Het Ministerie van Financiën staat op het punt om bedrijven te verplichten op grote schaal persoonlijke data te exporteren. Privacy First heeft hierover een brandbrief verstuurd aan minister Hoekstra.

De maatregel zit verstopt in een bijzinnetje van een Kamerbrief van minister van Financiën W. Hoekstra (CDA), maar heeft volgens Privacy First grote gevolgen. ‘De maatregel verplicht bedrijven om bij virtual assets, digitaal te verhandelen waren zoals bitcoins, vastgoed maar ook aankopen van computerspelletjes, klantgegevens mee te sturen. De informatie van alle betrokken partijen blijft zichtbaar voor iedereen in de waardeketen.’

‘Consumenten, bedrijven en burgers kunnen geen bezwaar maken tegen het verplicht toevoegen van hun persoonsgegevens. Politieke aandacht krijgt dit onderwerp niet omdat het wordt gepresenteerd als technische maatregel’, aldus de privacywaakhond. ‘In de Kamerbrief van 21 maart 2019 laat de minister na om te wijzen op de grote reikwijdte en impact. Wel wordt gesuggereerd dat door een consultatieronde aan de reacties van de markt gehoor zal worden gegeven.’

Privacy First en de VBNL (Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland) hebben inmiddels begrepen dat de wereldwijde bezwaren tegen de maatregel worden genegeerd. Daarom stuurden zij vandaag een brandbrief aan Hoekstra. Zij vragen hem het vraagstuk beter te bestuderen, met alle relevante Ministeries en vooral ook om het parlement beter te informeren. Daarbij wijzen ze op de strijdigheid die de maatregel kan hebben met andere internationale afspraken en verdragen die de persoonlijke levenssfeer beschermen.

‘Waar bekend is dat de consument zeer terughoudend is met het zélf ter beschikking stellen van de eigen gegevens, moet de overheid dat ook zijn’, aldus Privacy First. De organisatie vindt het uitermate kwalijk dat het Ministerie van Financiën van plan lijkt te zijn ‘op een achternamiddag met één pennenstreek namens alle Nederlandse consumenten en bedrijven tot in lengte van dagen toestemming te geven voor ongebreidelde export van persoonsdata in het economisch verkeer.’

De argumentatie dat er sprake zou zijn van een noodzakelijke maatregel voor terrorismebestrijding acht Privacy First ongegrond. ‘Deskundigen bij Europol geven aan dat genoemd internationaal voorstel overkill is en niet nodig voor de opsporing. De regel voegt niets toe aan het bestaande Europese raamwerk ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Het verhoogt slechts het risico van ongewenste datalekken.’

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties