Organisaties die zich richten op de opvang van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning reageren ‘voorzichtig positief’ op het bereikte akkoord over vreemdelingenvoorzieningen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft donderdag een akkoord bereikt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de ontwikkeling van landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s). Dit betekent dat het ministerie, de ketenpartners, de VNG en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen begin 2019 gezamenlijk aan de slag gaan met de ontwikkeling van de LVV’s.

De LVV’s zijn bedoeld voor ongedocumenteerde vreemdelingen zonder recht op verblijf, die de gehele (asiel)procedure hebben doorlopen en Nederland niet uit eigen beweging dan wel gedwongen hebben verlaten. Omdat deze vreemdelingen om uiteenlopende redenen (voorlopig) nog niet terugkeren naar hun land van herkomst en niet meer in aanmerking komen voor rijksopvang, komt deze specifieke groep nu vaak in niet wettelijk geregelde voorzieningen terecht.

In de LVV’s krijgt deze specifieke groep vreemdelingen straks onderdak, echter niet vrijblijvend. ‘De vreemdelingen moeten meewerken aan een bestendige oplossing voor hun situatie, wat in veel gevallen neerkomt op terugkeer. Daarbij kunnen ze rekenen op begeleiding en ondersteuning door organisaties in de vreemdelingenketen en lokaal actieve maatschappelijke organisaties. In deze samenwerking zoeken zij naar reële oplossingen voor elke vreemdeling in de LVV’, aldus het ministerie.

Maatschappelijke organisaties die thans de belangen van ongedocumenteerden behartigen, reageren gematigd positief op het bereikte akkoord, maar waarschuwen er tegelijkertijd voor dat de nadruk niet alleen kan komen te liggen op terugkeer, en dat de voorgestelde regierol van Dienst Terugkeer & Vertrek daarom een risico kan inhouden. ‘Er moet meer oog zijn voor mensen die niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst’, aldus Rian Ederveen van Stichting LOS.

De betrokken organisaties, waaronder het ASKV, de Pauluskerk, Seguro en Vluchtelingenwerk, onderhandelen momenteel met hun gemeenten over hun rol bij de uitvoering van de LVV. De kern voor de uitvoering ligt voor hen bij goede juridische, medische en maatschappelijke begeleiding. Daarnaast onderstrepen de organisaties het belang van scholing, leerwerkplekken en andere mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties