Zoals de ouden zongen, zo piepen de jongen. In dit oud Nederlandse gezegde ligt de klemtoon op “zongen”, de verleden tijd. Met andere woorden: ‘de ouden’ hadden in dit geval de maatschappelijke problemen van hun tijd aangepakt via demonstraties, petities en publicaties; nu was het tijd voor de jonge generatie om dat voorbeeld te volgen. 

Het bijzondere van deze tijd is echter dat ‘de ouden’ nog steeds zingen. Zo constateerde ik in de Dominicuskerk in Amsterdam op dinsdagavond 20 december. Enkele milieuorganisaties, waaronder de werkgroep Banken van Milieudefensie, de groep ‘klimaat en geloof’ en de ‘grootouders voor het klimaat’ hielden een klimaatwake, met de bedoeling dit maandelijks te herhalen (de volgende wake is op 29 Januari).
Op de wake van afgelopen dinsdag werd volop gebeden, er werden gedichten voorgedragen, lezingen gegeven over de stand van zaken op het gebied van klimaat, politieke acties bepleit en niet te vergeten, er werd gezongen. Ik zong, samen met zo n 70 grootouders uit volle borst mee en samen hoopten we dat deze wake en alle klimaatacties ervoor zouden zorgen dat de opwarming van de aarde over 20 jaar niet boven de 1,5 à 1,8 graden komt.

Typerend voor deze tijd en volgens mij niet eerder voorgekomen, is dat grootouders politiek opkomen voor hun kleinkinderen. Betrokkenheid voor je nageslacht is van alle tijden. Nieuw echter, is dat mensen van 70-plus politieke manifestaties opzetten om te voorkomen dat hun kleinkinderen, de huidige twintigers, over 20 jaar als het veertigers zijn te maken krijgen met een onomkeerbaar klimaatprobleem. 

Grootouders voor het klimaat is opgericht in 2016. De directe aanleiding daarvoor was de befaamde “mars naar Parijs” in 2015. Tienduizenden mensen liepen al demonstrerend naar Parijs met het voornemen om de internationale VN milieu/klimaatbijeenkomst – die effectieve maatregelen wilde nemen tegen de dreigende opwarming van de aarde – te ondersteunen. In Parijs was toen door 193 landen overeengekomen dat gestreefd moest worden naar een beperking van de opwarming van de aarde tot hoogstens 1,5 graad. Een streven waarvan met name de grotere landen nu al zeggen dat dit onhaalbaar is.
Er moet dus nog heel wat gedemonstreerd worden. “Grootouders voor het klimaat” heeft op dit ogenblik zo n 6000 sympathisanten op de been gekregen rond 24 stedelijke/regionale afdelingen.

Elke 14 dagen demonsteren ze voor de ingang van de Tweede Kamer. Daarnaast schrijven zij brieven naar pensioenfondsen en multinationale ondernemingen, waarin ze eisen dat deze ophouden te investeren in klimaatbedreigende bedrijven. Ook demonstreren ze op Schiphol onder de leus “Niet vliegen maar sporen”.
Kortom ze grijpen elke gelegenheid aan om een dreigende klimaatramp te voorkomen. 

Als steeds meer ouderen samen met jongeren en burgers van middelbare leeftijd, wereldwijd op deze wijze actief worden, dan is deze ramp zeker te voorkomen. Als u al (bijna) grootouder bent kunt u zich aanmelden bij info@grootoudersvoorhetklimaat.nl  

Bent u nog geen grootouder dan kunt u natuurlijk ook lid worden van de vereniging Milieudefensie. Je kan ook alle twee doen.

Tenslotte voor alle lezers een gelukkig, strijdbaar en klimaatveilig 2023

Hans Beerends

Door .

Abonneer
Laat het weten als er

*

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties