Op diverse locaties in Nederland en Groot-Brittannië zijn de afgelopen dagen zendmasten afgebrand. Nog deze maand vindt een kort geding plaats tegen de Staat vanwege de uitrol van 5G.

Stralingsactivisten ervaren al jaren fysiek en psychisch de negatieve effecten die de zendmasten veroorzaken. Die worden naar hun mening veroorzaakt door elektromagnetische straling die wordt toegepast om mobiel telefoonverkeer en internetgebruik toe te passen. Dat laatste moet volgens multinationals als T-Mobile, KPN, Tele2 en Vodafone/Ziggo steeds sneller geschieden.

Om die reden heeft de overheid toestemming gegeven aan Monet, een vereniging van providers die met gemeenten overlegt over de plaatsing van zendmasten, om dit jaar te beginnen met de uitrol van de nieuwe 5G-zendmasten. Er staan al diverse proefopstellingen in het land.

Afgelopen nacht gingen in het Brabantse Oudenbosch en Veldhoven vier zendmasten in vlammen op. Het moet de bekabeling zijn geweest die richting de top van de masten vlam heeft gevat. Ook in Deurne, Liessel, Nuenen, Rotterdam, Beesd en in de stad Groningen zijn de afgelopen week zendmasten omgelegd. Maar ook in Groot-Brittannië, waar in delen van het land 5G al in werking is gesteld, zijn stralingsactivisten actief: zo’n twintig zendmasten zijn gesaboteerd.

Namens de Nederlandse telecombedrijven schreeuwt Monet moord en brand over de aangebrachte vernielingen en beweert in een persbericht dat de beschikbaarheid van zendmasten van ‘essentieel belang’ is. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) zegt in een reactie dat protestacties tegen zendmasten niet nieuw zijn, maar dit soort extremistische acties wel. De sabotage van zendmasten wordt een ‘zorgelijke ontwikkeling’ genoemd.

   Kort geding

Op 21 april behandelt de rechtbank in Den Haag een door stichting Stop5G Nederland aangespannen kort geding tegen de uitrol van 5G. Vanwege de coronacrisis zal deze zaak schriftelijk worden behandeld. Volgens Stop5GNL is de uitrol van 5G onrechtmatig aangezien burgers onvoldoende beschermd worden tegen de risico’s van mobiele straling.

Nu het kabinet alle seinen op groen heeft gezet voor 5G – uiterlijk in juni volgt de eerste frequentieveiling – ziet de belangenclub geen andere mogelijkheid dan een rechtsgang. De stichting eist een verbod om 5G verder uit te rollen ‘totdat naar de beste wetenschappelijke inzichten is aangetoond dat daardoor met zekerheid geen onherstelbare schade wordt veroorzaakt‘.

Afgelopen september vond in Den Haag een demonstratie tegen 5G plaats, die circa duizend actievoerders op de been bracht. Op 25 januari liepen honderden actievoerders in een Mars tegen 5G naar de Dam in de hoofdstad. Ze droegen spandoeken met teksten als ‘Save our Home, Stop 5G’ en ‘Asbest van de 21e eeuw’. Providers luidden onlangs de noodklok omdat bezorgde burgers in steeds meer gemeenten in het geweer komen tegen tegen de komst van mobiele masten.

Uit recent onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van Agentschap Telecom blijkt dat de mobiele straling door 5G onder de Europese blootstellingslimieten blijft. Tegelijk stelt het RIVM dat het niet exact kan inschatten aan hoeveel mobiele straling Nederlanders straks worden blootgesteld. Volgens providers zal het aantal mobiele masten – momenteel bijna 19.000 – met circa tien procent groeien.

Het RIVM adviseert om de vinger aan de pols te houden. Zeker nu er op drukke plaatsen in steden veel small cells bij zullen komen: kleine mobiele zenders in onder andere bushokjes, abri’s en lantarenpalen. Zulke mini-antennes zijn nodig nu 5G deels van hogere golflengtes gebruik maakt. Die golven reiken minder ver, wat extra antennes vergt. Tegelijk kunnen zulke kortere golven niet door de huid dringen.

   Moratoria

Internationaal zijn inmiddels vele moratoria van kracht die het de overheden verbiedt 5G uit te rollen vanwege de gezondheidsrisico’s. Op 11 februari jl. heeft het Europees Parlement in een briefing gewaarschuwd voor de uitrol van 5G. Het Parlement geeft aan dat een zeer dicht netwerk van antennes nodig is om 5G mogelijk te maken. Dit zal een constante blootstelling voor mensen, inclusief kinderen betekenen. Iets waar de huidige richtlijnen geen rekening mee houden, en ook niet met de specifieke kenmerken van 5G.

In Oostenrijk heeft het parlement in januari 2020 het rapport ‘5G mobiele communicatie en gezondheid’ uitgebracht. De boodschap is duidelijk: er zijn ‘aanzienlijke hiaten in de kennis’ over de veiligheid van 5G voor de gezondheid zodat de toepassing ervan in twijfel wordt getrokken. Volgens de principes van schadepreventie en het voorzorgsbeginsel is een 5G-moratorium noodzakelijk.

In Zwitserland waar de uitrol al in een vergevorderd stadium is, is de uitrol momenteel stopgezet omdat men eerst duidelijkheid wil over de eventuele gezondheidsrisico’s. Dit naar aanleiding van een brief van het federale milieuagentschap BAFU die aangeeft dat het geen veiligheidscriteria kan opstellen waaraan de telecominfrastructuur moet voldoen zonder verder onderzoek te doen naar de impact van 5G-straling.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

8 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rachel Zimmermann
4 jaren geleden

5G is veel dodelijker dan haar drie voorgangers, omdat het de resonantieruimten substantieel tot millimeterpulsen verkort en de output en intensiteit tenminste met een factor tien verhoogt; staand binnen het bereik ervan kan worden vergeleken met ingesloten te zijn in een geacti-veerde magnetron.

5G is niet alleen een massavernietigingswapen, het maakt onderdeel uit van totale globale controle van de geheel mensheid.

Ook de coronacrisis speelt hierbij een belangrijke rol. Het virus komt precies in de tijd dat de digitale machinerie geheel klaar is pm uitgerold te worden.. Kunnen we nog spreken van toeval?
Met een druk op de knop transformeer je ieder land in één klap in een politiestaat.

De huidige globale locksown werd al jaren geleden beschreven in het boek EEN WERELD ZONDER CONTANT GELD van de Nederlandse schrijver Robin de Ruiter.

Tot voor kort werden zijn boeken afgedaan als samenzweringstheorieën en belachelijk gemaakt. Uit een terugblik op de gebeurtenissen van de laatste jaren blijkt thans – coronacrisis – dat nagenoeg alle informatie zoals vermeld in de door De Ruiter meer dan dertig jaar geleden geschreven boeken, op wonderbaarlijke, vaak schrikbarende wijze zijn uitgekomen, ofwel ten uitvoer zijn gebracht.

De Blije Kapitalist
4 jaren geleden

Stralingsactivist of -terrorist? Alsof brandstichting maar zo te verantwoorden is…

Alsof de brandweer het in deze tijd nog niet druk genoeg heeft en er zullen maar gewonden vallen.

Ron
4 jaren geleden

Dat je het om wat voor rede dan ook niet eens bent met 5G of wat dan ook prima. Laat onderzoeken doen en geloof wat je al dan niet wil geloven maar……
Ga geen communicatie middelen vernielen laat staan in de fik zetten met alle risico’s van dien. Daar denken die sukkels die dat onder de naam protest doen niet over na. Waarschijnlijk zijn hun hersentjes vanaf hun jeugd al aangetast wegens gemis aan schone moedermelk.

Ook hulpdiensten kunnen meldingen missen, in deze tijd zouden juist de zo belangrijke beeldverbindingen met en tussen ouderen zo van belang kunnen zijn tegen vereenzaming (maar met je knusse demonstranten clubje heb je dat niet).
Zou eigenlijk mooiste zijn als 1 van deze trieste losers van actie voerders (nou ja…een kleuter heeft nog betere ideetjes) een hulplijn moet bellen omdat kind, partner of ouder in levensgevaar is en hulp nodig heeft. Mooiste zou zijn als die dan overlijd door dat de zendmast die gebruikt zou worden door hun eigen “clubje” aangestookt zou zijn. Het moet niet de “actie”voerder zelf zijn die overlijd want dan merkt ie het zelf nog niet. Gewoon heeel dicht bij in eigen gezin.
Korter gezegd. Losers!

Joy
4 jaren geleden

Wij moeten de media maar geloven dat G5 masten niet schadelijk zijn?. En wat die lui niet doen is, iemand in de studio uitnodigen die kan onderbouwen het wel degelijk schade toebrengt.
80% van de Nederlander loop er achter aan en geloven alles wat er in de media wordt gezegd, ja hun kant van het verhaal. Wel gek dat er in Noord-Brabant en Limburg de meeste gevallen van Corona zijn. Natuurlijk want daar staan momenteel de meeste G5 masten.

De Blije Kapitalist
4 jaren geleden
Antwoord aan  Joy

Heeft zeker niks met carnaval te maken? 😉

En heb jij al eens kritisch onderzocht of die 5G- netwerken al actief zijn?

Theo
4 jaren geleden

In een democratie heb je recht op protest.
Dat wil niet zeggen dat je algemeen bezit mag vernielen. Denk na als je je medemens en dier lief hebt.

Hans Terlouw
4 jaren geleden

Wat een gigantische onzin, ja de frequentie is verhoogd dus kleinere golflengte waardoor het doordringend effect in het lichaam en ook door andere stoffen veel kleiner is, de demping is groter in de ether, de golf buigt niet mee met de aarde en het vermogen is aanzienelijk KLEINER dan de andere methode, dat kanker toeneemt is wel veroorzaakt door de mensen maar dat zijn de motoren met fossiele brandstoffen dus vernietig de autos vliegtuigen schepen vrachtautos motoren, spuit maar eens op het trottoir en zie hoeveel aanslag je wegspuit wat we allemaal inademen, maar ja stel je voor dat we onze heilige koe moeten missen, en de zuurstof die afneemt door het kappen van de bossen, en het gebruik van chemicalien om te voorkomen dat er een wormpje in de appel zit, dus ja de mensen veroorzaken ziektes, en verspreiden ze, en ja de overheden pakken dat niet voldoende aan maar nee, niet 5G
Hans