangrijke adviseur van het ministerie, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), bevestigt in documenten de lezing van de bewoners. Dat meldt het tv-programma Een Vandaag. Kern van de zaak is de bescherming van het zogeheten binnengebied van Schiphol, het gebied dat met de meeste overlast te kampen heeft.

Bij de ingebruikname van de vijfde baan op Schiphol in 2003 werd afgesproken en vastgelegd dat nooit meer dan 10.000 woningen in dat binnengebied te maken zouden mogen krijgen met ernstige geluidsoverlast. Deze huizennorm begon echter steeds meer te knellen, mede doordat vliegtuigen in de praktijk vaker boven bewoond gebied vlogen dan was aangenomen. Geluidsnormen dreigden daardoor te worden overschreden.

Toenmalig minister Eurlings (CDA, van 2011 tot 2015 werkzaam voor de KLM) greep het verlengen van de milieuvergunning in 2008 daarop aan om de huizennorm aan te passen. Door in berekeningen andere vliegroutes toe te passen kwam de nieuwe norm uit op 10.800 woningen. Daardoor ontstond er meer ruimte voor Schiphol om te groeien. Bij de omzetting naar nieuwe Europese geluidsregels werd de norm later bijgesteld naar 12.300 woningen.

Volgens omwonenden heeft Eurlings met deze ‘truc’ onrechtmatig gehandeld. Het aantal van 10.000 was een harde grens, stellen zij. Ook met de toepassing van andere vliegroutes had het ministerie uiteindelijk op maximaal 10.000 ernstig gehinderde woningen moeten uitkomen. Dat had dan wel ten koste moeten gaan van het aantal vliegbewegingen op Schiphol. Saillant detail, de  Staat der Nederlanden is met 70 procent grootaandeelhouder van de nationale luchthaven.

De bewoners willen dat de Raad van State, die begin juni uitspraak doet, het ministerie en Schiphol dwingt alsnog de oude huizennorm aan te houden. Mocht de hoogste bestuursrechter hen in het gelijk stellen dan kan dat in potentie grote gevolgen hebben voor Schiphol. De 500.000 vliegbewegingen die nu op de luchthaven mogen plaatsvinden zijn onder de oude norm niet haalbaar. En verdere uitbreiding, waar de VVD momenteel voor pleit, al helemaal niet.

Curieus is ook de rol die voormalig politicus Alders (PvdA) speelde in de periode 2006-2008. Hij was voorzitter van de zogenoemde Tafel van Alders, een overlegorgaan tussen bewonersorganisaties uit de regio Schiphol die samen met hun tegenstanders uit de luchtvaartsector, lokale bestuurders en ambtenaren van de ministeries over de grenzen aan de groei van de luchthaven bakkeleiden. Als blijkt dat er door het ministerie in 2008 gesjoemeld is, was dat overlegorgaan een wassen neus.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties