Gaan we 2021 in met bange verwachtingen of zijn er ook lichtpunten? Als ik de berichtgeving in de dagbladen doorneem constateer ik het volgende. Aan de ene kant leven we in zorgwekkende tijden, zie de wereldwijde opkomst van antidemocratische nationaal-populistische partijen, de coronacrisis, de doorgaande opwarming van de aarde en de toenemende ongelijkheid op het gebied van inkomen, opleiding en werkgelegenheid.

Ook het feit dat de democratische samenlevingen in Europa, in de VS en in grote delen van Latijns-Amerika heftig worden aangevallen door antidemocratische bewegingen en politici is zorgwekkend, maar het heeft weinig zin om daar in te blijven hangen.

Er zijn namelijk ook goede berichten. Sterker nog het falen van het neoliberale marktgerichte overheidsbeleid met zijn vele bezuinigingen op sociaal gebied wordt door steeds meer organisaties en politieke partijen erkend. Ook nadelige invloeden van (inter-)nationale bedrijven wordt in toenemende mate aan banden gelegd.

Het verkiezingsprogramma van de PvdA neemt duidelijk afscheid van de heilloze bezuinigingsstrategie die de partij de laatste decennia samen met de VVD volgde. Ook de VVD ziet in dat het neoliberale beleid is mislukt.

Onder de kop ‘Het moet nu echt anders, vindt de elite’ presenteert de Volkskrant de uitkomst van een onderzoek onder 400 prominente bestuurders. Algemeen is men van mening dat overheid en bedrijfsleven afstand moet nemen van het eenzijdige economische winstmodel en de politieke en bedrijfsmatige prioriteit moet verleggen naar een politiek gericht op het duurzamer en rechtvaardiger maken van de wereldeconomie, het oplossen van de klimaatcrisis en verbetering van de positie van flexwerkers.

De directeuren van de drie grootste planbureaus in Nederland, te weten het planbureau voor de leefomgeving, het Centraal planbureau en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) spreken zich hier voor uit. De directeur van SCP, Kim Putters, staat bovendien volgens de jaarlijkse lijst van het dagblad Trouw op plaats één van de 200 meest invloedrijke bestuurders.

Vooruitlopend op deze hervormingen zie je dat ook het grote bedrijfsleven haar invloed stap voor stap verliest. Zo wordt topbankier van de ING, Ralph Hamers, die het criminele witwassen toeliet en daarmee dacht weg te komen nu alsnog strafrechtelijk vervolgd.

Facebook, Amazone en Google worden in de VS beboet en verder vervolgd voor pogingen een absolute monopoliepositie te veroveren. Tabaksfabrikanten betaalden een bedrag van 6 miljoen smeergeld aan supermarkten om hun sigaretten een zo gunstig mogelijke plek in het schap te bezorgen. Lange tijd was dit ‘normaal’, nu wordt het bestraft met 45.000 euro per keer en bij herhaling oplopend tot 450.000 euro.

Wethouders van de vier grote steden in Nederland willen een landelijk discriminatie meldplicht voor bedrijven en organisaties. Als deze geen melding maken van discriminatie riskeren ze hoge boetes. Op basisscholen wordt dit jaar voor het eerst Paarse vrijdag gehouden. Op deze dag wordt kennis door gegeven over diversiteit, onder andere op het gebied van seksuele geaardheid.

Polen en Hongarije werden in onderhandelingen met de EU gedwongen om op korte termijn de afbraak en ondermijning van de rechtstaat terug te draaien.

Kortom het puur op economische winst gerichte neoliberale marktdenken is over haar hoogtepunt heen. Op sociaal gebied heeft zij duidelijk gefaald en een nieuw beleid staat voor de deur. Ook als je de kranten na half december leest, zie je een duidelijke trend van sterke kritiek op het huidige stelsel en de verwachting dat dit de volgende decennia moet en gaat veranderen. Er zijn dus niet alleen misstanden in de wereld.

Politici, bestuurders en extreem-rechtse bewegingen die de huidige falende politiek in stand willen houden, zijn aan de verliezende hand. Progressieve en humane organisaties en personen die zich inzetten voor een vreedzame, duurzame en rechtvaardige wereld kunnen door actie, lobby en voorlichting dit emancipatieproces versnellen

Tenslotte voor alle lezers, prettige feestdagen ondanks corona.

Hans Beerends

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

[…] Wij verzamelen met plezier de artikelen voor jou, alles over klimaatverandering. Via de Nieuwsbron ga je naar de pagina van het artikel. klimaat Veranderingsnieuws, begin hier gemakkelijk met zoeken […]