Marina Verte

alleen

blootsvoets dwaal ik door het huis / door kamers met krakende houten vloeren / mijn handen betasten de kalken muren / naast de open haard hangt een kruis  Lees verder

het buiten

vogels vliegen moeiteloos en vrijelijk / tussen dicht op elkaar staande in vol / blad getooide bomen / met de scherpe snavels recht vooruit / voelen zij de warme lucht langs hun / krachtige vleugels stromen  Lees verder