Femmes for Freedom is een voorlichtingscampagne gestart, gericht op migrantenmeisjes die tijdens vakantie in het buitenland worden achtergelaten, uitgehuwelijkt of besneden.

De afgelopen jaren heeft Femmes for Freedom (FFF) zich ervoor ingezet dat meisjes en vrouwen uit migrantengemeenschappen in Nederland over hun eigen leven kunnen beschikken. De feministische organisatie wil met de nieuwe campagne slachtoffers van uithuwelijking, besnijdenis of achterlating in het buitenland handelingsperspectieven bieden. Dat is uniek aangezien eerdere campagnes van belangenorganisaties, onderzoeksinstituten en de overheid zich enkel richtten op professionals.

‘Daarmee wordt de groep waarom het gaat vergeten’, stelt FFF. Deze doelgroep kan nu op de website van FFF tips en acties terugvinden, evenals de contactinformatie van hulpinstanties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Achterlating komt gedurende het hele jaar voor, maar in de zomervakantie is steevast sprake van een piek. Nu de zomervakantie bijna afgelopen is en scholen weer gaan beginnen, zullen lege plekken erg opvallen.’

Het beleid van de overheid heeft zich de afgelopen jaren uitsluitend gericht op preventie en voorlichting, stelt FFF. Enkel de VVD heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor meisjes en vrouwen met een migrantenachtergrond die te maken krijgen met huwelijksdwang en achterlating. Met amendementen en moties heeft de partij gepleit voor een integrale aanpak en samenwerking met ngo’s zoals dat in Noorwegen en Engeland reeds het geval is.

Dit heeft geleid tot een ticketfonds om slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating te helpen met de kosten van een vliegticket naar huis. Maar volgens FFF houdt de overheid dit angstvallig geheim uit vrees voor misbruik. ‘Slachtoffers die zich melden bij het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating moeten zelfs verklaren dat ze zich ervan bewust zijn dat zij als minderjarige of als houder van een dubbele nationaliteit niet geholpen kunnen worden.’

In 2017 is het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) slechts in vier gevallen erin geslaagd slachtoffers terug te brengen, terwijl er 38 meldingen (alleen al bij het LKHA, aantallen van andere instanties en overheden zijn niet bekend) waren en het LKHA bovendien over voldoende geld en personeel beschikt. Femmes for Freedom wil dat er in nauwe samenwerking met de doelgroep een actieplan wordt opgesteld naar het voorbeeld van Noorwegen voor effectieve hulpverlening in binnen- en buitenland.

GERELATEERD: ‘Emancipatie tegengewerkt door links
LEESTIP: Interview met Shirin Musa, oprichter van Femmes for Freedom, en wel hier.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties