Categorie: BOEKRECENSIES

Hulpverlening in Mali

Wie op dit ogenblik met enig enthousiasme schrijft over ontwikkelingshulp, solidariteit of over de resultaten van ontwikkelingswerk, kan rekenen op een stortvloed van negatieve reacties uit neoliberale en populistische hoek.…