Bewoners uit verschillende buurten in Rotterdam hebben zich verenigd in actiegroep Recht op de stad. Ze willen dat de gemeente anders met wonen omgaat.

Bewonerscommissies, maar ook stedenbouwkundigen, onderzoekers en kunstenaars hebben zich bij het initiatief aangesloten. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 willen zij politieke partijen en beleidsmakers ervan overtuigen dat het woonbeleid beter kan en moet. Samen schreven zij het betere plan voor eerlijk, betaalbaar en duurzaam wonen in Rotterdam, als alternatief voor het huidige woonbeleid van de havenstad.

‘Ons plan verwerpt het uitgangspunt van de ‘stad in balans’ van de Woonvisie Rotterdam uit 2016’, schrijven ze op hun website. ‘Stad in balans leidt tot een forse vermindering van betaalbare woningen. Wij willen een stad voor iedereen!’ Het huidige beleid dat in 2016 is vastgelegd veroorzaakt veel leed, leidt tot sociale problemen, en biedt geen antwoord op de groeiende wooncrisis. De beleidsaanpassingen die het huidige college heeft gedaan zijn voor de actiegroep ontoereikend.

Door inkrimping van de sociale huursector, stijgende prijzen op de particuliere woningmarkt en het groeiend aantal urgente woningzoekenden is er in Rotterdam een schrijnend tekort aan betaalbare woningen ontstaan. De laagste inkomensgroepen, dak- en thuislozen, statushouders, middeninkomens, jongeren en starters worden hard getroffen. Tot 2030 wil het stadsbestuur vooral bouwen voor Rotterdammers met hogere inkomens.

‘Wij verwerpen het huidige woonbeleid dat bewoners uitsluit op basis van inkomen’, aldus ‘Recht op de stad’. Duizenden huishoudens zijn al geconfronteerd met falend woonbeleid: de Wielewaal, Tweebosbuurt, HKT-blok, Patrimonium’s Hof, Gerdesiaweg-blokken, Fazantstraat en Pompenburg komen steeds in het nieuws vanwege georganiseerd verzet en rechtszaken tegen dit beleid. Hun recht op zeggenschap wordt genegeerd.

De gemeente treedt onvoldoende op tegen de dominantie van marktwerking. Dit gaat ten koste van zoekende en zittende Rotterdammers: zij moeten lang wachten op een woning, hun heil elders zoeken of belanden op straat. Speculanten kapen woningen weg, leegstand wordt niet aangepakt, verhuurders overtreden regels en woningprijzen stijgen explosief.

Door ravage

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties