Faunabescherming heeft een handhavingsverzoek ingediend om het afschot van 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen te dwarsbomen. Het leven van de zeldzame zeearend komt erdoor in gevaar.

Donderdag gaf de voorzieningenrechter in Lelystad het groene licht aan Staatsbosbeheer om vanaf komende week 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen dood te schieten. De exacte start is volgens Staatsbosbeheer afhankelijk van diverse factoren, zoals de locaties waar de dieren zich op dat moment bevinden, de weersomstandigheden en de veiligheid. In de praktijk zal het afschot zo veel mogelijk plaatsvinden op doordeweekse dagen.

Op 2 november heeft de provincie Flevoland de vergunning voor het afschot afgegeven. Staatsbosbeheer wil het aantal edelherten terugbrengen van 2320 naar 490. De Faunabescherming, Stichting Dierbaar Flevoland en Stichting Fauna4Life hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunning en de voorzieningenrechter gevraagd om de vergunning voorlopig te schorsen.

De dierenorganisaties vinden het rapport dat de provincie heeft gebruikt bij de besluitvorming gedateerd, onvolledig en onduidelijk. Daarnaast vinden ze dat de provincie onvoldoende rekening heeft gehouden met de gevolgen die het schieten kan hebben voor de beschermde vogels. Volgens Harm Niesen van de Faunabescherming is daar geen goed onderzoek naar verricht. Met name de zeearend is volgens hem uiterst gevoelig voor overlast.

‘Uitermate verstoringsgevoelig, icoon van het gebied, aartsvader van alle zeearenden in Nederland’, aldus Niesen. ‘Slechts zeven paar in het hele land, het verjagen van één paar is direct al een aanslag op de gunstige staat van instandhouding. De installatie van een kijkhut bij een zeearendennest elders in Flevoland, op grote afstand van het nest, had definitieve verstoring tot gevolg. Staatsbosbeheer zou beter moeten weten.’

Als een soort ultieme poging heeft Faunabescherming een handhavingsverzoek bij de provincie Flevoland ingediend. Niesen: ‘Iedere provincie heeft ambtenaren in dienst die de strikte bescherming van soorten, met name in Natura 2000-gebieden, moeten controleren en handhaven. Zij dienen te voorkomen dat er verstoring van de zeearend plaats vindt. Wij willen uiterlijk maandag 10 december uitsluitsel over de manier, waarop zij dat kunnen garanderen.’

Vrijdag werd bekend dat twee van de vier jagers, in dienst van Faunabeheer Flevoland, het team hebben verlaten omdat ze ethische bezwaren hebben tegen het doodschieten van ruim 1800 gezonde edelherten. Faunabeheer heeft inmiddels twee vervangers geregeld. De provincie Flevoland wil de hertenstand terugbrengen omdat afgelopen winter bijna 60 procent van de edelherten stierf door gebrek aan voedsel in het natuurgebied.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties