De milieubeweging stapt uit het overleg over een klimaatverdrag voor de luchtvaart. De plannen zouden volstrekt onacceptabel zijn om de CO2-uitstoot omlaag te krijgen.

Natuur & Milieu, dat namens de Natuur- en Milieufederatie en Greenpeace aan de klimaattafel zat, neemt afstand van de teksten voor het ontwerpakkoord duurzame luchtvaart. Dat conceptakkoord moet eind april naar de Tweede Kamer worden gestuurd. „De plannen zijn volstrekt onvoldoende om de uitstoot van de luchtvaart significant omlaag te krijgen”, zegt directeur Demmers van Natuur & Milieu.

Volgens Demmers kan geen sprake zijn van een breedgedragen maatschappelijk conceptakkoord. „Met ruim twintig onderhandelaars uit de luchtvaartsector aan tafel, tegenover slechts één stoel voor de milieubeweging, werden de onderhandelingen gedomineerd door sectorbelangen in plaats van klimaatbelangen.”

„Helaas moeten we constateren dat de luchtvaartsector het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), die de onderhandelingen leidde, gevangen houdt in een zeer effectieve houdgreep. De sector wist vakkundig afspraken voor een ambitieuze CO2-doelstelling uit de teksten te houden. De plannen blijven steken bij innovatie in de sector. Hoewel innovatie ook nodig is, zijn de plannen volstrekt onvoldoende om de CO2-uitstoot van de luchtvaart omlaag te krijgen.”

De luchtvaarttafel maakt sinds vorige zomer plannen voor verduurzaming van de Nederlandse luchtvaart. Het overleg sluit aan bij de klimaattafel over mobiliteit, een van de vijf klimaattafels die het klimaatakkoord hebben voorbereid. De luchtvaarttafel is een initiatief van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Milieu. Voorzitter is Dronkers, topambtenaar van dat ministerie.

Aan het overleg nemen 26 partijen deel. Doel is het maken van afspraken waarmee Nederland kan voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Luchtvaart wordt in dit akkoord niet expliciet vermeld, maar zal moeten meedoen met om de doelen voor CO2-reductie te kunnen halen. Reductie van uitstoot door binnenlandse luchtvaart is een nationale verplichting.

Omdat de maatregelen uit het akkoord onvoldoende zijn om de klimaatdoelen te halen, willen de milieuorganisaties dat de resterende CO2-reductie wordt gerealiseerd met prijs- en volumebeleid. Bij prijs gaat het om btw op tickets en accijns op kerosine, zodat vliegen veel duurder wordt. Bij volume gaat het om een maximaal aantal vluchten voor Nederlandse luchthavens, en eventueel zelfs krimp van het aantal vluchten.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties