De grootschalige bouw van windparken in de Noordzee heeft naast milieuwinst ingrijpende gevolgen voor de natuur. Kwetsbare diersoorten komen hierdoor verder onder druk te staan.

Tegelijkertijd bieden windparken op zee ook kansen om, naast duurzame energie, positief bij te dragen aan de onderwaternatuur. Dit blijkt uit een vandaag verschenen rapport van Stichting De Noordzee waarin dringend geadviseerd wordt om uitgebreid onderzoek te doen. Want de bouw, het gebruik en de ontmanteling van windturbines op de Noordzee zorgen vanzelfsprekend voor fysieke veranderingen.

Vogels en vleermuizen kunnen in aanvaring komen met de turbines en hun habitat verliezen. Ook worden vanwege het geluid dat vrijkomt bij het heien bijvoorbeeld zeezoogdieren, vissen en vislarven ernstig gehinderd tijdens de bouw. Zo laat onderzoek zien dat maatregelen noodzakelijk zijn om het effect van het onderwatergeluid door de bouw van de tot 2023 geplande windparken op bruinvissen binnen aanvaardbare grenzen te houden.

Het zou volgens Stichting De Noordzee zo maar kunnen dat de Noordzee in 2050 voor 20 procent uit windparken bestaat. De enorme schaal waarop windparken worden ontwikkeld, zorgt er voor dat de ecologische gevolgen op langere termijn moeilijk te voorspellen zijn. Naast risico’s bieden de nieuwe windparken ook kansen. Doordat het is verboden na de bouw over de bodem te vissen, is er ruimte voor de ontwikkeling van de zeebodem en -fauna.

Integraal beleid is noodzakelijk om deze snelle ontwikkelingen op de Noordzee in goede banen te leiden. Daarvoor moeten tijd en middelen geïnvesteerd worden in kennis en onderzoek. Het rapport van Stichting De Noordzee wordt daarom ook aangeboden aan de Tweede Kamercommissies Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken en Klimaat.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Willie Wortel
5 jaren geleden

Aanvullende informatie uit het Financiële Dagblad:

https://t.co/guPKO9j8aE