De met COVID-19 besmette nertsenbedrijven zullen vanaf komende vrijdag geruimd worden. Dierenwelzijnsorganisaties tekenen bezwaar aan.

Het besluit tot ruimen hebben minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister De Jonge van Volksgezondheid genomen op basis van het advies van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) en van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Zoönosen (BAO-Z). Het gaat inmiddels om zeven besmette bedrijven op negen locaties in Brabant.

Uit het advies blijkt dat het virus langdurig kan blijven circuleren op nertsenbedrijven en daarmee een risico kan vormen voor de volksgezondheid en de diergezondheid. Daarnaast onderzoekt het kabinet of en zo ja hoe, een eenmalige stoppersregeling kan worden vormgegeven waarmee nertsenbedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen

De Dierenwelzijnscommissie is geïnformeerd en zal er op toezien dat de dieren op een verantwoorde wijze worden behandeld en gedood (vergast). De getroffen pelsdierhouders hebben recht op een tegemoetkoming voor de geruimde dieren uit het Diergezondheidsfonds overeenkomstig de wettelijke regels diergezondheidsfonds. Deze tegemoetkoming wordt met publieke middelen uit het Diergezondheidsfonds gefinancierd.

Voor de ruiming plaatsvindt, moeten de nertsen worden getaxeerd. Dit gebeurt door aangewezen taxateurs, die gebruik maken van waardetabellen de meest actuele waarde van de verschillende categorieën nertsen (fokteef, fokreu en pup). De waardetabellen zijn vastgesteld door Wageningen Economic Research en zijn besproken met vertegenwoordigers van de nertsensector.

De planning is dat in de loop van de volgende week alle nu besmette bedrijven zijn geruimd. De kadavers zullen worden afgevoerd voor destructie. Na de ruiming moeten de stallen een periode leeg blijven totdat het risico is geweken dat nog levend virus in de stallen aanwezig is. Daarna worden de stallen schoongemaakt en ontsmet. Om verspreiding van de verwilderde katten van de besmette bedrijven te voorkomen, zullen deze op het bedrijf worden gevoerd.

Bont voor Dieren en Animal Rights eisen de vervroegde sluiting van alle 128 nertsenfokkerijen in dit land en dienen bezwaar in tegen het ruimen. ‘Het is onbegrijpelijk dat er zo laks met het welzijn van de dieren is omgegaan’ melden de dierenwelzijnsorganisaties. ‘In de maanden april en mei vervijfvoudigde het aantal nertsen naar bijna 5 miljoen. Des te meer reden om vervroegd te sluiten en ruim 20 miljoen nertsen de komende 3,5 jaar een afschuwelijk lot te besparen.’

Bont voor Dieren en Animal Rights dienen dan ook een bezwaar in tegen het ruimen van de nertsen op de besmette bedrijven. Ook komen er demonstraties tegen de maatregelen. Sandra Schoenmakers, directeur Bont voor Dieren: „We hopen dat deze coronacrisis de ogen van nertsenfokkers en politici opent en er per direct gewerkt gaat worden aan de zo snel mogelijke sluiting van de nertsenfokkerijen.”

Als het ruimen toch doorgaat, eisen de organisaties van minister Schouten dat deze bedrijven definitief gesloten blijven. Volgens minister Schouten is het tegenhouden van heropening juridisch niet mogelijk. Er zijn inmiddels al twee nertsenfokkers die hun bedrijf snel willen heropenen, zoals in Deurne. Vanaf 2024 zijn de nertsenfokkerijen verboden in Nederland. Dit besluit werd in 2013 genomen, mede dankzij jarenlang campagnevoeren door actiegroepen.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties