Over Ons

Ravage webzine is een voortzetting van actieblad Ravage. Meer over de geschiedenis van dit tijdschrift lees je op deze pagina.
Webzine Ravage is een maatschappijkritisch, opiniërend en activistisch webzine. Aan misstanden hebben we een broertje dood. De wereld om ons heen verbeteren is dan ook ons motto, en jezelf niet te vergeten.

Met aandacht voor uiteenlopende thema’s op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling, nieuwe technologieën, vluchtelingen en migratie, vrijplaatsen, woonbeleid, antimilitarisme, underground- en subcultuur, zelforganisaties, onderzoeksjournalistiek, buitenparlementair activisme, onconventionele filosofie, literatuur, globalisering, etc.

Ook jij kunt een bijdrage leveren aan dit webzine, bijvoorbeeld in de vorm van een artikel, nieuwsbericht, (foto)column, agendapunt, illustratie, cartoon, recensie of commentaar. De inzending wordt door een redactie beoordeeld. Of wellicht heb je interesse om voortaan onderdeel uit te maken van de redactie.

Huidige redactie is Marina Verte.